Albüm nedir Albüm; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Albüm" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Solucan: Çocukta albüm var. Bil...

 
 
 

Albümin indeksi nedir ne demek

Albümin indeksi nedir Albümin indeksi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yumurtalarda tazelik durumu ve derecesin...

Albüminemi nedir ne demek

Albüminemi nedir Albüminemi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hiperalbüminemi. Teknik terim anlamı: Kan pla...

Albüminli süt nedir ne demek

Albüminli süt nedir Albüminli süt; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kazein miktarına yakın oranda albümin içer...

Albüminüri nedir ne demek

Albüminüri nedir Albüminüri; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Proteinüri. Albüm : Fotoğraf, pul vb.ni dizip ...

Kan albümini nedir ne demek

Kan albümini nedir Kan albümini; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Suda ve alkolde çözünen, kan serumundan hazırlanan bir ...

Serum albümini nedir ne demek

Serum albümini nedir Serum albümini; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Metabolik ürünlerin taşınması ve ozmotik düzenleme...

Hiperalbüminemi nedir ne demek

Hiperalbüminemi nedir Hiperalbüminemi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kanda albümin seviyesinin anormal olarak...

Hipoalbüminemi nedir ne demek

Hipoalbüminemi nedir Hipoalbüminemi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kanın albümin miktarının normalin altına d...

Albümin nedir bir biyoloji terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Su ürünleri alanındaki kelime anlamı: Bitkilerin, hayvanların doku ve ...

Albümin dejenerasyonu nedir ne demek

Albümin dejenerasyonu nedir Albümin dejenerasyonu; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Akut hücre şişliği. Dejenerasyon :...

Albümin işeme nedir ne demek

Albümin işeme nedir Albümin işeme; bir tıp terimidir. Albümin : Bitkilerin, hayvanların doku ve sıvılarında bulunan, birleşimi karbon, oksijen, azot, hid...

Albüminli nedir ne demek

Albüminli nedir Albüminli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Albümin : Bitkilerin, hayvanların doku ve sıvılarında bulunan, bir...

Albüminoit nedir ne demek

Albüminoit nedir Teknik terim anlamı: Skleroprotein grubu bileşiklerden herhangi biri. Albümine benzer basit protein. Albüm : Fotoğraf, pul vb.ni dizi...

Asit albümin nedir ne demek

Asit albümin nedir Asit albümin; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Asitler içinde çözünen ve asit reaksiyon gös...

Kurutulmuş süt albümini nedir ne demek

Kurutulmuş süt albümini nedir Kurutulmuş süt albümini; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Peynir altı suyundan ayrılan pıh...

Yumurta albümini nedir ne demek

Yumurta albümini nedir Yumurta albümini; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kanatlı yumurtalarının akı içerisinde b...

Hiperalbüminoz nedir ne demek

Hiperalbüminoz nedir Teknik terim anlamı: Hiperalbüminemi. Hiper : Hiperoksitde olduğu gibi “aşırı”yı belirten Latince bir ön ek Hiperalbüminemi : Kanda a...

Ovalbümin nedir ne demek

Ovalbümin nedir Ovalbümin; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Yumurta akının esas proteini olan bir glikoprotein. Ova...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim