Anatomi nedir Anatomi; bir tıp terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Anatomi" ile ilgili cümleler Biyoloji'deki anlamı: (Yun. ana: yuk...

 
 
 

Patolojik anatomi nedir ne demek

Patolojik anatomi nedir Patolojik anatomi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Anatomik patoloji. Anat : Ekin demetle...

Şirurjikal anatomi nedir ne demek

Şirurjikal anatomi nedir Şirurjikal anatomi; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Operasyon yönünden çok ön...

Anatomia nedir chirurgica : Şirurjikal anatomi. Operasyon yönünden çok önemli olan bölgeleri konu alan anatomi dalı, anatomia şirurjika. Anatomia şi...

Anatomia comparativa nedir ne demek

Anatomia comparativa nedir : Anatomi. Vücudun normal biçimini ve yapısını inceleyen bilim dalı. organlı varlıkların yapısıyla biçimini ve bu yapıyı oluşturan or...

Anatomia sistematika nedir ne demek

Anatomia sistematika nedir Anatomia sistematika; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sistematik anatomi. Ana...

Anatomia şirurjika nedir ne demek

Anatomia şirurjika nedir Anatomia şirurjika; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Şirurjikal anatomi. Anat ...

Anatomia topographica nedir ne demek

Anatomia topographica nedir : Anatomi. Vücudun normal biçimini ve yapısını inceleyen bilim dalı. organlı varlıkların yapısıyla biçimini ve bu yapıyı oluşturan or...

Anatomia veterinaria komparativa nedir ne demek

Anatomia veterinaria komparativa nedir Anatomia veterinaria komparativa; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Karşılaştır...

Anatomical nedir ne demek

Anatomical nedir forceps : Anatomik pens. Pens. Anatomical pathology : Organ ve dokulardaki yapı ve görev bakımından oluşan değişimlerin çıplak gözle ...

Anatomical pathology nedir ne demek

Anatomical pathology nedir : Anatomi ile ilgili. Anatomik. Yapıbilimsel. Anatomiyle ilgili. Yapısal. Pathology : Hastalık bilimi; makroskobik ve mikroskobik nor...

Anatomically nedir ne demek

Anatomically nedir forceps : Pens. Anatomik pens. Anatomical pathology : Organ ve dokulardaki yapı ve görev bakımından oluşan değişimlerin çıplak gözle ...

Anatomicopathologic nedir ne demek

Anatomicopathologic nedir Anatomik patolojiyle ilgili (dokulardaki morfolojik değişikliklere yoğunlaşan patoloji dalı). Anatomopatolojik....

Anatomie nedir : [#Vücut yapısı. İskelet. [#İnceleme. Anatomik yapı. Anatomi. Yapıbilim. Gövde yapısı. Gövdebilim. Anatomia : Anatomi. Vücudun norma...

Anatomik nedir Anatomik; bir tıp terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Su ürünle...

Anatomik patolojik inceleme nedir ne demek

Anatomik patolojik inceleme nedir Anatomik patolojik inceleme; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Makroskobik inceleme. Anat :...

Anatomik pens nedir ne demek

Anatomik pens nedir Anatomik pens; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Pens. Anat : Ekin demetlerini arabaya koyma...

Anatomise nedir ne demek

Anatomise nedir : Parçalara ayırıp inceleme eylemi (ayrıca anatomization). Açımlama. Bilimsel amaçlar nedeniyle parçalara ayırma işlemi. Teşrih. Anat...

Anatomists nedir ne demek

Anatomists nedir : Teşrih. Anatomi uzmanı. Analizci. Anatomist. İncelemeci. Anatomici. Gödebilimci. Neuroanatomist : Sinir sistemi anatomisini inceley...

Anatomize nedir ne demek

Anatomize nedir : Açımlamak. Teşrih etmek. Derinlemesine incelemek. Dikkatle incelemek. Parçalara ayırıp incelemek. Dikkatle ayırmak. Anatomizes : Di...

Karşılaştırmalı anatomi nedir ne demek

Karşılaştırmalı anatomi nedir Karşılaştırmalı anatomi; Biyoloji, Anatomi, Veteriner, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Canlıların...

Karşılaştırmalı veteriner anatomi nedir ne demek

Karşılaştırmalı veteriner anatomi nedir Karşılaştırmalı veteriner anatomi; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hayvanları...

Sistematik anatomi nedir ne demek

Sistematik anatomi nedir Sistematik anatomi; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Organizmayı sistemler hâl...

Topoğrafik anatomi nedir ne demek

Topoğrafik anatomi nedir Topoğrafik anatomi; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Vücudu birtakım bölgelere...

Anatomia chirurgica nedir ne demek

Anatomia chirurgica nedir : Vücudun normal biçimini ve yapısını inceleyen bilim dalı. organlı varlıkların yapısıyla biçimini ve bu yapıyı oluşturan organları, ...

Anatomia komparativa nedir ne demek

Anatomia komparativa nedir Anatomia komparativa; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Karşılaştırmalı anatomi....

Anatomia systematica nedir ne demek

Anatomia systematica nedir : Anatomi. Vücudun normal biçimini ve yapısını inceleyen bilim dalı. organlı varlıkların yapısıyla biçimini ve bu yapıyı oluşturan or...

Anatomia topografika nedir ne demek

Anatomia topografika nedir Anatomia topografika; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Topoğrafik anatomi. Ana...

Anatomia veterinaria comparativa nedir ne demek

Anatomia veterinaria comparativa nedir : Anatomi. Vücudun normal biçimini ve yapısını inceleyen bilim dalı. organlı varlıkların yapısıyla biçimini ve bu yapıyı oluşturan or...

Anatomic nedir : Anatomik. Anatomiyle ilgili. [#Yapısal. Anatomi ile ilgili. Yapıbilimsel. Anatomical forceps : Anatomik pens. Pens. pathology : Org...

Anatomical forceps nedir ne demek

Anatomical forceps nedir : Yapısal. Anatomik. Anatomiyle ilgili. Yapıbilimsel. Anatomi ile ilgili. Forceps : [#Tutaç. Pens. Doğumkaşığı. Kerpeten, kıskaç. [#M...

Anatomical patological diagnosis nedir ne demek

Anatomical patological diagnosis nedir : Anatomik. Yapıbilimsel. Anatomiyle ilgili. Yapısal. Anatomi ile ilgili. Diagnosis : Belirtilere ve bulgulara göre hastalığın belirl...

Anatomici nedir ne demek

Anatomici nedir Anatomi : İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih. Beden yapısı, gövd...

Anatomicus nedir ne demek

Anatomicus nedir : Anatomiyle ilgili. organizmanın yapısıyla ilgili. Anatomi ile ilgili. Anatomik. Anatomical : Anatomik. Anatomiyle ilgili. Yapısal. ...

Anatomies nedir ne demek

Anatomies nedir : Anatomi. Anatomia : Anatomi. Vücudun normal biçimini ve yapısını inceleyen bilim dalı. organlı varlıkların yapısıyla biçimini ve bu...

Anatomik patoloji nedir ne demek

Anatomik patoloji nedir Anatomik patoloji; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Organ ve dokulardaki yapı ve görev bakı...

Anatomik patolojik tanı nedir ne demek

Anatomik patolojik tanı nedir Anatomik patolojik tanı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hastalığın yerleştiği organ ve si...

Anatomisation nedir ne demek

Anatomisation nedir Sözcükler, direkt olarak Anatomisation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. ...

Anatomist nedir ne demek

Anatomist nedir Anatomist; bir tıp terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Anatomi : İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının b...

Anatomization nedir ne demek

Anatomization nedir Sözcükler, direkt olarak Anatomization ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. ...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim