Altı nedir Altı karış beberuhi : Kısa boylu kimse. Altı okka etmek : Birini kollarından ve bacaklarından tutup yukarı kaldırarak sallamak veya götürmek. Altıdan yemek : Hastanelerde perhizi olmayan hastalara verilen tam yemek. Altıge...

 
 
 

Altı banak nedir ne demek

Altı banak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sırma işlemeli, altı yol çizgili veya çiçekli ipek kumaş, bu kumaştan yapılan gelin elbisesi. Altı : Beşten sonra gelen sayının adı. Bu sayıyı gösteren 6 ve VI rakamlarının adı. Beşten bir artık B...

Altı barnak nedir ne demek

Altı barnak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sırma işlemeli, altı yol çizgili veya çiçekli ipek kumaş, bu kumaştan yapılan gelin elbisesi. Altı : Beşten sonra gelen sayının adı. Bu sayıyı gösteren 6 ve VI rakamlarının adı. Beşten bir artık İ...

Altı gün yarışı nedir ne demek

Altı gün yarışı nedir Teknik terim anlamı: Biri koşarken öteki dinlenen ikişer kişiden kurulu takımlar arasında, 144 saat süre ile koşulan ve sağlık bakımından yararlı olmadığı gibi, spor amacından da uzaklaşmış bir kazanççı yarış türü. Altı : ...

Altı karış beberuhi nedir ne demek

Altı karış beberuhi nedir Altı karış : Türk gölge oyunu'nda cücelere verilen ad. Bunların uzun bir soytarı külahı ve kimi kez de külahın ucunda feneri vardır. bk. beberuhi, pişbop. Beberuhi'lere verilen sıfat (bk. Beberuhi, Pişbop) Beber : İhtiyar ...

Altı kenal nedir ne demek

Altı kenal nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Başağı altı sıralı olan arpa. Altı : Beşten sonra gelen sayının adı. Bu sayıyı gösteren 6 ve VI rakamlarının adı. Beşten bir artık Başağı : Baştan çıkmış, söz, nasihat dinlemeyen, terbiyesiz (çocu...

Altı kıran arpa nedir ne demek

Altı kıran arpa nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Başağı altı sıralı olan arpa. Altı kıran : Başağı altı sıralı olan arpa Kıra : Çiçeği düşmemiş, ceviz büyüklüğündeki küçük kavun, karpuz. Küçük : Ahmet'in kırasını gördün mü?. Yalçın, sert kaya. Ç...

Altı köşeli kristal sistem nedir ne demek

Altı köşeli kristal sistem nedir Altı köşeli kristal sistem; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: a b eşit değil c ve alfa=ß=90°, gama=120° özelliğinde olan bir kristal sistemi. Köşe : Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin...

Altı parmak nedir ne demek

Altı parmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sırma işlemeli, altı yol çizgili veya çiçekli ipek kumaş, bu kumaştan yapılan gelin elbisesi. Uğursuz adam. Altı parmaklı doğan çocuk. Kısa saplı, iri taneli bir çeşit kiraz. Altı : Beşten sonra g...

Altı algın olmak nedir ne demek

Altı algın olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İki kişi arasında kin ve düşmanlık olmak: Onların altı algındı, döğüşecekleri belliydi. Algın olmak : Çok çalışmaktan, ağır işten halsiz düşmek, kötürüm hale gelmek Algı : Bir şeye dikkati yönelte...

Altı aylık nedir ne demek

Altı aylık nedir Altı aylık; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Altı ayda bir yayımlanan (süreli yayın). Altı ayda bir yayımlanan süreli yayına verilen ad. Altı : Beşten sonra gelen sayının adı. Bu sayıyı göst...

Altı bannak nedir ne demek

Altı bannak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sırma işlemeli, altı yol çizgili veya çiçekli ipek kumaş, bu kumaştan yapılan gelin elbisesi. Bannak : Parmak. Ağzını yemek kabına sokmak Altı : Beşten sonra gelen sayının adı. Bu sayıyı gösteren ...

Altı gıran arpa nedir ne demek

Altı gıran arpa nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Başağı altı sıralı olan arpa. Gıra : Tek atan kısa namlulu mavzer. Kırağı Gıran : Öldürücü salgın hastalık. Tepe. Tepelerin üstündeki düzlük. Dağ sırtı. Ağır taşçı ve işçi çekici, balyoz. Toprak: ...

Altı karış nedir ne demek

Altı karış nedir Altı karış; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir terimdir. Tiyatro'daki anlamı: Beberuhi'lere verilen sıfat (bk. Beberuhi, Pişbop). Teknik terim anlamı: Türk gölge oyunu'nda cücelere verilen ad. Bunların uzun bir s...

Altı kemerli tatu nedir ne demek

Altı kemerli tatu nedir Altı kemerli tatu; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Dişsizler (Edentata) takımının, kemerli hayvangiller (Dasypodidae) familyasından, 80 cm kadar uzunlukta, 20 cm kadar kuyruğu ...

Altı kıran nedir ne demek

Altı kıran nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Başağı altı sıralı olan arpa. Kıra : Çiçeği düşmemiş, ceviz büyüklüğündeki küçük kavun, karpuz. Küçük : Ahmet'in kırasını gördün mü?. Yalçın, sert kaya. Çığlık, bağırtı. Fasulye. Çevre, kıyı, kena...

Altı köşe arpa nedir ne demek

Altı köşe arpa nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Başağı altı sıralı olan arpa. Köşe : Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, zaviye. İki duvarın birleştiği girintili veya çıkıntılı yer. İki sokağın veya caddenin kesiştiği ye...

Altı orun nedir ne demek

Altı orun nedir Altı orun; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Yüksek devlet görevlerinin altısı: nişancılık, şıkk-ı evvel, şıkk-ı sani, şıkk-ı salis defterdarlıkları, reisül-küttaplık, deftereminliği. Al...

Altı üstü nedir ne demek

Altı üstü nedir üstü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Altı üstü" ile ilgili cümle Taraf : Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim