Anlama nedir "Anlama" ile ilgili cümleler Felsefi anlamı: (Dilthey'de) Başkalarının ya da başka çağların yaşantılarını, ruh durumlarını, edimlerin...

 
 
 

Anlamaduk nedir ne demek

Anlamaduk nedir Teknik terim anlamı: Anlamaz, anlayışsız. Anlam : Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırl...

Anlamak nedir "Anlamak" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Anlamak, idrak etmek. Anlamak, fark etmek (bk. annamak) Hayvanlar toprakta yatıp y...

Anlamaklu nedir ne demek

Anlamaklu nedir Teknik terim anlamı: Anlayışlı. Anlam : Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düş...

Anlamayu bakmak nedir ne demek

Anlamayu bakmak nedir Teknik terim anlamı: Sezdirmiyerek bakmak, göz uciyle tetkik etmek. Anlam : Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anla...

Bayram haftasını mangal tahtası anlamak nedir ne demek

Bayram haftasını mangal tahtası anlamak nedir Bayra : Balyoz. Araba tekerleğine geçirilen ve mazıda dönen delik demir Haft : Çeşme yalağı, oluk. Hayvan yemliği. Üzüm ezilen taş ya...

Gılımınnan anlamak nedir ne demek

Gılımınnan anlamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Durumundan anlamak: Senin gılımınnan annadım. Gılı : Bana bak anlamında kullanılır Anlam : Bir kelimeden, b...

Afsanlamak nedir ne demek

Afsanlamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Okuyup üflemek, üfürmek. Üfürmek : Üflemek. Üfleyerek bulunduğu yerden uzaklaştırmak. Esmek. Üfleyerek çalm...

Alanlama fiili nedir ne demek

Alanlama fiili nedir Alanlama fiili; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Latincede taşıdıkları anlam dolayısıyla cümlede a...

Arbanlamak nedir ne demek

Arbanlamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Geniş adımlarla hızlı hızlı yürümek. Arba : Teraziyi dengeye getirmek için hafif olan kefeye konulan taş, d...

Banlama nedir Banlamak : Horoz ötmek. Bağırmak. Banlamak işi...

Baranlamadan nedir ne demek

Baranlamadan nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ansızın: Baranlamadan geldim. Bara : Aynı gerilimdeki besleme hattı veya çıkışların toplandığı ve dağıtıldı...

Bölgesel planlama nedir ne demek

Bölgesel planlama nedir Bölgesel planlama; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Belirli bir bölgenin kalkınmasını sağlamak amacıy...

Cıranlamak nedir ne demek

Cıranlamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Toprak sıva üzerine sulu killi çamurla cila yapmak. Cıra : Toprak testi. Çıra. Lamba, fener. Acele Cıran : ...

Çobanlama nedir ne demek

Çobanlama nedir Çobanlama; bir edebiyat terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Edebi terim anlamı: Kır hayatını ve özelli...

Dabanlamak nedir ne demek

Dabanlamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bağ çubuklarının uçlarını sivrilterek toprağa gömmek. Acemice, şaşkın şaşkın iş yapmak. Bir eşya ya da hayv...

Danlamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Şaşmak. Ayıplamak, kınamak. Bahane bulmak. Ağlamak. Sabahlamak: Bu gece dizime bir ağrı girdi, gözüme uyku ...

Dırzanlamak nedir ne demek

Dırzanlamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Alay etmek. Etmek : Bir işi yapmak. "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak. Demek, söylemek. Eşit değer...

Dumanlama nedir ne demek

Dumanlama nedir Su ürünleri alanındaki kelime anlamı: Odun ve odun talaşıyla elde edilen duman içerisinde uygulanan, et ve balıkların muhafaza süresi...

Durağan özdeklerin oranlama değeri nedir ne demek

Durağan özdeklerin oranlama değeri nedir Durağan özdeklerin oranlama değeri; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Durağan değerlerin oranlanan güne ...

Anlama ruhbilimi nedir ne demek

Anlama ruhbilimi nedir Anlama ruhbilimi; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Ruhsal süreçlerin betimleme yoluyla değil, sez...

Yanlış anlama nedir ne demek

Yanlış anlama nedir Yanlış anlama; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir soru ya da sınarda yanıtlayıcının kişisel d...

Anlamah nedir Teknik terim anlamı: Telâkki etmek. Anlam : Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı...

Anlamaklık nedir ne demek

Anlamaklık nedir Anlamaklık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Anlam : Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaş...

Anlamamazlık nedir ne demek

Anlamamazlık nedir Anlama : Anlamak işi, anlamaklık, derk, fehim, intikal, tefehhüm, vukuf. Bir olay veya önermenin daha önce bilinen bir kanunun veya f...

Anlamazlık nedir ne demek

Anlamazlık nedir Anlamazlıktan gelmek : Bir şeyi anladığı hâlde anlamamış gibi davranmak. Anlama : Anlamak işi, anlamaklık, derk, fehim, intikal, tefe...

Gazı goz anlamak nedir ne demek

Gazı goz anlamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Söylenen sözü yanlış anlamak: Gizim ben senin gimin gazıgoz annıyan takımından deyilim. Goz : Kapı sürgüsü....

Abanlamak nedir ne demek

Abanlamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Geniş adımlarla hızlı hızlı yürümek. Çocuk emeklemek, emekliyerek yürümeğe başlamak. Hızlı hızlı : Çabucak ...

Aile planlaması nedir ne demek

Aile planlaması nedir Aile planlaması, temel olarak ailelerin [#bilinçli ve taşıyarak, istedikleri zaman, bakabilecekleri, yetiştirebilecekleri sayıda çocu...

Appanlamak nedir ne demek

Appanlamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Geniş adımlarla hızlı hızlı yürümek. Appa : Dede, büyükbaba. Dağlarda biten bir çeşit yabani ot. Meşe oyunu...

Avganlamak nedir ne demek

Avganlamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Asmaların dibini kabartmak. Avgan : Üstü açık sarnıç. Pınar. Suyun, derelerin kenarlarında oyduğu çukur yer...

Banlamak nedir Yerel Türkçe anlamı: Gizlenmesi gereken, söylenmeyecek şeyi söyleyivermek. Horoz ötmek: Vakitsiz banlayan horozun başını kesmeli. Bağ...

Boranlamak nedir ne demek

Boranlamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kar yağmak. Hava bulanmak. Bora : Genellikle arkasından yağmur getiren sert rüzgâr Boran : Rüzgâr, şimşek v...

Cıbbanlamak nedir ne demek

Cıbbanlamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Alkışlamak. Cıbba : Çapak Cıbban : Küçük el. Alkış. Çapak. Alkışlamak : Bir şeyin beğenildiğini, onaylandığ...

Çarpanlama nedir ne demek

Çarpanlama nedir Çarpanlama; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Çarpanlara göre açılım, faktorizasyon. Çarpanlar ...

Çoklu katmanlama nedir ne demek

Çoklu katmanlama nedir Çoklu katmanlama; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Örneklemin iki ya da ikiden çok etkene göre ka...

Dağanlamak nedir ne demek

Dağanlamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ayıplamak. Dağa : Yayla, yüksek yer. Tekrar, daha Dağan : Tahta tavan. Sehpa. Üç ağacın bir noktada birleşt...

Devlet planlama teşkilatı nedir ne demek

Devlet planlama teşkilatı nedir Devlet planlama teşkilatı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Ülkenin iktisadi kaynak ve olanaklarını b...

Doşanlamak nedir ne demek

Doşanlamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yıpranmak, eskimek. Doşan : Tavşan. Kullanılmış, eskimiş giyecek eşya Yıpranmak : Zamanla veya çok kullanıl...

Dumanlamak nedir ne demek

Dumanlamak nedir "Dumanlamak" ile ilgili cümle Duman : Bir maddenin yanması ile çıkan ve içinde katı zerrelerle buğu bulunan değişik renklerde gaz. Ha...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim