Anahtar nedir Anahtar; kökeni rumca dilinden gelmektedir. "Anahtar" ile ilgili cümleler Anahtar, dilini döndürmeye yarayan, genellikle metalden üre...

 
 
 

Anahtar kelime nedir ne demek

Anahtar kelime nedir Anahtar : Vesile, araç, vasıta. Konserve kutularının kapağını keserek açmaya yarayan alet, açacak. Kurgu. İstenilen yere veya aygıta,...

Anahtar para nedir ne demek

Anahtar para nedir Anahtar para; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Hesap birimi, uluslararası ödeme, döviz piyasalarına ...

Anahtar sözcük kataloğu nedir ne demek

Anahtar sözcük kataloğu nedir Anahtar sözcük kataloğu; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Anahtar sözcüklerin abecesel olarak düzenle...

Anahtar teslimi fabrika nedir ne demek

Anahtar teslimi fabrika nedir Anahtar teslimi fabrika; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Anlaşma gereği sahibine devredilmek üzere,...

Anahtar vermek nedir ne demek

Anahtar vermek nedir Anahtar vermek; tiyatro, Tiyatro, Gösteri alanlarında kullanılan bir terimdir. Tiyatro'daki anlamı: Komiğe nükte yapması için laf aç...

Çift kollu anahtar nedir ne demek

Çift kollu anahtar nedir Çift kollu anahtar; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kancaçenesi bir kolda, ökçeçenesi ötekinde buluna...

Erkek anahtar nedir ne demek

Erkek anahtar nedir Erkek anahtar; bir teknik terimidir. Erkek : Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı. Sperma olu...

Lokma anahtar nedir ne demek

Lokma anahtar nedir Lokma anahtar; bir teknik terimidir. Lokma : Türlü kalınlıktaki cıvataları, boşluğuna geçirip sökmeye veya sıkıştırmaya yarayan metal...

Anahtarağası nedir ne demek

Anahtarağası nedir Anahtarağası; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Hasoda örgütünde hasodanın güvenlik işlerinden so...

Anahtarcılık nedir ne demek

Anahtarcılık nedir Anahtarcı : Kapı, kasa vb. yerlere anahtar uydurarak hırsızlık yapan kimse. Anahtar yapan, satan veya onaran kimse, açkıcı. Kilitli k...

Anahtarlı nedir ne demek

Anahtarlı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Burnundaki beyaz leke çene altına kadar inen at. Anahtar : Kilidi açıp kapamak için kullanılan araç, açar, ...

Anahtarlıtoka nedir ne demek

Anahtarlıtoka nedir Teknik terim anlamı: Tırpan tokası. (Yenikent Aksaray Niğde). Anahtarlı : Burnundaki beyaz leke çene altına kadar inen at Anahtar : K...

Araba anahtarı nedir ne demek

Araba anahtarı nedir Teknik terim anlamı: Araba tekerlerindeki vidaları gevşetip sıkmağa yarayan demir araç. (Senirkent, Yalvaç Isparta; Yenikent Aksaray ...

Ayak anahtarı nedir ne demek

Ayak anahtarı nedir Ayak anahtarı; Gitar alanında kullanılan bir sözcüktür. Gitar terimi olarak anlamı: Eller gitar çalmakla meşgul iken, normalde yükse...

Bijon anahtarı nedir ne demek

Bijon anahtarı nedir Anahtar : Vesile, araç, vasıta. Kilidi açıp kapamak için kullanılan araç, açar, açkı, miftah, dil. Somunları veya vidaları çevirerek ...

Cevap anahtarı nedir ne demek

Cevap anahtarı nedir Cevap : Bir soruya, bir isteğe, bir söz, bir davranış veya yazıya verilen karşılık, yanıt. Anahtar : Notaların müzik merdivenindeki y...

Do anahtarı nedir ne demek

Do anahtarı nedir Do anahtarı; bir müzik terimidir. Anahtar : Notaların müzik merdivenindeki yükseklik derecelerini göstermek ve buna göre okunmasını s...

Fa anahtarı nedir ne demek

Fa anahtarı nedir Fa anahtarı; bir müzik terimidir. Anahtar : Somunları veya vidaları çevirerek sıkıştırıp gevşetmek için kullanılan çelik saplı araç. ...

Hırsız anahtarı nedir ne demek

Hırsız anahtarı nedir Hırsız : Başkasının malını çalan kimse, uğru. Oltadaki asıl iğnenin yanına takılan özel iğne. Hırs : Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku...

Anahtar ağızlığı nedir ne demek

Anahtar ağızlığı nedir Anahtar : Notaların müzik merdivenindeki yükseklik derecelerini göstermek ve buna göre okunmasını sağlamak için portenin başına konul...

Anahtar bitkiler nedir ne demek

Anahtar bitkiler nedir Anahtar bitkiler; bir bitki bilimi terimidir. Anahtar : Vesile, araç, vasıta. Konserve kutularının kapağını keserek açmaya yarayan al...

Anahtar özellik nedir ne demek

Anahtar özellik nedir Teknik terim anlamı: Teşhis anahtarında kullanılan, o canlıya özel belirleyici bir özellik. Anahtar : Kilidi açıp kapamak için kullan...

Anahtar sözcük nedir ne demek

Anahtar sözcük nedir Bilimsel terim anlamı: Bir kitabın ya da yazının konusunu belirlemek için kullanılan ve addan seçilen önemli sözcük. İngilizce'de Ana...

Anahtar taşı nedir ne demek

Anahtar taşı nedir Anahtar taşı; bir mimarlık terimidir. Anahtar : Somunları veya vidaları çevirerek sıkıştırıp gevşetmek için kullanılan çelik saplı ar...

Anahtar ve kilit modeli nedir ne demek

Anahtar ve kilit modeli nedir Anahtar ve kilit modeli; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir enzim üzerindeki etkin merke...

Bağlam içinde anahtar sözcük dizini nedir ne demek

Bağlam içinde anahtar sözcük dizini nedir Bağlam içinde anahtar sözcük dizini; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Belgelemede, anahtar-sö...

Düzağız anahtar nedir ne demek

Düzağız anahtar nedir Düzağız anahtar; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Dört ya da altı köşeli parçaların sökülüp takılmalar...

Kovan anahtar nedir ne demek

Kovan anahtar nedir Kovan anahtar; bir teknik terimidir. Kovan : Fişeğin kapsül, barut ve kurşun taşıyan yuva bölümü, kapçık. Yayık. Çoğunlukla toprak ve...

Yassı anahtar nedir ne demek

Yassı anahtar nedir Teknik terim anlamı: Somunları gevşetip, sıkıştırmakta kullanılan bir anahtar türü. Anahtar : Kilidi açıp kapamak için kullanılan ara...

Anahtarcı nedir ne demek

Anahtarcı nedir Anahtar : Vesile, araç, vasıta. Somunları veya vidaları çevirerek sıkıştırıp gevşetmek için kullanılan çelik saplı araç. Kilidi açıp ...

Anahtarlama nedir ne demek

Anahtarlama nedir Anahtarlama; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir veri iletişim dizgesinde, gönderici ve alıc...

Anahtarlık nedir ne demek

Anahtarlık nedir Anahtar : Vesile, araç, vasıta. Kurgu. Şifre yazmak ve çözmek için kararlaştırılmış olan yol. Notaların müzik merdivenindeki yüksekli...

Alyan anahtarı nedir ne demek

Alyan anahtarı nedir Alyan anahtarı; bir teknik terimidir. Alyan : Cıvataları çıkarıp takmaya yarayan, altıgen kesitli, L biçiminde alet. Anahtar : Şifre ...

Arama anahtarı nedir ne demek

Arama anahtarı nedir Arama anahtarı; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir arama yürütülürken her bir öğenin belirl...

Basınç anahtarı nedir ne demek

Basınç anahtarı nedir Basınç anahtarı; bir fizik terimidir. Basınç anahtarı, ucuna uygulanan basınç, belirlenen setpoint (referans değerine) ulaştığında [#...

Boru anahtarı nedir ne demek

Boru anahtarı nedir Boru anahtarı; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yivli, setli çeneleri ile boruyu sıkıca kavrayarak sök...

Çift ağız anahtarı nedir ne demek

Çift ağız anahtarı nedir Çift ağız anahtarı; Tesisat alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Somunların sökülüp takılmasında kullanılan iki a...

Elektrik anahtarı nedir ne demek

Elektrik anahtarı nedir Elektrik : Maddenin elektron, pozitron, proton vb. parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü. Çarpıcılık, cazibe, canlı...

Götze anahtarı nedir ne demek

Götze anahtarı nedir Götze anahtarı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Toplam akyuvar sayısı ve lenfositlerin yü...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim