Alcohol nedir English: Ali told Mary that he could smell alcohol on John's breath. Turkish: Ali Mary'ye John'un nefesinde alkol kokusu alacağı...

 
 
 

Alcohol content nedir ne demek

Alcohol content nedir : İçkit. Alkollü içki. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. İspirto. Hidroksil gruplarına sahip hidrokarbon yapısında organ...

Alcohol determination nedir ne demek

Alcohol determination nedir : Alkollü içki. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Yapısında primer alkol özelliğinde, renksiz, uçucu ve tutuşabilir bir ...

Alcohol free nedir ne demek

Alcohol free nedir : Doymuş karbon atomuna bağlı hidroksil grubu içeren bileşikler. Çakırözü. Yapısında primer alkol özelliğinde, renksiz, uçucu ve tutu...

Alcohol level nedir ne demek

Alcohol level nedir : İçkit. Çakırözü. Doymuş karbon atomuna bağlı hidroksil grubu içeren bileşikler. Hidroksil gruplarına sahip hidrokarbon yapısında or...

Absolute alcohol nedir ne demek

Absolute alcohol nedir : Sonsuz. Tüm. Tam. Düzey. Saltık. Koşulsuz, bağımsız, göreli olmayan ve kendi başına tam sayılan bir olgunun bu niteliği. Absolü. Mü...

Amyl alcohol nedir ne demek

Amyl alcohol nedir : Amil. Nişasta. Alcohol : Doymuş karbon atomuna bağlı hidroksil grubu içeren bileşikler. Alkollü içki. Çakırözü. İçki. İçkit. Yapısı...

Anisyl alcohol nedir ne demek

Anisyl alcohol nedir : Anizil. Alcohol : Yapısında primer alkol özelliğinde, renksiz, uçucu ve tutuşabilir bir alkiloksit bulunan, ch3 - ch2 - oh formülüy...

Butyl alcohol nedir ne demek

Butyl alcohol nedir : Butil. Bütil. Alcohol : Hidroksil gruplarına sahip hidrokarbon yapısında organik bileşik grubu. Yapısında primer alkol özelliğinde,...

Cetyl alcohol nedir ne demek

Cetyl alcohol nedir : Ketil. Balina yağından çıkarılan alkol (kimya). Setil. Alcohol : Yapısında primer alkol özelliğinde, renksiz, uçucu ve tutuşabilir ...

Coniferyl alcohol nedir ne demek

Coniferyl alcohol nedir : Alkollü içki. Alkol. Doymuş karbon atomuna bağlı hidroksil grubu içeren bileşikler. Hidroksil gruplarına sahip hidrokarbon yapısınd...

Containing alcohol nedir ne demek

Containing alcohol nedir : İçerdiği. İstiap. İçeren. Kapsama. Li. Haiz. Havi. Kapsayan. Alcohol : Hidroksil gruplarına sahip hidrokarbon yapısında organik bil...

Denaturated alcohol nedir ne demek

Denaturated alcohol nedir : Denşirilmiş. Alcohol : Hidroksil gruplarına sahip hidrokarbon yapısında organik bileşik grubu. Alkol. İçkit. Biyoloji, veterinerlik...

Ethyl alcohol nedir ne demek

Ethyl alcohol nedir : Etil. Alcohol : [#Alkollü içki. Hidroksil gruplarına sahip hidrokarbon yapısında organik bileşik grubu. Alkol. Biyoloji, veterinerl...

Grain alcohol nedir ne demek

Grain alcohol nedir : Sepilemek. Elyaf. Buğdaygiller. Ağacı damarlı boyamak. Duyarkatın içinde kalan gümüş tuzu parçaları. Çizgi. Kesildiği ağacın yaş ha...

Isoamyl alcohol nedir ne demek

Isoamyl alcohol nedir : Alkollü içki. Alkol. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. İçkit. Çakırözü. Doymuş karbon atomuna bağlı hidroksil grubu iç...

Methyl alcohol nedir ne demek

Methyl alcohol nedir : Metil. Alcohol : Doymuş karbon atomuna bağlı hidroksil grubu içeren bileşikler. Yapısında primer alkol özelliğinde, renksiz, uçucu ...

Oleyl alcohol nedir ne demek

Oleyl alcohol nedir : Doymuş karbon atomuna bağlı hidroksil grubu içeren bileşikler. Alkol. İçkit. İçki. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Ç...

Polyvynyl alcohol nedir ne demek

Polyvynyl alcohol nedir : Hidroksil gruplarına sahip hidrokarbon yapısında organik bileşik grubu. Çakırözü. İçkit. Doymuş karbon atomuna bağlı hidroksil grub...

Reek of alcohol nedir ne demek

Reek of alcohol nedir English: You reek of alcohol. Turkish: Alkol kokuyorsun. : Kötü kokmak. Tütmek. Kokutmak. Kokmak. Leş gibi kokmak. Tütme. Duman ...

Alcohol abuse nedir ne demek

Alcohol abuse nedir English: The World Health Organization says alcohol abuse is the third leading cause of death and disability in the world. Turki...

Alcohol addict nedir ne demek

Alcohol addict nedir : Alkollü içki. Doymuş karbon atomuna bağlı hidroksil grubu içeren bileşikler. Çakırözü. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılı...

Alcohol dehydrogenase nedir ne demek

Alcohol dehydrogenase nedir : Alkol. İçkit. İçki. İspirto. Doymuş karbon atomuna bağlı hidroksil grubu içeren bileşikler. Hidroksil gruplarına sahip hidrokarbon ...

Alcohol fermentation nedir ne demek

Alcohol fermentation nedir : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. İçki. Yapısında primer alkol özelliğinde, renksiz, uçucu ve tutuşabilir bir alkiloks...

Alcohol fuel nedir ne demek

Alcohol fuel nedir : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Çakırözü. Alkol. İspirto. İçkit. Yapısında primer alkol özelliğinde, renksiz, uçucu ...

Polyvinyl alcohol solution nedir ne demek

Polyvinyl alcohol solution nedir : Polivinil. Alcohol : İçki. Yapısında primer alkol özelliğinde, renksiz, uçucu ve tutuşabilir bir alkiloksit bulunan, ch3 - ch2 - oh...

Allyl alcohol nedir ne demek

Allyl alcohol nedir : Alil. Alil grubunu içeren (kimya). Alcohol : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Doymuş karbon atomuna bağlı hidroksil g...

Anisic alcohol nedir ne demek

Anisic alcohol nedir : Anizik. Alcohol : İspirto. İçki. Çakırözü. Doymuş karbon atomuna bağlı hidroksil grubu içeren bileşikler. Hidroksil gruplarına sahi...

Benzyl alcohol nedir ne demek

Benzyl alcohol nedir : Benzil grubu içeren (kimya). Benzil. Alcohol : İçki. Yapısında primer alkol özelliğinde, renksiz, uçucu ve tutuşabilir bir alkiloks...

Butyt alcohol nedir ne demek

Butyt alcohol nedir : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. İçkit. Alkol. Çakırözü. Yapısında primer alkol özelliğinde, renksiz, uçucu ve tutuşa...

Commercial alcohol nedir ne demek

Commercial alcohol nedir : Ekonomi, veterinerlik alanlarında kullanılır. Radyo reklamı. Karlı. Ticari. Mesleki. Ticari yemler. Tarım işletmesinde üretilen vey...

Consume alcohol nedir ne demek

Consume alcohol nedir : Yakıp kül etmek. Çürütmek. Tüketmek. Yakmak. Ziyan etmek. Harcamak. Yiyip bitirmek. Sarfetmek. Tüketim yapmak. İstihlak etmek. Alco...

Decyl alcohol nedir ne demek

Decyl alcohol nedir : Hidroksil gruplarına sahip hidrokarbon yapısında organik bileşik grubu. Yapısında primer alkol özelliğinde, renksiz, uçucu ve tutuş...

Denatured alcohol nedir ne demek

Denatured alcohol nedir : Denşirik. Tağyir edilmiş. Denşirilmiş. Doğal özelliklerini yitirmiş. Doğallığı bozulmuş. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Denat...

Fermentation alcohol nedir ne demek

Fermentation alcohol nedir : Ekşime. Mayalanma. Bakteri ve mayalarda görülen anaerobik şartlar altında şeker moleküllerinin parçalanarak enerji açığa çıkması re...

Industrial alcohol nedir ne demek

Industrial alcohol nedir : Endüstri. Endüstriyel. Sınai. Sanayi. Sanayici. İşleyimsel. Sanayisel. Alcohol : Alkol. İçki. Hidroksil gruplarına sahip hidrokarbo...

Lauryl alcohol nedir ne demek

Lauryl alcohol nedir : Laurik. Alcohol : Alkol. Yapısında primer alkol özelliğinde, renksiz, uçucu ve tutuşabilir bir alkiloksit bulunan, ch3 - ch2 - oh f...

Nicotinyl alcohol nedir ne demek

Nicotinyl alcohol nedir : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Çakırözü. İspirto. Alkollü içki. İçkit. Alkol. Doymuş karbon atomuna bağlı hidroksil...

Polyvinyl alcohol nedir ne demek

Polyvinyl alcohol nedir : Polivinil. Alcohol : Alkollü içki. Çakırözü. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. İçkit. Hidroksil gruplarına sahip hidro...

Primary alcohol nedir ne demek

Primary alcohol nedir : En önemli. İlksel. Başlıca. Öncelikli. Birinci derecede. Baş. Birinci. sentetik olarak sentezlenmiş kısa, tek iplikli nükleotit diz...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim