Alacak nedir "Alacak" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Ağaçtan meyva toplamaya yarıyan ucu çatallı sırık. Meyveyi yaralamadan almaya yarayan alet Biçilmiş ekini kaldırmaya yarıyan üç dişli aygıt. İktisat alanındaki kelim...

 
 
 

Alacak senedi nedir ne demek

Alacak senedi nedir Alacak senedi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir gerçek ya da tüzel kişinin diğer bir kişiden alacağı olduğunu belirten hukuki belge. Sened : Dayanç, belgit Senedi : Ekmek tahtası. Alaca ...

Alacak ve borçlar nedir ne demek

Alacak ve borçlar nedir Alacak ve borçlar; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tecimsel anamala ilişkin olsun ya da olmasın yazılıklarındaki değerlerine göre işlem gören belgitli ve belgitsiz tüm alacak ve borçlar. Alac...

Alacakaranlık nedir ne demek

Alacakaranlık nedir Alacakaranlık; Coğrafya alanında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: Güneş doğmadan önce beliren ya da battıktan sonra süregelen, süresi eşlek ve eksenucu çemberleri arasında giderek artan yarı aydınlık d...

Alacakaya nedir ne demek

Alacakaya nedir Alacakaya; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. Alacakaya ( Zazaca : Guleman ), 1991 yılında kurulmuş Elazığ'a bağlı bir ilçedir. Doğuda Arıcak, batıda Maden, güneyde Ergani ve Dicle, ise Palu ilçeleri ye...

Alacaklandırma nedir ne demek

Alacaklandırma nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan haklarının alacaklandırıcı adı verilen finansal kuruluşlara devredilmesi işlemi. zıt anlamlısı uluslararası alacaklan...

Alacaklarıdırma nedir ne demek

Alacaklarıdırma nedir Alacaklarıdırma; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir parayı, sayışımın alacaklı bölümüne yazma. Alaca : Birkaç rengin karışımından oluşan renk, ala. Birkaç renkli iplikten yapılmış dokuma. M...

Alacaklı indirimi nedir ne demek

Alacaklı indirimi nedir Alacaklı indirimi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Gecikme, açık verme ya da herhangi bir dokunca nedeniyle alacaklısınca kabul edilen vazgeçme ya da indirim. İndiri : Değersiz Alaca : Birka...

Alacaklı sayışım nedir ne demek

Alacaklı sayışım nedir Alacaklı sayışım; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Genel olarak alacak kalıntısı veren sayışımlar. Sayışım : Sayışmanlık işlemlerinin bilimsel yöntemlerle ve düzenlerle yazımlara alındığı bölü...

Alacak geçirilen nedir ne demek

Alacak geçirilen nedir Alacak geçirilen; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: alacağı temellük eden. Geçi : Keçi. Makas. Oynatılan orta kadını. Kız. Avam, halk. Haddeleme işleminde, haddelenen parçaların h...

Alacak hakkı nedir ne demek

Alacak hakkı nedir Alacak hakkı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Herhangi bir işlem sonucu doğan akçalı hak. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adaletle ilgili. Alaca : Birkaç rengin karışımın...

Alacak üzerinde tutu hakkı nedir ne demek

Alacak üzerinde tutu hakkı nedir Alacak üzerinde tutu hakkı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Pay, borç ve alacak belgitlerini tutulayarak bunlara karşılık bankalarca kişiye tanınan borç para verilme hakkı. Hakk : Hak. Hak, ...

Alacak verecek nedir ne demek

Alacak verecek nedir Alacağı vereceği kalmamak : İlişkisi kesilmek. Alacak : Bir hesap gereğince daha alınmamış olan para, mal vb. şey, matlup, verecek karşıtı. Alınması gerekli şey. Alaca : Meyvelere, genellikle üzüme düşen ben. Keklik, bıldı...

Alacakarga nedir ne demek

Alacakarga nedir Alacakarga; bir hayvan bilimi terimidir. Alacak : Bir hesap gereğince daha alınmamış olan para, mal vb. şey, matlup, verecek karşıtı. Alınması gerekli şey. Alaca : Birkaç rengin karışımından oluşan renk, ala. Keklik, bıldı...

Alacaklandırıcı nedir ne demek

Alacaklandırıcı nedir Alacaklandırıcı; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan haklarını devralan finansal kuruluş. İngilizce'de Alacaklandırıcı ne demek? A...

Alacaklandırmak nedir ne demek

Alacaklandırmak nedir Alacaklandırmak; bir ekonomi terimidir. Alacak : Bir hesap gereğince daha alınmamış olan para, mal vb. şey, matlup, verecek karşıtı. Alınması gerekli şey. Alaca : Keklik, bıldırcın vb. kuşları avlamak için kullanılan iki r...

Alacaklı nedir ne demek

Alacaklı nedir Alacaklı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Alacaklı" ile ilgili cümle örnekleri Bilimsel terim anlamı: Herhangi bir veriyi ve özellikle ödeneği istemeğe hakkı olan kişi. Başkasına borç para ya da ba...

Alacaklı kalıntı nedir ne demek

Alacaklı kalıntı nedir Alacaklı kalıntı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sayışım ya da sayışımlardan arta kalan alacak. Kalı : Halı Alaca : Birkaç rengin karışımından oluşan renk, ala. Birkaç renkli iplikten yapıl...

Alacaklı ulus nedir ne demek

Alacaklı ulus nedir Alacaklı ulus; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yurda mal getirme ve yurttan mal çıkarma konularında, alacaklarının toplamı, borçlarının toplamından çok olan ülke. Alaca : Birkaç rengin karış...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim