Amphi nedir English: The life cycle of an amphibian consists of three stages: egg, larva and adult. Turkish: Bir amfibinin yaşam döngüsü üç aşamadan oluşur: yumurta, larva ve ergin. : Az harekete izin veren eklemle ilgili (anatom...

 
 
 

Amphiartrosis nedir ne demek

Amphiartrosis nedir Sözcükler, direkt olarak Amphiartrosis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle ara...

Amphibia nedir Amphibia; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: [bkz: iki yaşamlılar]. Zooloji'deki anlamı: [bkz: amfibyumlar]. Teknik terim anlamı: İki yaşamlılar. İki yaşamlılar ya da ikiyaşayışlı...

Amphibian helicopter nedir ne demek

Amphibian helicopter nedir : İkiyaşayışlı. Yüzer gezer araç. Amfibi araç. Hem karada hem de denizde yaşayan canlı. Hem suda hem karada yaşayabilen hayvan. İki yaşayışlı hayvan. Amfibyum. Amfibi hayvan. Hem karada hem suda gidebilen araç. Karada ve s...

Amphibian vehicle nedir ne demek

Amphibian vehicle nedir : İkiyaşayışlı hayvan. Yüzer gezer araç. Amfibi hayvan. İki yaşayışlı hayvan. Hem karada hem suda gidebilen araç. Hem karada hem de suda işleyebilen taşıtlar. Amfibi araç. Amfibyum. İkiyaşayışlı. Hem suda hem karada yaşaya...

Amphibic forces nedir ne demek

Amphibic forces nedir : Güçler. Amphibic operation : Amfibik harekat. [#Active forces : Etkin güçler. Faal durumda olan kuvvetler. American expeditionary forces : Aef. Yurtdışında savaşmak üzere gönderilen amerikan silahlı güçleri (özellikle bi...

Amphibiotic nedir ne demek

Amphibiotic nedir : İkiyaşayışlı. İki yaşayışlı. Hem suda hem de karada yaşayabilen. Karada ve denizde yaşayan. Amfibiyos. Yüzergezer. Amfibi. Karada ve suda yaşama yeteneği. Hem karada hem de suda yaşabilen canlı. Amphibious aeroplane : Su...

Amphibious aeroplane nedir ne demek

Amphibious aeroplane nedir : Hem suda hem de karada yaşayabilen. Amfibiyöz. Yüzergezer. İkiyaşayışlı. Hem karada hem suda gidebilen. Amfibiyos. Hem karada hem de suda yaşabilen canlı. Karada ve denizde yaşayan. İki yaşayışlı. Amfibi. Aeroplane : Tay...

Amphibious assault nedir ne demek

Amphibious assault nedir : Amfibiyöz. Amfibiyos. Hem suda hem de karada yaşayabilen. Yüzergezer. Hem karada hem suda gidebilen. Amfibi. Karada ve denizde yaşayan. Karada ve suda yaşama yeteneği. Amfıbik. Assault : Aniden ve vahşice saldırmak. Hücu...

Amphiarthrodial nedir ne demek

Amphiarthrodial nedir : Az harekete izin veren eklem (anatomi terimi). Amfiartroz. Yarıoynar ya da az oynar eklem. Sözcükler, direkt olarak Amphiarthrodial ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabili...

Amphiarthrosis nedir ne demek

Amphiarthrosis nedir : Amfiartroz ile ilgili. Az harekete izin veren eklemle ilgili (anatomi terimi). Yarıoynar ya da az oynar eklem ile ilgili. Amfiartroz. Sözcükler, direkt olarak Amphiarthrosis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. K...

Amphiaster nedir ne demek

Amphiaster nedir : Amfiartroz ile ilgili. Yarıoynar ya da az oynar eklem ile ilgili. Amfiartroz. Az harekete izin veren eklemle ilgili (anatomi terimi). Amphiarthrosis : Yarıoynar ya da az oynar eklem. Az harekete izin veren eklem (anatomi...

Amphibian nedir ne demek

Amphibian nedir English: The life cycle of an amphibian consists of three stages: egg, larva and adult. Turkish: Bir amfibinin yaşam döngüsü üç aşamadan oluşur: yumurta, larva ve ergin. helicopter : Amfibi helikopter. Hem karada hem ...

Amphibian tank nedir ne demek

Amphibian tank nedir : İkiyaşayışlı hayvan. İki yaşayışlı hayvan. Yüzergezer. Suda ve karada yaşayabilen. Amfibi araç. Karada ve suda çalışabilen. Hem karada hem suda gidebilen araç. Amfibyum. Yüzer gezer araç. Hem suda hem karada yaşayabilen ...

Amphibians nedir ne demek

Amphibians nedir amphibians : Kuyruklu iki yaşamlılar. İki yaşamlılar (amphibia) sınıfından, uzun vücutlu ve uzun kuyruklu, bacakları zayıf olan çeşitli semender türlerini içine alan bir takım. semendergiller (salamandridae), denizkızı sem...

Amphibic operation nedir ne demek

Amphibic operation nedir : Bir ya da birkaç işlenen üzerinde, belirli bir sonuç elde etmek üzere uygulanan herhangi bir eylem. bk. işleç, işlenen, komut. İşlem. İşleme. Bir işi sonuçlandırmak için gereken evrelerden geçirme eylemi. Bir ya da birço...

Amphibious nedir ne demek

Amphibious nedir aeroplane : Hem karada hem suda çalışan uçak. Suya veya karaya iniş yapabilen uçak. Amphibious aircraft : Hem karada hem suda çalışan uçak. assault : Amfibi hücum. Amfibi saldırı. Amphibious demonstration : Amfibi gösteris...

Amphibious aircraft nedir ne demek

Amphibious aircraft nedir : Hem karada hem suda gidebilen. Karada ve denizde yaşayan. Hem karada hem de suda yaşabilen canlı. İki yaşayışlı. İkiyaşayışlı. Yüzergezer. Amfibiyöz. Amfibi. Amfıbik. Aircraft : Uçak. Hava taşıtı. Planör. Tayyare. Uçakla...

Amphibious demonstration nedir ne demek

Amphibious demonstration nedir : İkiyaşayışlı. Amfibi. Hem suda hem de karada yaşayabilen. İki yaşayışlı. Amfıbik. Amfibiyos. Yüzergezer. Hem karada hem suda gidebilen. Hem karada hem de suda yaşabilen canlı. Karada ve suda yaşama yeteneği. Demonstratio...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim