Alter nedir English: The government had to alter its foreign policy. Turkish: Hükümet dış politikasını değiştirmek zorunda kaldı. English: I...

 
 
 

Alter course nedir ne demek

Alter course nedir : Kısırlaştırmak. Değişiklik yapmak. Hadım etmek (hayvan). Değişim geçirmek. Değiştirmek. Hadım etmek. Başkalaştırmak. Değişiklik geç...

Could you alter this nedir ne demek

Could you alter this nedir : -abilir. Konservesini yapmak. Ebilmek. Kayıt yapmak (ses ya da görüntü). -ebilirdi. Yapabilmek. Edebilmek. Yapabildi. Kovmak. -ar m...

Alterable nedir ne demek

Alterable nedir memory : Değişebilir bellek. Alterableness : Değiştirilebilirlik. Değişebilirlik. İstikrarsızlık. [#Inalterable : Değişmez. Değiştiri...

Alterableness nedir ne demek

Alterableness nedir : Değişmezlik. Değiştirilemezlik. Değiştirilemez olma durumu. Alterable memory : Değişebilir bellek. [#Alterable : Değişik. Değişir. ...

Alterant nedir : Değişken. Renk değiştiren madde. Değişen madde. Alterability : Değiştirebilirlik. [#İstikrarsızlık. Değişkenlik. Değiştirilebilirli...

Alteration nedir ne demek

Alteration nedir of mark : Markayı başkalaştırma. Markayı biraz değiştirerek ya da başkalaştırarak kullanma. Alteration of object : Bir hedefin değişt...

Alteration of object nedir ne demek

Alteration of object nedir : Değiştirme. Başkalaşma. Değişen şey. Değişmişlik. Tadilat. Değişim. Değişme. Tebdil. Değişiklik. Değiştiri. Of : İle ilgili. -nin. ...

Alterations nedir ne demek

Alterations nedir of mark : Markayı başkalaştırma. Markayı biraz değiştirerek ya da başkalaştırarak kullanma. Alteration of object : Bir hedefin değişt...

Alterative inflammation nedir ne demek

Alterative inflammation nedir : Tedavisel. Değiştiren ilaç. Sağlığa kavuşturucu. İyileştirici. Sağlığa yararlı. Tedaviye ait. Değiştiren. Değiştirici. Inflammation...

Altercate nedir ne demek

Altercate nedir : Tartışma. Münakaşa. Atışma. Çekişme. Ağız kavgası. Anlaşmazlık. Kavga. Altercations : Atışma. Anlaşmazlık. Kavga. Münakaşa. Tartışm...

Altercations nedir ne demek

Altercations nedir : Tartışma. Atışma. Anlaşmazlık. Çekişme. Münakaşa. Kavga. Ağız kavgası. Altercate : Kavga etmek. Çekişmek. Atışmak. Tartışmak. Sözcü...

Altered beast nedir ne demek

Altered beast nedir : Değiştirilmiş. Bozulmuş. Değişmiş. Diğer. Beast : Canavar. Sevimsiz kimse. Hayvan. Hoş olmayan veya tatsız şey. Çirkin yaratık. Kab...

Altered rock nedir ne demek

Altered rock nedir : Bozulmuş. Değiştirilmiş. Diğer. Değişmiş. Rock : Rock yapmak (dans). Şaşırtmak. Sarsmak. Sarsılmak. Zorlaştırmak. Sallamak. Kayalık...

Alterer nedir : Değiştiren kimse. Değişiklikler yapan kimse. Değişiklik yapan kimse. Altered : Bozulmuş. Diğer. Değiştirilmiş. Değişmiş. [#Altered ...

Altering nedir English: I'm tired of altering my plans every time you change your mind. Turkish: Senin her fikrini değiştirdiğin zaman planları...

Alterman nedir a status : Bir şeyin durumunu değiştirmek. Vaziyet değiştirmek. Alter at will : Bir kimsenin isteğine göre değişiklik yapmak. Arzuya ...

Alternans nedir ne demek

Alternans nedir alternans : Selülozdan zengin maddelerde üreyen, trikoseten adlı zehir salgılayan bir çeşit mantar. stakibotriotoksikozise neden olur...

Alternat nedir Alternat; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: [bkz: almaşık]. Teknik terim anlamı: Almaşık. Alternate ...

Alternate angels nedir ne demek

Alternate angels nedir : Her iki günde bir. Bir o. Almaşık. Sıra ile yapmak. Birbirini izlemek. Alternat. Değişmek. Nöbetleşe yapmak. Diğer. Angels : Sponso...

Alter a status nedir ne demek

Alter a status nedir : Değişim geçirmek. Kısırlaştırmak. Değiştirmek. Hadım etmek. Değişiklik geçirmek. Başka türlü olmak. Hadım etmek (hayvan). Değişikli...

Alter at will nedir ne demek

Alter at will nedir : Evirmek. Hadım etmek. Değişiklik yapmak. Başka türlü olmak. Değişiklik geçirmek. Değişim geçirmek. Kısırlaştırmak. Değişmek. Değişt...

Alter ego nedir ne demek

Alter ego nedir : Değişiklik geçirmek. Değiştirmek. Hadım etmek (hayvan). Kısırlaştırmak. Başkalaşmak. Değişim geçirmek. Hadım etmek. Başka türlü olm...

Alterability nedir ne demek

Alterability nedir : Değiştirilemez olma durumu. Değiştirilememezlik. Değişmezlik. Değiştirilemezlik. Unalterability : Değiştirilemezlik. Değiştirilemez...

Alterable memory nedir ne demek

Alterable memory nedir : Değişir. Değişik. Değiştirilebilir. Değişebilir. Memory : Hatıra. Bilgi-işlerde bilginin korunduğu ve gerektiğinde erişilebildiği s...

Alterably nedir ne demek

Alterably nedir : Değiştirilemez bir şekilde. Değişmez bir biçimde. Değişmez bir şekilde. Unalterably : Değiştirilemez biçimde. Değiştirilemez şekild...

Alterants nedir ne demek

Alterants nedir : Değiştirilebilir. Değişken. Alterability : Değiştirilebilirlik. [#İstikrarsızlık. Değiştirebilirlik. Değişkenlik. : Değiştirilebili...

Alteration of mark nedir ne demek

Alteration of mark nedir : Değişme. Başkalaşma. Değiştiri. Değiştirme. Değişmişlik. Tadilat. Değişim. Değişen şey. Değişiklik. Tebdil. Of : -den övünerek bahs...

Alteration switch nedir ne demek

Alteration switch nedir : Tadilat. Değiştiri. Başkalaşma. Değişim. Değişiklik. Değişmişlik. Tebdil. Değişen şey. Değiştirme. Değişme. Switch : Dönmek. Açkıla...

Alterative nedir ne demek

Alterative nedir inflammation : Değiştirici yangı. Dejeneratif ve nekrotik yangı. Alteratively : Değiştirici bir şekilde. Değişmeye eğilimi olan bir ş...

Alteratively nedir ne demek

Alteratively nedir inflammation : Dejeneratif ve nekrotik yangı. Değiştirici yangı. Alterative : Değiştiren. Sağlığa yararlı. Değiştirici. Tedaviye ait....

Altercation nedir ne demek

Altercation nedir : Atışma. Kavga. Anlaşmazlık. Tartışma. Ağız kavgası. Münakaşa. Altercate : Atışmak. Tartışmak. Kavga etmek. Çekişmek. Sözcükler, dir...

Altered nedir English: We've altered course. Turkish: Rotayı değiştirdik. English: Ali got his suit altered. Turkish: Ali takım elbisesin...

Altered check nedir ne demek

Altered check nedir : Diğer. Değişmiş. Bozulmuş. Değiştirilmiş. Check : Bir soru ya da görüşme çizinliğinde yer alan soruyu yanıtlamak üzere saptanmış ya...

Alterego nedir : Değişmiş. Bozulmuş. Diğer. Değiştirilmiş. Altered beast : Sega enterprises ınc. tarafından yapılan bir bilgisayar macera oyunu. Boz...

Alterers nedir : Değiştiren kimse. Değişiklikler yapan kimse. Değişiklik yapan kimse. Altered : Bozulmuş. Değişmiş. Diğer. Değiştirilmiş. [#Altered ...

Alterity nedir : Hadım etmek (hayvan). Değişim. Başkalaştırmak. Değiştirmek. Değişmek. Kısırlaştırmak. Değişiklik yapmak. Başkalaşmak. Değişerek. De...

Altern nedir English: Ali proposed an alternate plan. Turkish: Ali alternatif bir plan önerdi. English: Bear in mind that, under such circums...

Alternant nedir ne demek

Alternant nedir : Birbirini izleme (tıpta pulsus alternansda olduğu gibi). Dalgalı. Stachybotrys alternans : Stachybotrys alternans. Selülozdan zengi...

Alternate nedir ne demek

Alternate nedir English: Tom must've had an alternate plan. Turkish: Tom'un alternatif bir planı olmalı. English: Ali proposed an alternate plan...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim