Amount nedir English: A carbon footprint is the amount of carbon dioxide pollution that we produce as a result of our activities. Some people try ...

 
 
 

Amount due nedir ne demek

Amount due nedir : Etmek. Nicelik. Meblağ. Önem. Miktar. Bir nesneler kümesinin sayısal sıklığı ya da büyüklüğü, bk. nitelik. Tutar. Değer. Eşit olmak...

Amount of consumption nedir ne demek

Amount of consumption nedir : Meblağ. Nicelik. Önem. Toplam. Miktar. Genel olarak para. Olmak. Anlamına gelmek. Varmak. Değer. Of : Nin. -nın. Den. -den. Karşı. ...

Amount of investment nedir ne demek

Amount of investment nedir : İfade etmek. Önem. Nicelik. Toplam. Bir nesneler kümesinin sayısal sıklığı ya da büyüklüğü, bk. nitelik. Değer. Meblağ. Miktar. Tut...

Amount of precipitation nedir ne demek

Amount of precipitation nedir : Etmek. Genel olarak para. Toplama ulaşmak. İfade etmek. Toplam. Meblağ. Eşit olmak. Bir nesneler kümesinin sayısal sıklığı ya da bü...

Amount of settling nedir ne demek

Amount of settling nedir : Meblağ. Genel olarak para. Anlamına gelmek. Eşit olmak. İfade etmek. Nicelik. Varmak. Etmek. Değer. Of : -den. Den. -li. -nın. -dan...

Amount per attachment nedir ne demek

Amount per attachment nedir : İfade etmek. Bir nesneler kümesinin sayısal sıklığı ya da büyüklüğü, bk. nitelik. Tutar. Önem. Toplam. Etmek. Anlamına gelmek. Nice...

Amount per use nedir ne demek

Amount per use nedir : Meblağ. Etmek. Eşit olmak. Anlamına gelmek. Değer. Önem. İfade etmek. Nicelik. Olmak. Per : Göre. Aracılığı ile. Vasıtasıyla. -de. ...

Amount to on average nedir ne demek

Amount to on average nedir : Miktar. Olmak. Toplama ulaşmak. Varmak. Toplam. Etmek. Meblağ. Nicelik. Genel olarak para. To : İla. Ya. -e kadar. Ye. Arasında. Ka...

A large amount of nedir ne demek

A large amount of nedir English: Ali borrowed a large amount of money from Mary. Turkish: Ali Mary'den büyük bir miktarda para ödünç aldı. English: A ca...

Large amount of money nedir ne demek

Large amount of money nedir English: Ali borrowed a large amount of money from Mary. Turkish: Ali Mary'den büyük bir miktarda para ödünç aldı. English: How ...

Adjusted amount nedir ne demek

Adjusted amount nedir : Düzeltilmiş. Değişmez (sigorta talebi). Düzenlenmiş. Oturtulmuş. Uyarlanmış. Uygun. Tashih edilmiş. Değiştirilmiş. Ayarlanmış. Ayar...

Average amount nedir ne demek

Average amount nedir : Bir sıklık dağılımındaki gözlemlerin nicel değerlerini özetleyen ve dağılımın ortaç eğilimini yansıtan ölçüm. Sayı farkı. Deniz yit...

Deficient amount nedir ne demek

Deficient amount nedir : Kifayetsiz. Açık. Noksan. Güdük. Gerekli. Eksik kalan. Yetersiz. Eksik. Gerekli olan. Zayıf. Amount : Toplama ulaşmak. Tutar. Topla...

Error amount nedir ne demek

Error amount nedir : Falso. Bilgisayar, eğitim, fizik, uzay alanlarında kullanılır. Günah. Yanılma. Sayılamada dikkatsizlik ya da unutkanlık yüzünden he...

Fair amount nedir ne demek

Fair amount nedir English: I will marshal a fair amount of scientific data to support my argument. Turkish: Benim tartışmayı destekleyecek adil bi...

Gross amount nedir ne demek

Gross amount nedir : On iki düzine. [#Bütün. Şişkin. Arıtmısız. Oniki düzinelik türküm. Bir nesnenin kesintisiz durumu. Bariz. Kaba. Sulu. Gayri safi (m...

Large amount nedir ne demek

Large amount nedir English: He extorted a large amount of money from her. Turkish: Ondan büyük bir miktarda para gasp ettiler. English: He bestowed...

Sales amount nedir ne demek

Sales amount nedir : İndirimli satış. Satışlar. Satışla ilgili. Satış için. Satış ile ilgili. Satış hasılatı. Satış. İndirimli satışlar. Amount : Etmek....

Total amount nedir ne demek

Total amount nedir English: The total amounted to 100 dollars. Turkish: Toplam 100 dolara ulaştı. English: What is the total amount of money you sp...

Amount brought forward nedir ne demek

Amount brought forward nedir : Anlamına gelmek. Bir nesneler kümesinin sayısal sıklığı ya da büyüklüğü, bk. nitelik. Eşit olmak. Meblağ. Önem. Tutar. Genel olarak...

Amount carried forward nedir ne demek

Amount carried forward nedir : Genel olarak para. Bir nesneler kümesinin sayısal sıklığı ya da büyüklüğü, bk. nitelik. Eşit olmak. Toplam. Değer. Varmak. Olmak. T...

Amount of business nedir ne demek

Amount of business nedir : Önem. Değer. Olmak. Toplama ulaşmak. Eşit olmak. Nicelik. İfade etmek. Varmak. Anlamına gelmek. Of : Hakkında. -nın. Den. Nin. -nin...

Amount of damages nedir ne demek

Amount of damages nedir : İfade etmek. Olmak. Önem. Genel olarak para. Toplam. Tutar. Anlamına gelmek. Değer. Nicelik. Of : In. -den övünerek bahsetmek. -den...

Amount of money nedir ne demek

Amount of money nedir English: He extorted a large amount of money from her. Turkish: Ondan büyük bir miktarda para gasp ettiler. English: Any amount ...

Amount of rainfall nedir ne demek

Amount of rainfall nedir : Miktar. İfade etmek. Toplam. Değer. Meblağ. Toplama ulaşmak. Etmek. Bir nesneler kümesinin sayısal sıklığı ya da büyüklüğü, bk. nit...

Amount of shrinkage nedir ne demek

Amount of shrinkage nedir : Toplama ulaşmak. Eşit olmak. Önem. Genel olarak para. Anlamına gelmek. Değer. Nicelik. Olmak. Tutar. Of : -li. Den. Karşı. -nin. In...

Amount per month nedir ne demek

Amount per month nedir : Genel olarak para. Etmek. Anlamına gelmek. Değer. Toplama ulaşmak. Eşit olmak. Olmak. Bir nesneler kümesinin sayısal sıklığı ya da ...

Amount to nedir ne demek

Amount to nedir English: His debts amount to over $1,000. Turkish: Borçları 1,000 doların üstündedir. English: His debts amount to $2,000. ...

Amount used nedir ne demek

Amount used nedir : Anlamına gelmek. Toplam. Bir nesneler kümesinin sayısal sıklığı ya da büyüklüğü, bk. nitelik. Önem. Değer. Varmak. Genel olarak par...

Face amount certificate company nedir ne demek

Face amount certificate company nedir : Karşı olmak. Kaplama yapmak. İtibar. Yüz. Kaplamak. Yüzleşmek. Dönmek. Yüzey. Yüzünü dönmek. Astarlamak. Amount : Tutar. Olmak. Top...

Very small amount of nedir ne demek

Very small amount of nedir : Tıpkısı. En. Tam. Bile. Gayet. Belirli. Çok. Salt. Mutlak. Hatta. Small : Sıradan. Küçük. Hafif. Küçücük. Basit. Ufak tefek. Müteva...

Aggregate amount nedir ne demek

Aggregate amount nedir : Katı özdeklerin bir bölgede gelişigüzel kümelenmesi. Etmek (toplamı). Yekun tutmak. Ulaşmak (toplamı). Kitlesel. Kümelemek. Yığışım...

Certain amount nedir ne demek

Certain amount nedir English: I have a certain amount of money on me. Turkish: Üzerimde belirli bir miktar para var. English: Ali receives a certain ...

Double the amount nedir ne demek

Double the amount nedir : Bir filmin çevrilmesi sırasında bir oyuncunun bazı görünçlüklerdeki oyununu başkasına oynatmak. bunu yapan kimsenin eylemi. Çifte. ...

Face amount nedir ne demek

Face amount nedir : Yüz ifadesi. Şeref. Şekil. Kaplamak. Örtmek. Görünüş. Göğüs germek. Çehre. Uzbilimsel olarak iki boyutla gösterilen, bir özdeğin bi...

Fixed amount nedir ne demek

Fixed amount nedir : Sağlanmış. Belirlenmiş. Sabit. Sabitleştirilmiş. Uçmaz. Oynamaz. Fikse. Durağan. Bağlı. Önceden ayarlanmış. Amount : İfade etmek. B...

Invoice amount nedir ne demek

Invoice amount nedir : Malın değerini ve niteliklerini belirten belge. Faturalandırmak. Satımca. Alım ve satım işlemlerinde satıcı tarafından düzenlenerek...

Net amount nedir ne demek

Net amount nedir : Herhangi bir ölçüden çıkarılması gerekenler çıkarıldıktan sonra kalan bölük. Değişik su ürünlerinin takılarak, dolanarak ve hareket...

Small amount nedir ne demek

Small amount nedir English: He would be paid a small amount of money. Turkish: Az miktarda para ödenirdi. English: A small amount of brandy is adde...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim