All in nedir English: I'll see you all in a couple of hours. Turkish: Hepinizi birkaç saat içinde göreceğim. English: Ali was dressed all in ...

 
 
 

All in ballast nedir ne demek

All in ballast nedir : Tüm. Oyunun herhangi bir anında oyuncuların sayı ya da dönem bakımından eşit durumda olduklarını bildiren deyim. Tümü. Katışıksız. ...

All in one nedir ne demek

All in one nedir English: The excited woman tried to explain the accident all in one breath. Turkish: Heyecanlı kadın kazayı bir nefeste açıklama...

All in the family nedir ne demek

All in the family nedir : Tümü. Hepsi. Bütün. Tümüyle. Herkes. Tamamen. Her şey. Katışıksız. Oyunun herhangi bir anında oyuncuların sayı ya da dönem bakımınd...

All in the same breath nedir ne demek

All in the same breath nedir : Her biri. Oyunun herhangi bir anında oyuncuların sayı ya da dönem bakımından eşit durumda olduklarını bildiren deyim. Tümünü. Katış...

Be all in nedir ne demek

Be all in nedir : Alaşımların hazırlanmasında kullanılan hafif bir metalik kimyasal element. Kalmak. Durmak. Olmak. Berylliumb (berilyum). -dir. -dır...

All inclusive nedir ne demek

All inclusive nedir : Tümünü. Bütün. Berabere. Tümüyle. Tüm. Hep. Bütünüyle. Oyunun herhangi bir anında oyuncuların sayı ya da dönem bakımından eşit duru...

All rivers fall into the sea nedir ne demek

All rivers fall into the sea nedir : Hep. Ne var ne yoksa. Berabere. Her iki taraf. Bütün. Bütünüyle. Her biri. Tamamen. Tümüyle. Büsbütün. Rivers : Nehir. Irmak. Akış....

Call in nedir English: Did you really call in sick? Turkish: Gerçekten hastalık izni aldın mı? English: I'll give you a call in the morning. ...

Call in question nedir ne demek

Call in question nedir : Çağrıda bulunmak. Lakap takmak. Demek. Uğramak. Uyandırmak. Adamla getirtme. Adlandırmak. Telefonda konuşmak. Davet etmek. [#Aramak...

Call indicator nedir ne demek

Call indicator nedir : Lakap takmak. Farzetmek. Telefon etmek. Aramak. Ziyaret etmek. Çağırmak. Uyandırmak. Seslenmek. Bilgisayar, hukuk alanlarında kulla...

Call into being nedir ne demek

Call into being nedir : Çağrı. Çağrıda bulunmak. Telefon etmek. Adlandırmak. Uğramak. Dava açmak. Bağırmak. Adlandırılmak. Söylemek. Çağırmak. Into : Biçim...

Call into question nedir ne demek

Call into question nedir : İddia etmek. Lakap takmak. Uyandırmak. Söylemek. Aramak. Çağırmak. Davet etmek. Aramak (telefon). Farzetmek. Bilgisayar, hukuk alan...

Fall in a heap nedir ne demek

Fall in a heap nedir : Ölmek. Yenilmek. Ucuzlamak. Asılmak. Devrilmek. Çöküş. Atışmak. Güz. Düşme. In : İçine. Da. Halinde. İç. Çok moda olan. Olarak. İçe...

Fall in for nedir ne demek

Fall in for nedir : Başlamak. Asılmak. Düşmek. Satakda mal, pay belgiti, para kambiyo ve benzerleri geçer değerlerindeki düşüş. Güz. Dağılmak. Atışmak....

Fall in price nedir ne demek

Fall in price nedir : Gece çökmek. Sonbahar. Kötü yola düşmek. [#İnmek. Hastalanmak. Oturmak (laf). Yaralanmak. Yenilmek. Çöküş. In : İçine. Olarak. Tutu...

Fall in step with nedir ne demek

Fall in step with nedir : Satakda mal, pay belgiti, para kambiyo ve benzerleri geçer değerlerindeki düşüş. İnmek. Güz. Eğimli olmak. Azalmak. Yenilmek. Atışm...

Fall in to line nedir ne demek

Fall in to line nedir : Düşüş göstermek. Düşme. Tam yerine denk gelmek. Hastalanmak. Yenilmek. Dökülmek. İnmek. Dağılmak. Yıkılma. In : De. Dahili. Mevsimi...

Fall in with nedir ne demek

Fall in with nedir : Yaralanmak. Gece çökmek. Azalmak. Yağmak. Devrilmek. Ucuzlamak. Dalmak. Tam yerine denk gelmek. Güz. Yenilmek. In : İktidardaki. İç...

Fall into a coma nedir ne demek

Fall into a coma nedir : Gece çökmek. İnmek. Satakda mal, pay belgiti, para kambiyo ve benzerleri geçer değerlerindeki düşüş. Yıkılma. Düşme. Düşüş gösterme...

All in a tumble nedir ne demek

All in a tumble nedir : Her şey. Alayı. Hepsi. Büsbütün. Tamamen. Oyunun herhangi bir anında oyuncuların sayı ya da dönem bakımından eşit durumda oldukları...

All in all nedir ne demek

All in all nedir English: All in all, after ten years of searching, my friend got married to a girl from the Slantsy region. Turkish: Her şeyi dü...

All in good time nedir ne demek

All in good time nedir : Bütünüyle. Her biri. Bütün. Her. Her iki taraf. Katışıksız. Büsbütün. Hep. Oyunun herhangi bir anında oyuncuların sayı ya da dönem ...

All in one breath nedir ne demek

All in one breath nedir English: The excited woman tried to explain the accident all in one breath. Turkish: Heyecanlı kadın kazayı bir nefeste açıklama...

All in the mind nedir ne demek

All in the mind nedir : Bütün. Her. Tümüyle. Ne var ne yoksa. Her iki taraf. Her biri. Bütünüyle. Her şey. Katışıksız. Büsbütün. In : Mevsimi gelmiş. Tutul...

Be all in a dither nedir ne demek

Be all in a dither nedir : -dır. -di. Kalmak. Olmak. Alaşımların hazırlanmasında kullanılan hafif bir metalik kimyasal element. Mal olmak. Berylliumb (berilyu...

All included nedir ne demek

All included nedir : [#Tümünü. Ne var ne yoksa. Tüm. Her biri. Berabere. Katışıksız. Büsbütün. Hep. Bütün. Tümü. Included : Dahil edilmiş. Dahil. Bağıml...

To all intents and purposes nedir ne demek

To all intents and purposes nedir : Kala. Arasında. -mek -mak (mastar). İle. E doğru. Kadar. -e kadar. -e göre. Oranla. E. All : Ne var ne yoksa. Tamamen. Tümünü. Hep....

Application preinstall information nedir ne demek

Application preinstall information nedir : Müracaat. Başvuru. Halkın, geleneksel yollarla edindiği ya da dış ülkelerden ödünç alarak benimsediği oluşumlarla doğrudan doğruya ...

Call in pay nedir ne demek

Call in pay nedir : Söylemek. Aramak (telefon). Adamla getirtme. Davet etmek. Telefon etmek. Lakap takmak. Adlandırmak. Dava açmak. Adlandırılmak. Deme...

Call in sick nedir ne demek

Call in sick nedir English: I thought you were going to call in sick. Turkish: Hastalık izni alacağını düşündüm. English: Did you really call in si...

Call instruction nedir ne demek

Call instruction nedir : Uyandırmak. Aramak (telefon). Lakap takmak. Aramak. İddia etmek. Bağırmak. Çağırmak. Çağrı. Demek. Ziyaret etmek. Instruction : Emi...

Call into play nedir ne demek

Call into play nedir : Ziyaret etmek. Çağrıda bulunmak. Bağırmak. Telefonda konuşmak. Adlandırmak. Lakap takmak. Seslenmek. Farzetmek. Söylemek. Adamla ge...

Fall in nedir English: Ali says that he's too busy to fall in love. Turkish: Ali aşık olmak için çok meşgul olduğunu söylüyor. English: Ali th...

Fall in battle nedir ne demek

Fall in battle nedir : Düşüş göstermek. Atışmak. Sonbahar. Düşme. Güz. Düşmek. Rastlamak. Aşağı sallanmak. Dağılmak. Çöküş. In : Tutulan. Da. Halinde. İç....

Fall in love nedir ne demek

Fall in love nedir English: Ali didn't expect to fall in love with Mary. Turkish: Ali Mary'ye âşık olmayı beklemiyordu. English: Ali never expected...

Fall in prices nedir ne demek

Fall in prices nedir : Dağılmak. Düşme. Gece çökmek. Ölmek. Başlamak. Satakda mal, pay belgiti, para kambiyo ve benzerleri geçer değerlerindeki düşüş. [#D...

Fall in temperature nedir ne demek

Fall in temperature nedir : İşgal edilmek. Hastalanmak. Atışmak. Azalma. Ölmek. Vurmak. Çökmek. Oturmak (laf). Dağılmak. Düşüş göstermek. In : Tutulan. Da. Mev...

Fall in value nedir ne demek

Fall in value nedir : Hastalanmak. Aşağı sallanmak. Düşüş. Kötü yola düşmek. Dağılmak. Ölmek. Düşüş göstermek. Sonbahar. Dökülmek. Oturmak (laf). In : De...

Fall into nedir ne demek

Fall into nedir English: Don't let this codebook fall into enemy hands. Turkish: Bu kod çizelgesinin düşmanın eline düşmesine izin vermeyin. Eng...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim