Ames nedir English: A bad workman blames his tools. Turkish: Kötü bir işçi aletlerini suçlar. English: A bad workman always blames his tool...

 
 
 

Ames testi nedir ne demek

Ames testi nedir Ames testi; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Karsinojenlerin araştırılmasında kullanı...

Amess nedir test : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. İlaç ve diğer kimyasal maddelerin karsinojenik ve mutajenik etki potansiyelleri...

Add fuel to the flames nedir ne demek

Add fuel to the flames nedir : Bindir. Ekleme. Uzatmak. Eklemek. İlave etmek. Katmak. Aşınma payına bağlı yeni bir varlık biriminin, işletme varlığına eklenmesi, ...

Adding fuel to the flames nedir ne demek

Adding fuel to the flames nedir : İzafe. İlave etme. Ekleme. Katma. Ekliyor. Toplama. Cemi. Ekleniyor. Fuel : Benzin. Yakıt. Hava ya da oksijenle yanma sonucu ısı er...

Akçamescit nedir ne demek

Akçamescit nedir Akçamescit; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Bartın şehri, Kozcağız buca...

Alacamescit nedir ne demek

Alacamescit nedir Alacamescit; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Düzce kenti, Çilimli ilçes...

Apply names nedir ne demek

Apply names nedir : Aletleri kullanmak. Gitmek (birine). Kendini vermek. Uğraştırmak. Kullanmak. Uygun düşmek. Çaba göstermek. Özen göstermek. Müracaat...

Assamese nedir : Assam'da yetiştirilen ve adını bu bölgeden alan siyah bir çay türü. Kuzeydoğu hindistan'da bir eyalet. Kassam rocket : 2.5-3 mm kal...

Beldames nedir : Kocakarı. İhtiyar kadın. Huysuz kadın. Acuze. [#Cadaloz kadın. Şirret kadın. Yaşlı kadın. Beldam : Şirret kadın. Kocakarı. Acuze. :...

Blames nedir English: A poor workman blames his tools. Turkish: Fakir bir işçi aletlerini suçluyor. English: A bad workman always blames his ...

Boardgames nedir ne demek

Boardgames nedir : Birçok oyuncu tarafından parçaların bir masa üzerinde hareket ettirilmesiyle oynanan oyun. Masa oyunu. Sözcükler, direkt olarak Boa...

Capitalize names of days nedir ne demek

Capitalize names of days nedir : Sermaye olarak kullanmak. Faydalanmak. Sermayeye çevirmek. Yararlanmak. Sermayeleştirmek. Katılımcı olmak. Anamala ekleme. Sermaye ...

Check names nedir ne demek

Check names nedir : Karelerle kaplamak. Çek yazmak. Gözden geçirmek. Kontrol altına almak. Bir soru ya da görüşme çizinliğinde yer alan soruyu yanıtlam...

Computer games nedir ne demek

Computer games nedir English: Do you like playing computer games? Turkish: Bilgisayar oyunları oynamayı sever misin? English: Ali loves playing old c...

Connect to msn to check names nedir ne demek

Connect to msn to check names nedir : Bağlanmak. Bağlantılamak. Bağlı olmak. Birleştirmek. Bitiştirmek. Birleşmek. Bağlamak. İlişki kurmak. Devreye sokmak. To : Göre. Ka...

Create names in nedir ne demek

Create names in nedir : Neden olmak. Peyda etmek. Yetki vermek. Düşmek. Meydana koymak. Atamak. Oluşturmak. Yaratmak. Meydana getirmek. Names : Ünlü kimse....

Dameste nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dam üstü. Dam : Yapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılmış olan çoğu kiremit kaplı bölüm....

Defames nedir : İtibarsızlaştırmak. Ününe leke sürmek. İftira atmak. İsmine leke sürmek. Adını lekelemek. Dil uzatmak. Altın adını bakır etmek. Kar...

Domain names nedir ne demek

Domain names nedir : Muhit. Memleket. Tanım kümesi. Etkinlik alanı. Mülk. İlgi alanı. Bilgi alanı. Alan. İhtisas. Names : Adlar. Ünlü kimse. Ün. Esame. ...

Ames deneyleri nedir ne demek

Ames deneyleri nedir Ames deneyleri; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Derinlik algısına yol açan türlü belirtilerin gös...

Ames test nedir ne demek

Ames test nedir : İowa eyaletinde şehir. Oklahoma eyaletinde yerleşim yeri. Abd'de birkaç şehrin ve kasabanın adı. Orta ıowa'da (abd) ıowa bilim ve t...

Amesken nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir çeşit küçük, siyah erik. Siyah : Kara, ak, beyaz karşıtı. Bu renkte olan. Baskıda başka harflerden daha...

Absolute path names nedir ne demek

Absolute path names nedir : Mutlak. Kayıtsız şartsız. Absolü. Katışıksız. Sade, saf, tam, karışımsız olan, absolüt. Saf, karışım göstermeyen, temiz, absolü. Ka...

Added fuel to the flames nedir ne demek

Added fuel to the flames nedir : Katma. Katılmış. İlave edilmiş. Eklenmiş. Ekli. Eklendi. Munzam. Fuel : Isıl erke sağlamak için yakılarak kullanılan nesne. Yakacak...

Airframes nedir ne demek

Airframes nedir : Uçağın gövdesi. Uçak iskeleti. Uçak gövdesi. Uçak çatkısı. Gövde. Airfreight : Hava taşımacılığı. Uçakla taşınan kargo. Tenek yükü....

Akçamesçit nedir ne demek

Akçamesçit nedir Akçamesçit; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Şanlıurfa kenti, merkez bel...

Alamescit nedir ne demek

Alamescit nedir Alamescit; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Afyon ilinde, Sandıklı ilçes...

Arcade games nedir ne demek

Arcade games nedir : İki sokağı birbirine bağlayan, içinde satış yerleri bulunan üstü kapalı geçit. iki sütun ya da iki ayak arasındaki bir açmanın üstü...

Bedframes nedir ne demek

Bedframes nedir : Karyola çerçevesi. Yatak çerçevesi. Bir yatağın taban bölümünü oluşturan dörtgen şeklinde çerçeve (başlık, kenarlıklar ve ayakucu t...

Birleşmiş milletler beyannamesi nedir ne demek

Birleşmiş milletler beyannamesi nedir Birleşmiş milletler beyannamesi; Uluslararası alanında kullanılan bir sözcüktür. Uluslararası İlişkiler terim anlamı: (1942). Beya :...

Board games nedir ne demek

Board games nedir : Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Binmek. Sörf. Borda. Daire. Kart. İlan tahtası. Yolcu almak. Meclis. Tabela. Games : Sp...

Burst into flames nedir ne demek

Burst into flames nedir English: The car turned over and burst into flames. Turkish: Araba devrildi ve ateş aldı. English: The building burst into flame...

Captain james cook nedir ne demek

Captain james cook nedir : Kumanda etmek. Yönetmek. Bir gemi veya uçağın idaresinden sorumlu kişi. Baş garson. Ustabaşı. Başkomiser. Bir ayaktopu takımında oy...

Colour frames nedir ne demek

Colour frames nedir : Boya renklendirmek. Gerçek yüz. Dış görünüş. Doğrudan ya da üzerine düştüğü nesnelerde yansıma, kırılma, soğurulma gibi olaylar son...

Computer player names nedir ne demek

Computer player names nedir : Veri kartlarına işlenmiş olan verileri, öngörülen işlemleri tanımlayan izlenceye göre her düzeyde işleyerek sayımsal çözümlemeleriy...

Create names nedir ne demek

Create names nedir : İcra-i sanat etmek. Yapmak. Meydana getirmek. Peyda etmek. Meydana koymak. Düşmek. -e yol açmak. Atamak. Yetki vermek. Neden olmak....

Dames nedir : Kocakarı. Şirret kadın. Acuze. Grandames : Babaanne. Anneanne. Büyükanne. Yaşlı kadın. Nine. [#Madames : Hanımefendi. Madam. Bayan....

Dangerous games nedir ne demek

Dangerous games nedir : Çekinceli. Tehlikeli. Parlayıcı. İş hakları tüzüğüne göre elyaf tozları, toz, duman, gaz, sis, buharlar gibi terimlere ayrılan ve b...

Directory service names nedir ne demek

Directory service names nedir : Rehber kitap. Talimat risalesi. Dizin. Telefon rehberi. Alısün rehberi. Tecimevleri ve yapımcıların çalışma ve yasal oturum yerleri...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim