Amplifier nedir ne demek

Amplifier nedir Amplifier; Gitar alanında kullanılan bir terimdir. Gitar terimi olarak anlamı: Aldığı sinyali güçlendiren ve çalgı aletleri için kul...

 
 
 

Amplifier gain nedir ne demek

Amplifier gain nedir Amplifier : Amplifikatör. Büyütücü alet. Ayrı bir kaynaktan güç alan ve içinden geçen elektriksel imin gücünü artıran elektronik aygı...

Amplifier modeling nedir ne demek

Amplifier modeling nedir Amplifier modeling; Gitar alanında kullanılan bir kelimedir. Gitar terimi olarak anlamı: Çokça bilinen ve beğenilen yükselteç sesler...

Amplifier tube nedir ne demek

Amplifier tube nedir Amplifier : Bir imlem girdisinin elektriksel gücünü yükselten, genellikle bir ya da bir kaç katlı eksiciksel aygıt. Sesbüyütür. Ayrı ...

Aerial amplifier nedir ne demek

Aerial amplifier nedir Aerial : Havayla ilgili. Hayali. Anten ile ilgili. Hava. Havaya ilişkin. Hava ile ilgili. Anten. Teneğe değişli. Havaya ait. Amplifie...

Audio amplifier nedir ne demek

Audio amplifier nedir Audio : Sessel. İşitme ile ilgili. Ses işitme. İşitsel. İşitme. Odiyo. Ses. Amplifier : Bir imlem girdisinin elektriksel gücünü yükse...

B amplifier nedir ne demek

B amplifier nedir B : İyi. Borun simgesi. Si (müzik terimi). Si notası. İngiliz alfabesinin ikinci harfi. Si. Amplifier : Yükselteç. Büyütücü alet. Ele...

Baseband amplifier nedir ne demek

Baseband amplifier nedir Baseband : Tabankuşak. Temel bant. Taban bant. Tabanbant. Ana bant. Bir sinyalin herhangi bir değişim olmadan doğrudan dijital biçimd...

Bistable amplifier nedir ne demek

Bistable amplifier nedir Bistable : İki kararlı. İki durumlu. İkikararlı. Amplifier : Amplifikatör. Bir imlem girdisinin elektriksel gücünü yükselten, genelli...

Bridging amplifier nedir ne demek

Bridging amplifier nedir Bridging : Kemerleme. Köprü kuran. Elektrik devresini diğeri ile paralel bağlama. Destekleme. İki şey arasında uzanan. Yanyana bağlam...

Buffer amplifier nedir ne demek

Buffer amplifier nedir Buffer : Arabellek. Temizlemek. Önleç. Yedek zaman aralığı. Cila güderisi. Tampon görevi gören kişi ya da şey. Bafır. Sindirim kanalı...

Cathode coupled amplifier nedir ne demek

Cathode coupled amplifier nedir Cathode : Eksi kutup. Eksi uç. Bir üşerçözükte artı üşerleri çeken, aksileri iten, elektriksel erkili düşük olan üşek. Katot. Alt-üşe...

Charge amplifier nedir ne demek

Charge amplifier nedir Charge : Yüklemek. Görevlendirmek. İtham etmek. Vazifelendirmek. Bir özdeğin ya da bir ortamın eksicik önelcik dengesinin bozulması i...

Chrominance amplifier nedir ne demek

Chrominance amplifier nedir Chrominance : Renkölçümünde parlaklığa karşı rengi belirleyen, renközü ile doymadan oluşan ve renklilik bilgisine yol açan bölüm. Bir...

Class b amplifier nedir ne demek

Class b amplifier nedir Class : Sınıflandırmak. Canlıların sınıflandırmasında takımların bir araya gelmesiyle oluşturulan taksonomik grup. Bir sınıf veya bu ...

Common emitter amplifier nedir ne demek

Common emitter amplifier nedir Common : Alışılagelmiş. Devletin ya da bir yerel yönetim biriminin genellikle bir köyün iyeliğinde bulunan ve tüm nüfusun yararlanmas...

Current amplifier nedir ne demek

Current amplifier nedir Current : Bilgisayar, fizik, kimya, iktisat alanlarında kullanılır. Şu anki. Tedavüldeki. Suyun akışı. Yaygın. Elektriğin bir yöne ak...

Difference amplifier nedir ne demek

Difference amplifier nedir Difference : İhtilaf. Ayrılık. Uyuşmazlık. Fark. Farklılık. Dava. Ayrım. Olağandışılık. Anlaşmazlık. Fikir ayrılığı. Amplifier : Kuvv...

Diode amplifier nedir ne demek

Diode amplifier nedir Diode : Akımı sadece bir yönde geçirebilen bir devre elemanı. Diod. Çift üşek. Diyot. Kristaldiyot. Akım doğrultucu lamba. İki kutupl...

Distributed amplifier nedir ne demek

Distributed amplifier nedir Distributed : Dağılmış. Dağınık. Yayılmış. Kısımlanmış. Dağıtılan. Dağıtık. Dağıtımlı. Yayık. Bölünmüş. Ayrılmış. Amplifier : Elektri...

Amplifier balance nedir ne demek

Amplifier balance nedir Amplifier : Sesbüyütür. Bilgisayar, fizik, gitar, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Ayrı bir kaynaktan güç alan ve içinden g...

Amplifier distortion nedir ne demek

Amplifier distortion nedir Amplifier : Hoparlör. Bir imlem girdisinin elektriksel gücünü yükselten, genellikle bir ya da bir kaç katlı eksiciksel aygıt. Aldığı ...

Amplifier model nedir ne demek

Amplifier model nedir Amplifier model; Gitar alanında kullanılan bir kelimedir. Gitar terimi olarak anlamı: Çokça bilinen ve beğenilen yükselteç seslerini...

Amplifier noise nedir ne demek

Amplifier noise nedir Amplifier : Elektrik akımı yoluyla sesi uzakta bulunan alıcıya büyüterek ulaştıran aygıt. Amplifikatör. Yükselteç. Ayrı bir kaynaktan...

Amplifier valve nedir ne demek

Amplifier valve nedir Amplifier : Bir imlem girdisinin elektriksel gücünü yükselten, genellikle bir ya da bir kaç katlı eksiciksel aygıt. Sesbüyütür. Kuvve...

Antenna amplifier nedir ne demek

Antenna amplifier nedir Antenna : Duyarga. Çeşitli eklem bacaklıların başlarında, rotatorlarda ve balıklarda bulunan, eklemlerden yapılmış bir çift duyu alma...

Audiofrequency amplifier nedir ne demek

Audiofrequency amplifier nedir Audiofrequency : İşitme ile ya da sesle ilgili titreşim sıklığı. İşitsel sıklık. Ses dalgaları frekansı. Ses dalgalarının frekansı. S...

Band pass amplifier nedir ne demek

Band pass amplifier nedir Band : Şarkı (plak). Fasıla. Kolan. Kuşak. Takım. Kalınlığı 1 cm.den daha az, çok ince tabaka. Bando. Bağlamak. Boş film yapımında ku...

Bilateral amplifier nedir ne demek

Bilateral amplifier nedir Bilateral : İkiyanlı. İki yanlı. Çiftyanlı. Çift taraflı bakışımlı alopesi. İki yönlü. İkiyönlü. Bilateral. Her iki tarafa, her iki y...

Booster amplifier nedir ne demek

Booster amplifier nedir Booster : Güçlendirici. Fizik, gitar, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Gerilim yükseltici. Çığırtkan. Destekçi. Ses sinyali...

Broadband amplifier nedir ne demek

Broadband amplifier nedir Broadband : Genişbant. Geniş bant. Geniş bantlı. Genişbantlı. Geniş frekans aralığı olan. Amplifier : Hoparlör. Elektrik akımı yoluyl...

Cascade amplifier nedir ne demek

Cascade amplifier nedir Cascade : Kademeli dizi. Taşmak. Katlanmak. Şelale. Taşırmak. İki ışığın renk farkının, ufak basamaklar yapan bir dizi ara ölçmelerle...

Ceramic amplifier nedir ne demek

Ceramic amplifier nedir Ceramic : Kil ya da başka silikatlardan elde edilen ürünlere verilen genel ad. Seramik. Çini. Seramik eşya. Kil. Seramikle ilgili. Po...

Chopper amplifier nedir ne demek

Chopper amplifier nedir Chopper : Küçük balta. Motosiklet. Kıyıcı. Helikopter. Dikuçar. Kuter. Satır. Balta. Motorsiklet. Amplifier : Sesbüyütür. Yükselteç. ...

Class a amplifier nedir ne demek

Class a amplifier nedir Class : Ders. Derslik. Zümre. Bir sınıf veya bu sınıf içindeki bir grup. Birşeyi belirli bir grubun içinde saymak. Saymak. Canlıların...

Common base amplifier nedir ne demek

Common base amplifier nedir Common : Çok kullanılan. Genel. Devletin ya da bir yerel yönetim biriminin genellikle bir köyün iyeliğinde bulunan ve tüm nüfusun yar...

Crossed field amplifier nedir ne demek

Crossed field amplifier nedir Crossed : Çarpılı. Çapraz işareti ile çizili. Çaprazlanmış. Çizgili. X ile işaret edilmiş. İki paralel çizgi ile işaretlenmiş. Çapraz...

Dielectric amplifier nedir ne demek

Dielectric amplifier nedir Dielectric : Dielektrik madde. Elektriği iletmeyen. Elektrik geçirmeyen. Geçirmeyen madde. Elektrik geçirmez. Yalıtkan madde. Yalıtka...

Differential amplifier nedir ne demek

Differential amplifier nedir Differential : Diferansiyel. Fark gösteren. Değer farkı. Aralıksal. Ayırıcı özellik gösteren, ayırıcı özelliklere dayanan, diferensiy...

Direct coupling amplifier nedir ne demek

Direct coupling amplifier nedir Direct : Adres yazmak (gönderiye). Bilgisayar, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Doğrudan. Dolaysız. Tam. Direktif vermek. Y...

 

Copyright © 2007-2018 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim