Ambitious nedir ne demek

Ambitious nedir English: I was young and ambitious once. Turkish: Bir zamanlar genç ve hırslıydım. English: Girls are more ambitious academicall...

 

Be ambitious nedir ne demek

Be ambitious nedir English: Boys, be ambitious. Turkish: Çocuklar, hırslı olun. English: Be ambitious, children. Turkish: Hırslı olun çocuklar...

Ambitiousness nedir ne demek

Ambitiousness nedir Ambitious of : -e karşı hırslı. Ambitious person : Girişimci birey. Hırslı kişi. Gayesi olan kişi. Be ambitious : Hırslı olmak. Ambit...

Overambitiously nedir ne demek

Overambitiously nedir Overambitious : Aşırı hırslı. Çok fazla hırslı. Hırs küpü. Sözcükler, direkt olarak Overambitiously ile ilgili eş anlamlı kelimeler o...

Ambitious of nedir ne demek

Ambitious of nedir Ambitious : Tutkun. Arzulu. Bir şeyi başarma tutkusuyla yanıp tutuşan. Azimli. Hevesli. Hırslı. İhtiraslı. Başarma isteği olan. Büyük...

Ambitious person nedir ne demek

Ambitious person nedir English: Ali is a very ambitious person. Turkish: Ali çok hırslı bir kişi. Ambitious : Büyük. Tutkun. İstekli. İhtiraslı. Hırslı...

Ambitiously nedir ne demek

Ambitiously nedir English: I study languages ambitiously. Turkish: Lisanları hırsla çalışırım. Overambitiously : Aşırı hırslı olarak. Aşırı hırslı...

Overambitious nedir ne demek

Overambitious nedir Overambitiously : Aşırı hırslı olarak. Aşırı hırslı bir biçimde. Sözcükler, direkt olarak Overambitious ile ilgili eş anlamlı kelimel...

Unambitious nedir ne demek

Unambitious nedir English: You're unambitious. Turkish: Sen isteksizsin. English: We're unambitious. Turkish: Biz isteksiziz. English: Ali is...

Sosyal Medya'da paylaş