Alfa nedir Alfa; bir bilimi terimidir. kökeni arapça, fransızca dillerine dayanır. Kimya'daki anlamı: alfa, alfa tanecikleri gibi. Bilimsel terim anlamı: Yunan alfabesinin ilk harfi. Fransızca'da Alfa ne demek?: alpha Alfa ışınları :...

 
 
 

Alfa almaç engelleyici ilaç nedir ne demek

Alfa almaç engelleyici ilaç nedir Alfa almaç engelleyici ilaç; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Temel etkisini alfa almaçlarını kapatarak oluşturan ilaç, alfa reseptör engelleyici ilaç. Alfa almaç : Düz kaslı yapı...

Alfa amilaz nedir ne demek

Alfa amilaz nedir Alfa amilaz; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Amilaz. Alfa : Yunan alfabesinin birinci harfi. Kuzey Afrika'da ve İspanya'da yetişen ve kâğıt, ip, halı yapımında kullanılan bir bitk...

Alfa beta gama yayınlayıcısı nedir ne demek

Alfa beta gama yayınlayıcısı nedir Alfa beta gama yayınlayıcısı; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Parçalanmaya uğrayarak alfa, beta, gama ışınları yayınlayan radyonüklid. Yayınlayıcı : Alfa, beta, gama ışınımı, dönüşüm ...

Alfa bozunması nedir ne demek

Alfa bozunması nedir Alfa bozunması; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Alfa taneciklerinin yayınladığı radyoaktif bozunma. Bir elementin alfa-bozunması ile oluşan yeni elementin atom numarası iki, kütlesi ise dört...

Alfa değerleri nedir ne demek

Alfa değerleri nedir Alfa değerleri; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Özel bir türün derişimi ile bu türün türediği çözünen maddenin analitik derişimi arasındaki oran. (HAc çözletisinde Ac- yüzdesi gibi). Alfa : ...

Alfa demiri nedir ne demek

Alfa demiri nedir Alfa demiri; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: 910°C 'a dek dengeli kalan, oylum özekli küpsel yapılı demir eşözdeği. Alfa demir : Demirin 906 °C’dan aşağılarda kararlı olan polimor...

Alfa dönemi nedir ne demek

Alfa dönemi nedir Alfa dönemi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Plazma ilaç yoğunluğu-zaman eğrisinin dağılma dönemi. İlaçların merkezi bölmeden çevresel bölmeye geçiş dönemi. Döne : Karşı ziyarette...

Alfa fazı nedir ne demek

Alfa fazı nedir Alfa fazı; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Ferritin öteki adı. Alfa : Yunan alfabesinin birinci harfi. Kuzey Afrika'da ve İspanya'da yetişen ve kâğıt, ip, halı yapımında kullanıla...

Alfa aktinin nedir ne demek

Alfa aktinin nedir Alfa aktinin; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Kas tellerinin Z çizgisinde aktin ipliklerine bağlı olarak bulunan, 95000 molekül ağırlığındaki bir kas proteini. Stres ipliklerinin oluşumun...

Alfa almaç nedir ne demek

Alfa almaç nedir Alfa almaç; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Düz kaslı yapılar başta olmak üzere vücudun değişik bölümlerinde bulunan, uyarıldıklarında kasılmaya neden olan ve α1 ile α2...

Alfa amanitin nedir ne demek

Alfa amanitin nedir Alfa amanitin; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Amanita phalloides adlı mantardan elde edilen, RNA polimeraz II ve III'ün güçlü engelleyicisi olan bir zehir. Amanitin : Karaciğer ve sinirl...

Alfa amino propiyonik asit nedir ne demek

Alfa amino propiyonik asit nedir Teknik terim anlamı: Alanin. Propiyonik asit : Yemlere, bozulmayı önlemek ve enerji sağlamak için katılan, propiyonik asit ve bunların tuzları amonyum, kalsiyum ve sodyum propiyonat gibi uçucu yağ asidi Alfa : Yunan alfabe...

Alfa beta pirinci nedir ne demek

Alfa beta pirinci nedir Alfa beta pirinci; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Bileşiminde % 40-46 çinko bulunup, yapısı alfa ve beta katı çözeltilerinden oluşan pirinç. Piri : Küçük çivi. Küçük köpek. Kastam...

Alfa bölgesi nedir ne demek

Alfa bölgesi nedir Alfa bölgesi; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Demir-karbon denge çizgesinde, yalnız alfa fazının dengeli olarak bulunduğu bölge. Alfa : Yunan alfabesinin birinci harfi. Kuzey Afri...

Alfa demir nedir ne demek

Alfa demir nedir Alfa demir; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Demirin 906 °C’dan aşağılarda kararlı olan polimorfik şekli. Demi : Yemeni, yazma, başörtüsü, tülbent. Susuz, kıraç tarla. Dizlik, iç donu. Değil...

Alfa dengeleştirici nedir ne demek

Alfa dengeleştirici nedir Alfa dengeleştirici; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Demir-karbon dizgesinin alfa fazının dengeliğini artıran alaşım elementi, alfa yapıcı, alfa yapıcı element; ferrit dengeleştir...

Alfa etkeni nedir ne demek

Alfa etkeni nedir Alfa etkeni; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Fisyon yapan çekirdekte, ışınsal kapma etkin kesitinin fisyon etkin kesitine oranı. Alfa : Yunan alfabesinin birinci harfi. Kuzey Afrika'd...

Alfa fetoprotein nedir ne demek

Alfa fetoprotein nedir Alfa fetoprotein; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Embriyonel dönemde amniyon kesesi ve karaciğerden sentezlenen 580 amino asitli bir protein. Erişkinlerde karaciğer tümörlerinde,...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim