Anlam nedir Yerel Türkçe anlamı: Anlayış, duygu. Dil bilgisi olarak anlamı: Sözcüklerin veya davranışların zihinde uyandırdığı izlenim. Felsefi a...

 
 
 

Anlam bayağılaşması nedir ne demek

Anlam bayağılaşması nedir Anlam bayağılaşması; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme. mana bayağılanması) Bazı sözcüklerin gerçek anla...

Anlam bilimci nedir ne demek

Anlam bilimci nedir Gramer anlamı: Anlam bilimi üzerinde çalışan kimse. Bilimsel terim anlamı: Azerbaycan Türkçesi: semasiolog; Türkmen Türkçesi: semasio...

Anlam bilimsel nedir ne demek

Anlam bilimsel nedir Anlam bilimsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bilimsel : Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî. Bilim : Bell...

Anlam çokluğu nedir ne demek

Anlam çokluğu nedir Teknik terim anlamı: [bkz: çok anlamlılık]. Çoklu : İçinde birden çok işlev barındıran. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya da n ikilden (ya da İk...

Anlam daralması nedir ne demek

Anlam daralması nedir Anlam daralması; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: Geniş kavramları olan bir sözcüğün, bu kavramlar içinden tek b...

Anlam dereceleri nedir ne demek

Anlam dereceleri nedir Anlam dereceleri; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir niteliği anlatan kelime ya ufak, büyük gibi...

Anlam eşili nedir ne demek

Anlam eşili nedir Anlam eşili; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Aynı kökten olup şekilleri birbirine yakın, anlamlar...

Anlam iyilemesi nedir ne demek

Anlam iyilemesi nedir Anlam iyilemesi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bayağı bir anlama gelen bir, kelimenin zamanla a...

Anlam karşıtlığı nedir ne demek

Anlam karşıtlığı nedir Anlam karşıtlığı; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Karşıt anlamlı sözcüklerin bilerek bir araya getir...

Anlam kemlemesi nedir ne demek

Anlam kemlemesi nedir Anlam kemlemesi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir kelimenin zamanla aşağılık bir anlama düşmesi...

Anlam kötüleşmesi nedir ne demek

Anlam kötüleşmesi nedir Anlam kötüleşmesi; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: İyi anlamlı bir kelimenin zamanla kötü veya kötüya doğru giden bir anlam...

Anlam olayları nedir ne demek

Anlam olayları nedir Teknik terim anlamı: Kelimelerin bağlı bulundukları kavramların ve gösterdikleri anlamların zamanla ve çeşitli sebeplerle değişmeleri...

Anlam öbeği nedir ne demek

Anlam öbeği nedir Anlam öbeği; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Anlam bakımından birlik meydana getiren kelime öbeği...

Anlam vurgusu nedir ne demek

Anlam vurgusu nedir Teknik terim anlamı: Cümle içinde anlam bakımından ağırlık verilmek istenen kelime üzerine, o kelimenin cümledeki yeri de değiştirile...

Art zamanlı anlam bilimi nedir ne demek

Art zamanlı anlam bilimi nedir Teknik terim anlamı: Anlam biliminin bir dildeki çeşitli anlam olaylarını geçmişteki değişme ve gelişme süreçleri ile karşılıklı etki...

Asıl anlam nedir ne demek

Asıl anlam nedir Teknik terim anlamı: Bir kelimenin karşıladığı ilk kavram, ana kavram: ayak kelimesinin asıl anlamı «insan ve hayvanda yürüme organı»...

Dizimsel anlam nedir ne demek

Dizimsel anlam nedir Dizimsel anlam; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir düzgün deyimin dizimsel anlam'ı, bir yandan kendi...

Eşdeğer anlam nedir ne demek

Eşdeğer anlam nedir Eşdeğer anlam; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Birbiri yerine geçebilecek anlamlardan her biri...

İçlemsel anlam nedir ne demek

İçlemsel anlam nedir İçlemsel anlam; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir düzgün deyimin anlamı olan içlemsel nesne. Anlam ...

Anlam alanı nedir ne demek

Anlam alanı nedir Teknik terim anlamı: Zihinde aynı veya birbirine yakın kavramlar oluşturan kelimelerin meydana getirdikleri ortak alan: ülkü, hedef, ...

Anlam aykırılığı nedir ne demek

Anlam aykırılığı nedir Anlam aykırılığı; bir dil bilgisi terimidir. Edebi terim anlamı: Okumada, söylemede, deyitlemede, alınan tavrın, ağızdan çıkan sözler...

Anlam benzerliği nedir ne demek

Anlam benzerliği nedir Teknik terim anlamı: Markaların anlamca birbirine benzer olma özelliği (manda-dombay gibi). Anlam : Bir kelimeden, bir sözden, bir da...

Anlam bilimi nedir ne demek

Anlam bilimi nedir Gramer anlamı: durgun veya eş zamanlı anlam bilimi, Dildeki birimleri anlam bakımından ele alıp inceleyen dil bilimi dalı. Anlam bili...

Anlam birimi nedir ne demek

Anlam birimi nedir Teknik terim anlamı: Bir dilin anlam taşıyan en küçük birimi: ev+in kapı+sı, diş+çi+lik sözlerini oluşturan birimler gibi. Anlam : Bi...

Anlam çözümlemesi nedir ne demek

Anlam çözümlemesi nedir Teknik terim anlamı: Anlamlı birimlerin taşıdıkları ve yüklendikleri anlam inceliklerini ortaya koyma. Çözümleme : Çözümlemek işi. Bi...

Anlam değişmesi nedir ne demek

Anlam değişmesi nedir Anlam değişmesi; bir dil bilgisi terimidir. "Anlam değişmesi" ile ilgili cümle Dil bilgisi olarak anlamı: Anlamın daralması, genişlem...

Anlam ekseni nedir ne demek

Anlam ekseni nedir Teknik terim anlamı: Anlam bakımından birbiriyle ilişkili bulunan kelimelerde, bu ilişkiyi doğuran ortak özellik: kısa ile uzun arası...

Anlam genişlemesi nedir ne demek

Anlam genişlemesi nedir Anlam genişlemesi; bir dil bilgisi terimidir. "Anlam genişlemesi" ile ilgili cümleler Dil bilgisi olarak anlamı: Dar bir anlamda kull...

Anlam iyileşmesi nedir ne demek

Anlam iyileşmesi nedir Anlam iyileşmesi; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Kötü anlamlı bir kelimenin zamanla iyi bir anlam kazınması olayı: ET.’de ...

Anlam kayması nedir ne demek

Anlam kayması nedir Anlam kayması; bir dil bilgisi terimidir. "Anlam kayması" ile ilgili cümle Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme. başka manaya geçiş, a...

Anlam koyutu nedir ne demek

Anlam koyutu nedir Anlam koyutu; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir arada tanım görevinde olan ilksavlardan her biri. A...

Anlam kuralları nedir ne demek

Anlam kuralları nedir Anlam kuralları; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir dili yorumlamak amacıyla o dilin düzgün deyimler...

Anlam oyunu nedir ne demek

Anlam oyunu nedir Anlam oyunu; Edebiyat alanında kullanılan bir kelimedir. Edebi anlamı: (Söz sanatı terimi) Birinin söylediği bir kelimeyi öbürünün, ...

Anlam tonlaması nedir ne demek

Anlam tonlaması nedir Teknik terim anlamı: Genel olarak kelimenin anlamı ile ilgili olan cümle tonları: Hava iyi olursa dışarı çıkacağım. Ben bu güçlüğü öy...

Anlam yükü nedir ne demek

Anlam yükü nedir Teknik terim anlamı: Türetme veya birleştirme yolu ile kurulan bir kelimede, o kelimeyi oluşturan kök, ek gibi ögelerden her birinin ...

Eş zamanlı anlam bilimi nedir ne demek

Eş zamanlı anlam bilimi nedir Teknik terim anlamı: Dilin belirli bir zaman dilimindeki kesitini tarihi değişme ve gelişmelere girmeden inceleyen anlam bilim dalı. ...

Bağlamsal anlam nedir ne demek

Bağlamsal anlam nedir Bağlam : Herhangi bir olguda olaylar, durumlar, ilişkiler örgüsü veya bağlantısı, kontekst. Bent. Deste. Bir dil birimini çevreleyen,...

Eş anlam nedir ne demek

Eş anlam nedir Eş anlam; bir dil bilgisi terimidir. "Eş anlam" ile ilgili cümle Eş anlamlı : Anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan (kelimeler...

Geçer anlam nedir ne demek

Geçer anlam nedir Geçer anlam; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir kelimenin en çok bilmen ve kullanılan anlamı. bk....

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim