Anatomi nedir Anatomi; bir tıp terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Anatomi" ile ilgili cümleler Biyoloji'deki anlamı: (Yun. ana: yukarı; tome: kesmek) Biyolojinin canlıların iç yapıları ile uğraşan dalı, yapı bilimi. Su ü...

 
 
 

Anatomia comparativa nedir ne demek

Anatomia comparativa nedir : Anatomi. Vücudun normal biçimini ve yapısını inceleyen bilim dalı. organlı varlıkların yapısıyla biçimini ve bu yapıyı oluşturan organları, bu organların işlevleri arasındaki ilişkileri ve normal komşuluk ilişkilerini in...

Anatomia sistematika nedir ne demek

Anatomia sistematika nedir Anatomia sistematika; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sistematik anatomi. Anat : Ekin demetlerini arabaya koymaya ve harmanı aktarmaya yarıyan, üç, dört, beş, yedi ça...

Anatomia şirurjika nedir ne demek

Anatomia şirurjika nedir Anatomia şirurjika; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Şirurjikal anatomi. Anat : Ekin demetlerini arabaya koymaya ve harmanı aktarmaya yarıyan, üç, dört, beş, yedi çata...

Anatomia topographica nedir ne demek

Anatomia topographica nedir : Anatomi. Vücudun normal biçimini ve yapısını inceleyen bilim dalı. organlı varlıkların yapısıyla biçimini ve bu yapıyı oluşturan organları, bu organların işlevleri arasındaki ilişkileri ve normal komşuluk ilişkilerini in...

Anatomia veterinaria komparativa nedir ne demek

Anatomia veterinaria komparativa nedir Anatomia veterinaria komparativa; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Karşılaştırmalı veteriner anatomi. Anat : Ekin demetlerini arabaya koymaya ve harmanı aktarmaya yarı...

Anatomical nedir ne demek

Anatomical nedir forceps : Anatomik pens. Pens. Anatomical pathology : Organ ve dokulardaki yapı ve görev bakımından oluşan değişimlerin çıplak gözle incelenmesi, patolojik anatomi. Anatomik patoloji. patological diagnosis : Anatomik?patol...

Anatomical pathology nedir ne demek

Anatomical pathology nedir : Anatomi ile ilgili. Anatomik. Yapıbilimsel. Anatomiyle ilgili. Yapısal. Pathology : Hastalık bilimi; makroskobik ve mikroskobik normal dışı durumların nedenlerini, gelişimini ve sonuçlarını inceleyen bilim dalı, patobiyo...

Anatomically nedir ne demek

Anatomically nedir forceps : Pens. Anatomik pens. Anatomical pathology : Organ ve dokulardaki yapı ve görev bakımından oluşan değişimlerin çıplak gözle incelenmesi, patolojik anatomi. Anatomik patoloji. patological diagnosis : Hastalığın yer...

Anatomia nedir chirurgica : Şirurjikal anatomi. Operasyon yönünden çok önemli olan bölgeleri konu alan anatomi dalı, anatomia şirurjika. Anatomia şirurjika. Anatomia comparativa : Anatomia komparativa. Birçok türün vücut yapısını birbirl...

Anatomia chirurgica nedir ne demek

Anatomia chirurgica nedir : Vücudun normal biçimini ve yapısını inceleyen bilim dalı. organlı varlıkların yapısıyla biçimini ve bu yapıyı oluşturan organları, bu organların işlevleri arasındaki ilişkileri ve normal komşuluk ilişkilerini inceleyen b...

Anatomia komparativa nedir ne demek

Anatomia komparativa nedir Anatomia komparativa; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Karşılaştırmalı anatomi. Anat : Ekin demetlerini arabaya koymaya ve harmanı aktarmaya yarıyan, üç, dört, beş, yed...

Anatomia systematica nedir ne demek

Anatomia systematica nedir : Anatomi. Vücudun normal biçimini ve yapısını inceleyen bilim dalı. organlı varlıkların yapısıyla biçimini ve bu yapıyı oluşturan organları, bu organların işlevleri arasındaki ilişkileri ve normal komşuluk ilişkilerini in...

Anatomia topografika nedir ne demek

Anatomia topografika nedir Anatomia topografika; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Topoğrafik anatomi. Anat : Ekin demetlerini arabaya koymaya ve harmanı aktarmaya yarıyan, üç, dört, beş, yedi ça...

Anatomia veterinaria comparativa nedir ne demek

Anatomia veterinaria comparativa nedir : Anatomi. Vücudun normal biçimini ve yapısını inceleyen bilim dalı. organlı varlıkların yapısıyla biçimini ve bu yapıyı oluşturan organları, bu organların işlevleri arasındaki ilişkileri ve normal komşuluk ilişkilerini in...

Anatomic nedir : Anatomik. Anatomiyle ilgili. [#Yapısal. Anatomi ile ilgili. Yapıbilimsel. Anatomical forceps : Anatomik pens. Pens. pathology : Organ ve dokulardaki yapı ve görev bakımından oluşan değişimlerin çıplak gözle incelenmesi, ...

Anatomical forceps nedir ne demek

Anatomical forceps nedir : Yapısal. Anatomik. Anatomiyle ilgili. Yapıbilimsel. Anatomi ile ilgili. Forceps : [#Tutaç. Pens. Doğumkaşığı. Kerpeten, kıskaç. [#Maşa. Ucu dişli veya dişsiz olan yumuşak dokuları veya gazlı bez gibi materyalleri tutmakt...

Anatomical patological diagnosis nedir ne demek

Anatomical patological diagnosis nedir : Anatomik. Yapıbilimsel. Anatomiyle ilgili. Yapısal. Anatomi ile ilgili. Diagnosis : Belirtilere ve bulgulara göre hastalığın belirlenmesi, diyagnoz, teşhis. bir organizmanın bütün ayırıcı karakterlerinin kısaca belirtilm...

Anatomici nedir ne demek

Anatomici nedir Anatomi : İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih. Beden yapısı, gövde yapısı. Bir şeyin oluşumunda göze çarpan özel yapı. Uzman : Bilirkişi. Belli bir işte, ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim