Ally nedir English: Jale wants an ally to help her succeed.Turkish: Jale başarılı olmasına yardım etmek için bir dost istiyor. English: Al...

 
 
 

Allying nedir : Zaman öldürmek. Oynaşmak. Oyalanma. Haylazlık etme. Oyalanmak. Dilly dallying : Vakit öldürmek. Sallanmak. İşi ağırdan almak. Oyala...

Allyl alcohol nedir ne demek

Allyl alcohol nedir : Alil. Alil grubunu içeren (kimya). Alcohol : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Doymuş karbon atomuna bağlı hidroksil g...

Allylamine nedir ne demek

Allylamine nedir : Mantarlara karşı kullanılan naftidin ve terbinafin gibi ilaçlara verilen genel ad. [#Alilaminler. Allilamin. Sözcükler, direkt olar...

Allylene nedir alcohol : Alil alkol. Allil alkol. Allyl group : Alil grubu. Alil gurubu. : Alil grubunu içeren (kimya). Alil. Allylamine : Allilamin...

Allyls nedir alcohol : Allil alkol. Alil alkol. Allyl group : Alil grubu. Alil gurubu. : Alil. Alil grubunu içeren (kimya). Allylamine : Allilamin...

Abnormally nedir ne demek

Abnormally nedir bite : Alt ve üst dişlerin uyumsuzluğu (diş hekimliği). Abnormal budget : Olağan bütçeden ayrı bir belge olarak hazırlanan ve kabul e...

Abysmally nedir ne demek

Abysmally nedir ignorance : Kara cahillik. Karacahillik. Abysmal : Koyu. Çok kötü. Sonsuz. Dipsiz. Çok. Kesif. Hudutsuz. Çok derin. Berbat. Derin. : ...

Accentually nedir ne demek

Accentually nedir : Önemi belirtilen. Vurgu ile ilgili ve vurgu ile nitelenen. Vurgulu. Vurgulanan. Accentuate : Önemle belirtmek. Vurgulamak. Üzerinde...

Accidentally on purpose nedir ne demek

Accidentally on purpose nedir : Rastlantıyla. Rasgele. Tesadüfen. Yanlışlıkla. Kazara. Ezkaza. Rastlantı sonucu. İstemeyerek. Hasbelkader. Rastgele. On : E doğru. ...

Achromatically nedir ne demek

Achromatically nedir color : Şeffaf. Achromatic colour : Akromatik renk. Şeffaf. lens : Renkser sapıncı düzeltilmiş mercek. Şeffaf lens. Sinema, televizyo...

Acrobatically nedir ne demek

Acrobatically nedir : Akrobatik. Acrobatic clow : Akrobatik soytarı. Akrobasi hareketlerindeki ustalığını gösterirken seyirciyi güldüren sanatçı. [#Acrob...

Acted rationally nedir ne demek

Acted rationally nedir : Oynamak. Rol oynamak. Etki etmek. Numara yapmak. Davranmak. Rol yapmak. Numarası yapmak. Hareket etmek. Görevini yapmak. Rationally...

Actually nedir English: Ali actually believed that.Turkish: Ali aslında ona inanıyordu. English: Ali actually believed you.Turkish: Ali ...

Adiabatically nedir ne demek

Adiabatically nedir calorimeter : Adyabatik kalorimetre. Adiyabatik kalorimetre. Adiyabatik ışınölçer. Adiabatic change : Adyabatik değişim. Adiyabatik d...

Adverbially nedir ne demek

Adverbially nedir clause : Zarf tümcesi. Fiiller. Zarf tümceciği. Sıfatlar ve diğer belirteçleri tamlamak için kullanılan cümle öğesi. Belirteç tümceci...

Aerobically nedir ne demek

Aerobically nedir : Oksijensiz bir şekilde. Oksijensiz halde. Aerobic bacteria : Tenekle yaşayabilen bakteriler. Oksijen kullanarak yaşayan bakteri. Ae...

Aeronautically nedir ne demek

Aeronautically nedir chart : Havacılık haritası. Aeronotik diyagram. Hava haritası. Aeronautical climatology : Aeronotik klimatoloji. Havacılık iklimbilim...

Aethereally nedir ne demek

Aethereally nedir Sözcükler, direkt olarak Aethereally ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. : ...

Agriculturally nedir ne demek

Agriculturally nedir bank : Tarım bankası. Ziraat bankası. Zirai kredi bankası. Tarım kesiminde etkinlikte bulunanlara kredi veren banka. Çiftçilere kredi...

Ally oneself nedir ne demek

Ally oneself nedir : Birleşmek. Arkadaş. Ticaret serbestliği. Katılmak. [#Birleştirmek. Müttefik ülke. Dost. Katmak. Müttefik. Oneself : Kendisi. Kendin...

Ally to nedir English: Jale wants an ally to help her succeed.Turkish: Jale başarılı olmasına yardım etmek için bir dost istiyor. English: Al...

Allyl nedir alcohol : Allil alkol. Alil alkol. Allyl group : Alil gurubu. Alil grubu. : Allilamin. Allylamines : Alilaminler. Mantarlara karşı ku...

Allyl group nedir ne demek

Allyl group nedir : Alil. Alil grubunu içeren (kimya). Group : Gruplaşmak. Küme. Gruplara ayırmak. Grup. Türkümlere ayırmak. Türküm. Gruplara ayrılmak....

Allylamines nedir ne demek

Allylamines nedir : Allilamin. Sözcükler, direkt olarak Allylamines ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler ol...

Allylic nedir : Trikarbalilik. Allyl alcohol : Alil alkol. Allil alkol. [#Allyl group : Alil grubu. Alil gurubu. Allyl : Alil. Alil grubunu içeren ...

Abdominally nedir ne demek

Abdominally nedir aorta : Karın aortu. Şahdamar. Abdominal band : Karın bandı. Abdominal cerrahiden sonra kullanılan ayarlanabilir sıkıştırma bandı. Ha...

Aboriginally nedir ne demek

Aboriginally nedir australian : Avustralya yerlisi. Aboriginal forests : Bir bölgede başlangıçtan itibaren var olmuş orman. Eskidenberi varolan ormanlar...

Academically nedir ne demek

Academically nedir English: The academically talented students helped others in the classroom.Turkish: Akademisyen öğrenciler sınıfta başkalarına ...

Accidentally nedir ne demek

Accidentally nedir English: Ali accidentally cut himself with his new knife.Turkish: Ali yeni bıçağıyla kazara kendini kesti. English: Ali acciden...

Accusatorially nedir ne demek

Accusatorially nedir : Suçlayan. Kınayan. Suçlayıcı. Sözcükler, direkt olarak Accusatorially ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı be...

Acoustically nedir ne demek

Acoustically nedir absorption coefficient : Akustik absorpsiyon katsayısı. Acoustical clouds : Yankıdüzen bulutları. Çağdaş yeni tiyatro yapılarının tav...

Acrostically nedir ne demek

Acrostically nedir [#Acrostic] : Akrostiş. Acrostics : Akrostiş. Acrostically kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : After th...

Actinically nedir ne demek

Actinically nedir balance : Aktinik denge. Actinic diseases : Aktinik hastalıklar. Derinin aktinik hastalıkları. efficiency : Aktinik verim. Actinic ke...

Additionally nedir ne demek

Additionally nedir English: Precisely speaking, I need six hours to at least think straight. Additionally, I need seven hours to be happy.Turkish:...

Adjectivally nedir ne demek

Adjectivally nedir construction : Somut, soyut adları ve kavramları çeşitli yönleriyle nitelemek veya belirtmek maksadıyla ve ona bağlı sıfatın tamlama ...

Aerially nedir act : Hava gösterisi. Bir sirkte, ipte, trapezde, ya da herhangi bir şey üzerinde, yüksekte yapılan gösterilerin tümü. Aerial amplifi...

Aerodynamically nedir ne demek

Aerodynamically nedir : Aerodinamik. Aerodynamic balance : Aerodinamik denge. [#Aerodynamic body : Aerodinamik gövde. Aerodynamic centre : Aerodinamik merk...

Aesthetically nedir ne demek

Aesthetically nedir : Anestetik bir şekilde. Uyuşturarak. Kinaesthetically : Devinduyumsal bir şekilde. Kinestetik olarak. Devinduyum aracılığı ile. Devi...

Agonistically nedir ne demek

Agonistically nedir : Anlaşmazlığa neden olan bir şekilde. [#Düşmanca bir şekilde. Muhalefet ederek. Düşmanca. Kavgacı bir şekilde. Karşı çıkarak. Agonis...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim