Ambient nedir English: They interpret ambient electronic music. Turkish: Onlar ortamı elektronik müzikle yorumluyor. air : Bir bölgenin havası. Dış hava. Atmosfer. Çevreleyen hava. Ortam havası. Çevre havası. Ambient air humidity :...

 
 
 

Ambient dose nedir ne demek

Ambient dose nedir : Kuşatan. Ortam. Çevredeki. Ambiyant. Yakın civar. Yerel (ısı veya basınç). Çevreleyen. Ortama ait. Çevresel. Çevre. Dose : Bir defada verilen ilaç miktarı. Dozunu ayarlamak. Belli ölçüde ilaç vermek. Belli bir dozda ilaç...

Ambient light nedir ne demek

Ambient light nedir : Yakın civar. Kuşatan. Ambiyant. Çevre. Çevreleyen. Çevresel. Çevreyi saran. Ortam. Yerel (ısı veya basınç). Ortama ait. Light : Işık vermek. Görme organına bağlı ya da görme organı aracılığı ile olan bütün duyulanma ve a...

Ambient noise nedir ne demek

Ambient noise nedir : Yerel (ısı veya basınç). Ambiyant. Çevreyi saran. Çevreleyen. Çevresel. Ortam. Ortama ait. Çevredeki. Kuşatan. Yakın civar. Noise : Ses çıkarmak. Zımbırtı. Ses sinyalinin kalitesinde belirleyici olan tıslama, cızırtı ve ...

Ambient pressure nedir ne demek

Ambient pressure nedir : Ortam. Çevreyi saran. Yerel (ısı veya basınç). Çevredeki. Ortama ait. Ambiyant. Çevre. Yakın civar. Çevresel. Kuşatan. Pressure : Bk. havayuvarıbasıncı. Coğrafya, fizik, kimya, eskrim, madencilik alanlarında kullanılır. ...

Ambient temperature nedir ne demek

Ambient temperature nedir : Ambiyant. Çevresel. Ortama ait. Kuşatan. Yakın civar. Çevreyi saran. Çevre. Çevredeki. Yerel (ısı veya basınç). Ortam. Temperature : Bir ısılölçerle ölçülen ısıl yeğinlik. Sühunet. Isıldevingen dengedeki bir özdeğin, her...

Ambient air nedir ne demek

Ambient air nedir : Çevresel. Ambiyant. Çevreleyen. Yerel (ısı veya basınç). Kuşatan. Çevre. Çevreyi saran. Çevredeki. Ortam. Ortama ait. Air : Yayına sokmak. Çalım. Bir opera yapıtında ya da oratoryoda ezgi. Caka satmak. Tavır. Genel durum...

Ambient air humidity nedir ne demek

Ambient air humidity nedir : Yerel (ısı veya basınç). Ortam. Kuşatan. Çevre. Ambiyant. Yakın civar. Çevreleyen. Çevresel. Ortama ait. Çevredeki. Air : Açılmak. Eda. Genel durum. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Oylumca % 78 azot, % 21 oksijen, %...

Ambient dose rate nedir ne demek

Ambient dose rate nedir : Ortama ait. Çevredeki. Yerel (ısı veya basınç). Çevreyi saran. Çevresel. Ambiyant. Çevre. Kuşatan. Yakın civar. Ortam. Dose : Dozlamak. Dozunu ayarlamak. Cinsel hastalık kapma. Belirli bir dozda ilaç. Bir parça. Doz. Kam...

Ambient lighting nedir ne demek

Ambient lighting nedir : Çevre. Ortam. Çevresel. Çevredeki. Ortama ait. Çevreleyen. Çevreyi saran. Yerel (ısı veya basınç). Yakın civar. Kuşatan. Lighting : Yakmak. Işıklandırma. Işıklama. İnmek. Rastlamak. Yükünü azaltmak. Düzenleme. Işıklandır...

Ambient noise level nedir ne demek

Ambient noise level nedir : Çevresel. Çevre. Yerel (ısı veya basınç). Ortama ait. Çevreyi saran. Çevredeki. Yakın civar. Çevreleyen. Ambiyant. Ortam. Noise : Gürültü etmek. Velvele. Şamata. Yükselteç çıktısında gözlenen ve imlem girdisinde çeşitli ...

Ambient radiation nedir ne demek

Ambient radiation nedir : Ortam. Ambiyant. Ortama ait. Kuşatan. Yerel (ısı veya basınç). Çevreyi saran. Çevreleyen. Çevredeki. Çevresel. Çevre. Radiation : Bir kaynaktan elektromanyetik dalga veya hızlı parçacıklar demetinin yayılması, ışınım. ha...

Ambients nedir air : Bir bölgenin havası. Atmosfer. Çevre havası. Çevreleyen hava. Dış hava. Ortam havası. Ambient air humidity : Ortam havası nemi. Çevre havası nemi. dose : Çevre dozu. Yerleşim alanındaki bir noktada, yumuşak dokuyla s...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim

dart programlama dili