Angle nedir English: A triangle has three angles, and a hexagon has six angles. Turkish: Bir üçgenin üç açısı ve altıgenin altı açısı vardır. English: One parsec is the distance at which one astronomical unit subtends an angle of...

 
 
 

Angle bead nedir ne demek

Angle bead nedir : Açı vermek. Korniyer. Açı yapmak. Açı. Olta ile balık tutmak. Bakış açısı. Bucak. Kıvırmak. Oltayla balık avlamak. Balık tutmak. Bead : Tespih tanesi. Boncuk dizmek. Damla. Hava kabarcığı. Tespih. Boncukla süslemek. Tane...

Angle bisector nedir ne demek

Angle bisector nedir : Bakış açısı. Saptırmak. Oltayla balık avlamak. Açı vermek. Kıvırmak. Açı. Olta ile balık tutmak. Çarpıtmak. Bucak. Korniyer. Bisector : Açı ortay. Çift sektörlü. [#Ortay. İkiye bölen şey. Açıortay. bisector theorem : Açı...

Angle brace nedir ne demek

Angle brace nedir : Korniyer. Köşe yapmak. Saptırmak. Çarpıtmak. Açı oluşturmak. Bakış açısı. Açı. Açı vermek. Kıvırmak. Açı yapmak. Brace : Neşelendirmek. Bilgisayar, sinema, televizyon, tiyatro alanlarında kullanılır. Bir dekoru ya da bir...

Angle brackets nedir ne demek

Angle brackets nedir : Çarpıtmak. Kıvırmak. Saptırmak. Açı. Olta ile balık tutmak. Açı yapmak. Oltayla balık avlamak. Bakış açısı. Köşe yapmak. Açı vermek. Brackets : Braketler. Konsol. Köşeli ayraçlar. Flanş. Köşeli ayraç. Parantez. [#Angle a...

Angle cock nedir ne demek

Angle cock nedir : Bakış açısı. Açı. Açı yapmak. Olta ile balık tutmak. Korniyer. Oltayla balık avlamak. Açı oluşturmak. Kıvırmak. Saptırmak. Bucak. Cock : Horoz. Lider. Musluk. Vana. Rüzgar gülü. Kaldırmak. Kurmak. Martaval. Önder. Ot yığ...

Angle for nedir ne demek

Angle for nedir : Bucak. Açı vermek. Olta ile balık tutmak. Açı yapmak. Açı. Saptırmak. Köşe yapmak. Çarpıtmak. Açı oluşturmak. Oltayla balık avlamak. For : Olarak. -dır. Adına. Bir takımyıldızın adı. Dair. Namına. Karşılığında. -e göre. ...

Angle iron nedir ne demek

Angle iron nedir : Açı yapmak. Kıvırmak. Açı. Oltayla balık avlamak. Saptırmak. Açı vermek. Çarpıtmak. Bakış açısı. Köşe yapmak. Bucak. Iron : Demir. Bazı minerallerde, hemen hemen her çeşit toprakta ve mineralli sularda bulunan atom numar...

Angle modulation nedir ne demek

Angle modulation nedir : Olta ile balık tutmak. Açı yapmak. Oltayla balık avlamak. Açı oluşturmak. Bucak. Çarpıtmak. Balık tutmak. Korniyer. Bakış açısı. Saptırmak. Modulation : Değişinim. Yüksek sıklıkta bir akımın genliğini, sıklığını ya da ev...

Angle arm nedir ne demek

Angle arm nedir : Bucak. Açı yapmak. Açı vermek. Olta ile balık tutmak. Korniyer. Balık tutmak. Kıvırmak. Açı oluşturmak. Açı. Saptırmak. Arm : Silahlandırmak. Pazı. Koltuk kolu. Yetke. Dal. Güç. Askerlik hizmeti. Destek olmak. Elini uzat...

Angle bar nedir ne demek

Angle bar nedir : Bucak. Açı. Olta ile balık tutmak. Saptırmak. Açı vermek. Köşe yapmak. Bakış açısı. Çarpıtmak. Oltayla balık avlamak. Açı yapmak. Bar : Engellemek. Çizgi yapmak. Yasaklamak. Çıta. Demir ya da tahta parmaklık. Parmaklıkla...

Angle bisection nedir ne demek

Angle bisection nedir : Oltayla balık avlamak. Olta ile balık tutmak. Köşe yapmak. Açı vermek. Açı. Çarpıtmak. Balık tutmak. Korniyer. Açı yapmak. Bucak. Bisection : İki parçadan herhangi biri. Biseksiyon. İkiye bölme. İkiye ayırma. İkiye bölme...

Angle bisector theorem nedir ne demek

Angle bisector theorem nedir : Bucak. Açı oluşturmak. Bakış açısı. Balık tutmak. Kıvırmak. Açı vermek. Olta ile balık tutmak. Çarpıtmak. Köşe yapmak. Korniyer. Bisector : Açıortay. Ortay. Açı ortay. Çift sektörlü. İkiye bölen şey. [#Theorem : Kanıt. Ö...

Angle bracket nedir ne demek

Angle bracket nedir : Oltayla balık avlamak. Açı yapmak. Çarpıtmak. Kıvırmak. Saptırmak. Bakış açısı. Balık tutmak. Korniyer. Açı vermek. Olta ile balık tutmak. Bracket : Parantez içine almak. Hedefi makas içine almak (argo terim). [#Destek. ...

Angle brick nedir ne demek

Angle brick nedir : Olta ile balık tutmak. Bucak. Açı. Saptırmak. Açı yapmak. Oltayla balık avlamak. Açı vermek. Bakış açısı. Köşe yapmak. Korniyer. Brick : Tuğladan yapılmış. Mert kişi. Kalıp. Tuğla biçiminde herhangi bir şey. İyi dost. Tu...

Angle cutter nedir ne demek

Angle cutter nedir : Köşe yapmak. Bakış açısı. Bucak. Korniyer. Çarpıtmak. Açı oluşturmak. Saptırmak. Açı vermek. Oltayla balık avlamak. Kıvırmak. Cutter : Makasçı. Kotra. Jiletçi. Sahil koruma botu. Montaj asistanı. Kesme makinesi. Filika. ...

Angle gauge nedir ne demek

Angle gauge nedir : Çarpıtmak. Köşe yapmak. Açı oluşturmak. Kıvırmak. Bakış açısı. Olta ile balık tutmak. Balık tutmak. Korniyer. Bucak. Açı yapmak. Gauge : Kıstas. Kalibre. Ölçü aygıtı. Ayarını hesaplamak. Tartmak. Yargılamak. Ölçü. Basınç...

Angle lighting fitting nedir ne demek

Angle lighting fitting nedir : Kıvırmak. Açı oluşturmak. Köşe yapmak. Bucak. Olta ile balık tutmak. Bakış açısı. Açı vermek. Oltayla balık avlamak. Çarpıtmak. Açı yapmak. Lighting : Tenvirat. Tutuşturma. Konmak. Yakmak. Aydınlatmak. Işıklandırma jüyes...

Angle of nedir English: The Earth is tilted at an angle of 23.4 degrees. Turkish: Dünya 23.4 derecelik bir açıyla eğilimlidir. English: One parsec is the distance at which one astronomical unit subtends an angle of one arcsecond. ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim