Anılma nedir Anılmak : Anma işine konu olmak, hatırlanmak. Kel yanında kabak anılmaz : "bir kişinin yanında, uzaktan da olsa onun kusurunu hatırla...

 
 
 

Aranılma nedir ne demek

Aranılma nedir Aranılmak : Arama işine konu olmak. Söz konusu olmak. Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, me...

Atlanılma nedir ne demek

Atlanılma nedir Atlanılmak : Atlanmak. Atlanılmak işi...

Başlanılma nedir ne demek

Başlanılma nedir Başlanılma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Başla : Yönetmenin oyunculara bir çevirimin başında verdiği komut;...

Bilüsü yanılmak nedir ne demek

Bilüsü yanılmak nedir Teknik terim anlamı: Ne söylediğini bilmez hale gelmek, bunamak. Bilü : Ördek. Bilgi, ilim irfan, idrâk, malumat. Zihin, fikir Yanı :...

Borçlanılma nedir ne demek

Borçlanılma nedir Borç : Geri verilmek üzere alınan veya ödenmesi gerekli para veya başka bir şey. Birine karşı bir şeyi yerine getirme yükümlülüğü, ve...

Boşanılma nedir ne demek

Boşanılma nedir Boşanılma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Boşanılmak : Boşanma işi yapılmak İngilizce'de Boşaltma yeri ne dem...

Davranılma nedir ne demek

Davranılma nedir Davranılma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Davra : Saban kılıcını sıkan çivi Davran : “. “Hazır ol, hazırlan”...

Dayanılma nedir ne demek

Dayanılma nedir Dayanılmak : Dayanma işi yapılmak. Dayanılmaz : Karşı konulamaz veya karşı çıkılamaz (kimse veya şey), tahammülfersa. Tahammül edilem...

Dayanılmaz nedir ne demek

Dayanılmaz nedir Dayanılmaz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Dayanılmaz" ile ilgili cümleler Dayanılma : Dayanılmak işi. Daya...

Dayanılmazlaşmak nedir ne demek

Dayanılmazlaşmak nedir Daya : Çocuğa bakan dadı, sütnine, taya Dayanılmazlaşma : Dayanılmazlaşmak işi. Dayanılma : Dayanılmak işi. Dayanılmaz : Karşı konula...

Deneme yanılma yordamı nedir ne demek

Deneme yanılma yordamı nedir Deneme yanılma yordamı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Denenceli ya da uygulamalı sınamalarda...

Dolanılmak nedir ne demek

Dolanılmak nedir Teknik terim anlamı: Dolaşılmak. Dolan : Dolgun olan Dolanı : [bkz: dönü]. Bir A yönleçsel alanında kapalı bir eğri boyunca alınan A ...

Faydalanılmak nedir ne demek

Faydalanılmak nedir Faydalanılma : Yararlanılma Fayda : Yarar. Yararlanılmak : Yararlanma işi yapılmak, faydalanılmak. Yararlanılma : Yararlanılmak durum...

Göz yanılması nedir ne demek

Göz yanılması nedir Göz yanılması; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Gözün, belirli koşullarda, nesnel...

Harcanılma nedir ne demek

Harcanılma nedir Harcanılma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Harca : Sık ve ufak salkımlı bir çeşit kırmızı üzüm Harcanılmak : ...

İnanılma nedir ne demek

İnanılma nedir İnanılmak : İnanma işi yapılmak. İnanılmaz : İnanılması çok güç veya imkânsız olan. Az rastlanan, olağanüstü. İnanılmazlık : İnanılma...

İnanılmaz nedir ne demek

İnanılmaz nedir İnanılmaz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "İnanılmaz" ile ilgili cümle İnanılma : İnanılmak işi. İnanılmazlı...

Katlanılma nedir ne demek

Katlanılma nedir Katlanılma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Katla : Kat, defa, kerre Katlan : Oyunda başlama çizgisine konulan...

Kavranılma nedir ne demek

Kavranılma nedir Kavranılma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Kavra : Büyük eğe Kavran : Boş arı peteği. Boş arı kovanı. Ağaçtan...

Anılma hakkı nedir ne demek

Anılma hakkı nedir Teknik terim anlamı: Bulgu iyesi adının, her zaman ve her yerde anılmasını zorunlu kılan yasalara bağlı kişi hakkı. Anıl : Amaç, erek...

Anılmak nedir "Anılmak" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Sözü edilmek, bahsedilmek, anılmak. Şöhret bulmak, ünlenmek: Ahmet bey zenginlikte an...

Aranılmak nedir ne demek

Aranılmak nedir "Aranılmak" ile ilgili cümleler Arama : Aramak işi, taharri. Sanığın yakalanması veya suç belgelerinin elde edilmesi için bir kimseni...

Atlanılmak nedir ne demek

Atlanılmak nedir "Atlanılmak" ile ilgili cümleler Atlanmak : Ata binmek. At edinmek. Atlama işi yapılmak. Atlanmak "Bu kadar yüksekten atlanılmaz."...

Başlanılmak nedir ne demek

Başlanılmak nedir Başlanmak : Baş oluşmak. Başlama işine konu olmak. İngilizce'de Başlanılmak ne demek? : (-e durum ekiyle kullanılan fiil) Başlanmak...

Borcun dayanılmazlığı nedir ne demek

Borcun dayanılmazlığı nedir Borcun dayanılmazlığı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Yükselen piyasa ekonomilerinin dış borçlarını...

Borçlanılmak nedir ne demek

Borçlanılmak nedir Borç : Geri verilmek üzere alınan veya ödenmesi gerekli para veya başka bir şey. Birine karşı bir şeyi yerine getirme yükümlülüğü, ve...

Boşanılmak nedir ne demek

Boşanılmak nedir Boşanılma : Boşanılmak işi Yapılmak : Yapma işine konu olmak. Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak. Yapılma : Yapılmak işi. Yapılmış....

Davranılmak nedir ne demek

Davranılmak nedir Davra : Saban kılıcını sıkan çivi Davran : “. “Hazır ol, hazırlan” anlamında kullanılan bir isim. “İşe giriş, el at, başla” anlamında...

Dayanılmak nedir ne demek

Dayanılmak nedir "Dayanılmak" ile ilgili cümle örnekleri Dayanılma : Dayanılmak işi. Dayanma : Dayanmak işi. Yapılmak : Yapma işine konu olmak. Gerçek...

Dayanılmazlaşma nedir ne demek

Dayanılmazlaşma nedir Dayanılmazlaşma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Daya : Çocuğa bakan dadı, sütnine, taya Dayanılma : Dayanılma...

Dayanılmazlık nedir ne demek

Dayanılmazlık nedir Dayanılmaz : Tahammül edilemez, katlanılamaz. Karşı konulamaz veya karşı çıkılamaz (kimse veya şey), tahammülfersa. Dayanılma : Dayan...

Deneme yanılma yöntemi nedir ne demek

Deneme yanılma yöntemi nedir Deneme yanılma yöntemi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Rasyona girecek yem maddelerine ra...

Faydalanılma nedir ne demek

Faydalanılma nedir Faydalanılma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Fayda : Yarar Faydalanılmak : Yararlanılmak. Yararlanılma : Yara...

Gerçek yanılması nedir ne demek

Gerçek yanılması nedir Gerçek yanılması; Tiyatro alanında kullanılan bir terimdir. Tiyatro'daki anlamı: Gerçeğin sahne üzerindeki görüntüsünden ortaya çıka...

Hakkın kötüye kullanılması nedir ne demek

Hakkın kötüye kullanılması nedir Hakkın kötüye kullanılması; Hukuk alanında kullanılan bir terimdir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: hakkın sû-i isti'mâli. Hakk :...

Harcanılmak nedir ne demek

Harcanılmak nedir Harca : Sık ve ufak salkımlı bir çeşit kırmızı üzüm Harcanılma : Harcanılmak işi. Yapılmak : Yapma işine konu olmak. Gerçekleştirilme...

İnanılmak nedir ne demek

İnanılmak nedir İnanılır gibi değil : Çok şaşırılan, hayret edilen veya hayranlık duyulan bir olayla karşılaşıldığında söylenen bir söz. İnanılma : İ...

İnanılmazlık nedir ne demek

İnanılmazlık nedir İnanılmaz : Az rastlanan, olağanüstü. İnanılması çok güç veya imkânsız olan. İnanılma : İnanılmak işi. Durum : Ad soyundan kelimeleri...

Katlanılmak nedir ne demek

Katlanılmak nedir "Katlanılmak" ile ilgili cümle örnekleri Katlanma : Katlanmak işi. Yapılmak : Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak. Yapma işine konu ...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim