Anıl nedir Anıl; İsim, Yerleşim Merkezi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Yerel Türkçe'deki anlamı: Amaç, erek. Bellek, hafıza. Usul, kaide...

 
 
 

Anılabilmek nedir ne demek

Anılabilmek nedir Anıl : Amaç, erek. Bellek, hafıza. Usul, kaide: Anılı bilinmiyen iş yapılmaz. Ondan, onun için: Annem yolladı da anıl geldim. Yavaş, ...

Anılagelmek nedir ne demek

Anılagelmek nedir Anıl : Amaç, erek. Bellek, hafıza. Usul, kaide: Anılı bilinmiyen iş yapılmaz. Ondan, onun için: Annem yolladı da anıl geldim. Yavaş, ...

Anılar nedir Anılar; Edebiyat alanında kullanılan bir sözcüktür. Edebi anlamı: Tarihe yarar diye, önemli bir kimsenin gördüğü, yaptığı, düşündüğü...

Anılaşmak nedir ne demek

Anılaşmak nedir Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif. Kazanmak : Olumlu, iyi bir sonuç elde etmek. Yenmek, galip gelmek. Ele geçir...

Anılcacık nedir ne demek

Anılcacık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yavaşça. Teknik terim anlamı: Yavaşça, yavaşçacık. Anıl : Amaç, erek. Bellek, hafıza. Usul, kaide: Anılı bi...

Anıldak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ahmak, sersem, akılsız, dangalak, angıt. Anıl : Amaç, erek. Bellek, hafıza. Usul, kaide: Anılı bilinmiyen i...

Anılış nedir ne demek

Anılış nedir Anılış; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Anıl : Amaç, erek. Bellek, hafıza. Usul, kaide: Anılı bilinmiyen iş ya...

Anılma hakkı nedir ne demek

Anılma hakkı nedir Teknik terim anlamı: Bulgu iyesi adının, her zaman ve her yerde anılmasını zorunlu kılan yasalara bağlı kişi hakkı. Anıl : Amaç, erek...

Anılmış nedir ne demek

Anılmış nedir Anılmış; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Yerel Türkçe'deki anlamı: Ünlü, tanınmış, namlı, şöhretli, soylu. Gezilec...

Aranılma nedir ne demek

Aranılma nedir Aranılmak : Arama işine konu olmak. Söz konusu olmak. Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, me...

Arı yanılgı nedir ne demek

Arı yanılgı nedir Arı yanılgı; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: [bkz: artık üstikileri ortalaması]. Yanı : Yana, kon...

Atlanılmak nedir ne demek

Atlanılmak nedir "Atlanılmak" ile ilgili cümleler Atlanmak : Ata binmek. At edinmek. Atlama işi yapılmak. Atlanmak "Bu kadar yüksekten atlanılmaz."...

Başlanılma nedir ne demek

Başlanılma nedir Başlanılma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Başla : Yönetmenin oyunculara bir çevirimin başında verdiği komut;...

Bilüsü yanılmak nedir ne demek

Bilüsü yanılmak nedir Teknik terim anlamı: Ne söylediğini bilmez hale gelmek, bunamak. Bilü : Ördek. Bilgi, ilim irfan, idrâk, malumat. Zihin, fikir Yanı :...

Borcun dayanılmazlığı nedir ne demek

Borcun dayanılmazlığı nedir Borcun dayanılmazlığı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Yükselen piyasa ekonomilerinin dış borçlarını...

Borçlanılmak nedir ne demek

Borçlanılmak nedir Borç : Geri verilmek üzere alınan veya ödenmesi gerekli para veya başka bir şey. Birine karşı bir şeyi yerine getirme yükümlülüğü, ve...

Boşanılmak nedir ne demek

Boşanılmak nedir Boşanılma : Boşanılmak işi Yapılmak : Yapma işine konu olmak. Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak. Yapılma : Yapılmak işi. Yapılmış....

Canıl canıl etmek nedir ne demek

Canıl canıl etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir toplulukta, birinin dediğini öteki duymayacak şekilde gürültülü konuşmak. Etme : Etmek işi Etmek : Bir ...

Çanıllı nedir ne demek

Çanıllı nedir Çanıllı; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Ankara ili, Ayaş ilçesinde, me...

Anıl yel nedir ne demek

Anıl yel nedir Teknik terim anlamı: Mülayim esen rüzgâr. Anıl : Amaç, erek. Bellek, hafıza. Usul, kaide: Anılı bilinmiyen iş yapılmaz. Ondan, onun i...

Anılabilme nedir ne demek

Anılabilme nedir Anılabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Anıl : Amaç, erek. Bellek, hafıza. Usul, kaide: Anılı bilinmiyen i...

Anılagelme nedir ne demek

Anılagelme nedir Anılagelme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Anıl : Amaç, erek. Bellek, hafıza. Usul, kaide: Anılı bilinmiyen i...

Anılama nedir Anılama; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Herhangi bir yaşantının bitiminde, kişinin hiç değilse k...

Anılaşma nedir ne demek

Anılaşma nedir Anılaşmak : Anı niteliği kazanmak. Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bire...

Anılca nedir Teknik terim anlamı: Yavaşça. Anıl : Amaç, erek. Bellek, hafıza. Usul, kaide: Anılı bilinmiyen iş yapılmaz. Ondan, onun için: Annem y...

Anılcağaz nedir ne demek

Anılcağaz nedir Teknik terim anlamı: Yavaşçacık. Anıl : Amaç, erek. Bellek, hafıza. Usul, kaide: Anılı bilinmiyen iş yapılmaz. Ondan, onun için: Anne...

Anılık nedir Anılık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isimsıfat olarak kullanılır. Anıl : Amaç, erek. Bellek, hafıza. Usul, kaide: Anılı bilinmiyen ...

Anılma nedir Anılmak : Anma işine konu olmak, hatırlanmak. Kel yanında kabak anılmaz : "bir kişinin yanında, uzaktan da olsa onun kusurunu hatırla...

Anılmak nedir "Anılmak" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Sözü edilmek, bahsedilmek, anılmak. Şöhret bulmak, ünlenmek: Ahmet bey zenginlikte an...

Anılur nedir Teknik terim anlamı: Meşhur, ünlü. Anıl : Amaç, erek. Bellek, hafıza. Usul, kaide: Anılı bilinmiyen iş yapılmaz. Ondan, onun için: An...

Aranılmak nedir ne demek

Aranılmak nedir "Aranılmak" ile ilgili cümleler Arama : Aramak işi, taharri. Sanığın yakalanması veya suç belgelerinin elde edilmesi için bir kimseni...

Atlanılma nedir ne demek

Atlanılma nedir Atlanılmak : Atlanmak. Atlanılmak işi...

Bağıl yanılgı nedir ne demek

Bağıl yanılgı nedir Bağıl yanılgı; Astronomi alanında kullanılan bir terimdir. Astronomi'deki terim anlamı: Ölçülen bir nicelik üzerinde yapılan ölçü ya...

Başlanılmak nedir ne demek

Başlanılmak nedir Başlanmak : Baş oluşmak. Başlama işine konu olmak. İngilizce'de Başlanılmak ne demek? : (-e durum ekiyle kullanılan fiil) Başlanmak...

Birinci tür yanılgı nedir ne demek

Birinci tür yanılgı nedir Birinci tür yanılgı; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: [bkz: a (alfa) yanılgısı]. Tür : Çeşit, cins...

Borçlanılma nedir ne demek

Borçlanılma nedir Borç : Geri verilmek üzere alınan veya ödenmesi gerekli para veya başka bir şey. Birine karşı bir şeyi yerine getirme yükümlülüğü, ve...

Boşanılma nedir ne demek

Boşanılma nedir Boşanılma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Boşanılmak : Boşanma işi yapılmak İngilizce'de Boşaltma yeri ne dem...

Böbreklerde kazanılmış kist nedir ne demek

Böbreklerde kazanılmış kist nedir Böbreklerde kazanılmış kist; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tubulusların nebde dokusuyla...

Çağrışımsal yanılsama nedir ne demek

Çağrışımsal yanılsama nedir Çağrışımsal yanılsama; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Görsel alanın bir parçasının var olan baş...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim