Anlamlı nedir Anlamlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Anlamlı" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Anlayışlı. Çok an...

 
 
 

Anlamlı sayamak nedir ne demek

Anlamlı sayamak nedir Anlamlı sayamak; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir sayıtta, belli bir amaç için gerekli say...

Birlikte anlamlı deyim nedir ne demek

Birlikte anlamlı deyim nedir Birlikte anlamlı deyim; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tek başına anlamlı olmayıp, bir ya da birden ...

Eş anlamlı kelime nedir ne demek

Eş anlamlı kelime nedir Teknik terim anlamı: Anlamları aynı veya birbirine yakın olan kelimeler. Dil bilimi açısından aslında anlamca birbirine tıpı tıpına d...

Negatif anlamlı rna nedir ne demek

Negatif anlamlı rna nedir Negatif anlamlı rna; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ribozomlara bağlanamadıkları için, do...

Salt kip veya salt anlamlı kip nedir ne demek

Salt kip veya salt anlamlı kip nedir Salt kip veya salt anlamlı kip; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Esas mastarındaki anlamdan başka ...

Yakın anlamlı kelime nedir ne demek

Yakın anlamlı kelime nedir Teknik terim anlamı: Gösterdikleri kavram ve taşıdıkları anlam bakımından birbirine yakın olan kelimeler: anlaşmak / uyuşmak; bıkmak ...

Zıt anlamlı ikileme nedir ne demek

Zıt anlamlı ikileme nedir Teknik terim anlamı: Zıt anlamlı kelimelerden kurulmuş ikileme: ileri geri, zamanlı zamansız, önünde sonunda, az çok, eksik fazla, do...

Eş anlamlı nedir ne demek

Eş anlamlı nedir Eş anlamlı; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Eş anlamlı" ile ilgili cümle Bilimsel...

İkiz anlamlı nedir ne demek

İkiz anlamlı nedir İkiz anlamlı; bir mantık terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. İkiz : Birbirine tamamen benzeyen. İkisi ...

Tek anlamlı nedir ne demek

Tek anlamlı nedir Tek anlamlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Felsefi anlamı: Yalnızca bir anlamı olan (sözcük ya da kavram). ...

Zıt anlamlı nedir ne demek

Zıt anlamlı nedir Zıt anlamlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Gramer anlamı: Karşıt : Nitelik ve durumları birbirine büsbütün ...

Anlamlılık nedir ne demek

Anlamlılık nedir Bilişim alanındaki terim anlamı: Bilgi erişimde, kullanıcının sorusuyla belirlediği bir kavram ya da konuyla ilgili olarak derlemde g...

Anlamlılık ölçümü nedir ne demek

Anlamlılık ölçümü nedir Anlamlılık ölçümü; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir ölçüm sonucunun ya da bir katsayının, ç...

Anlamlılık testi nedir ne demek

Anlamlılık testi nedir Anlamlılık testi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Önemlilik testi. Anlam : Bir kelimeden,...

Eş anlamlılık nedir ne demek

Eş anlamlılık nedir Gramer anlamı: İki veya daha çok kelimenin aynı veya birbirine yakın anlam taşıması: kızmak/sinirlenmek, öfkelenmek/hiddetlenmek gibi...

Karşıt anlamlılık nedir ne demek

Karşıt anlamlılık nedir Gramer anlamı: İki kelimenin birbirine aykırı, birbirine karşıt anlam vermesi durumu: açlık / tokluk, iyilik / kötülük, hastalık / sa...

Tek anlamlılık nedir ne demek

Tek anlamlılık nedir Felsefi anlamı: Bir sözcüğün ya da bir kavramın tek, belirli bir anlamı olması özelliği. Belirlilik, kesinlikle belirlenmiş olma duru...

Zıt anlamlılık nedir ne demek

Zıt anlamlılık nedir Anlamlılık : Anlamlı olma durumu, manidarlık. Anlamlı : Gizli bir anlamı olan, düşündürücü, manidar. Anlamı olan, manalı. İçeriği ola...

İkianlamlılık nedir ne demek

İkianlamlılık nedir İkianlamlılık; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İki anlama gelen bir sözcüğün bilinerek ya da bilinmey...

Anlamlı öğrenme nedir ne demek

Anlamlı öğrenme nedir Anlamlı öğrenme; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Bir konuyu, bütün ayrıntılarını göz önünde bulu...

Anlamlı rakam nedir ne demek

Anlamlı rakam nedir Anlamlı rakam; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Okuyucuya sayısal verilerin güvenilirliği ile ilgili ...

Anlamlı sayamak yitimi nedir ne demek

Anlamlı sayamak yitimi nedir Anlamlı sayamak yitimi; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir sayının doğruluğunu ya da duyarlı...

Eş anlamlı ikileme nedir ne demek

Eş anlamlı ikileme nedir Teknik terim anlamı: Bir kavramı ifade için kullanılan aynı ve yakın anlamda iki (yahut daha fazla) kelimenin belirli diziliş kuralıy...

Gelişir anlamlı kipler nedir ne demek

Gelişir anlamlı kipler nedir Gelişir anlamlı kipler; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Mastarlarındaki anlamdan başka ikinci bir ...

Pozitif anlamlı rna nedir ne demek

Pozitif anlamlı rna nedir Pozitif anlamlı rna; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Doğrudan mRNA olarak kullanılan RNA ...

Tekbaşına anlamlı deyim nedir ne demek

Tekbaşına anlamlı deyim nedir Tekbaşına anlamlı deyim; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yöneten olmayıp yalnızca yönetilen olan, baş...

Yanlış anlamlı mutasyon nedir ne demek

Yanlış anlamlı mutasyon nedir Yanlış anlamlı mutasyon; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: DNA ipliğinde bir baz çiftinin mutasyonu ...

Çok anlamlı nedir ne demek

Çok anlamlı nedir Çok anlamlı; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Gramer anlamı: Bir kelimenin temel an...

İki anlamlı nedir ne demek

İki anlamlı nedir İki anlamlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Anlamlı : Anlamı olan, manalı. Gizli bir anlamı olan, düşündürüc...

Karşıt anlamlı nedir ne demek

Karşıt anlamlı nedir Karşıt anlamlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Dil bilgisi olarak anlamı: Anlamları birbirine karşıt olan sö...

Yakın anlamlı nedir ne demek

Yakın anlamlı nedir Yakın anlamlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yakın : Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak ka...

Anlamlık nedir ne demek

Anlamlık nedir Anlamlık; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir kelime ailesinde bulunan ortaklaşa anlam öğesi: Ver...

Anlamlılık düzeyi nedir ne demek

Anlamlılık düzeyi nedir Anlamlılık düzeyi; İstatistik, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (İstatistiksel sınamalar) Sı...

Anlamlılık sınaması nedir ne demek

Anlamlılık sınaması nedir Anlamlılık sınaması; İstatistik, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (İstatistiksel sınamalar) ...

Çok anlamlılık nedir ne demek

Çok anlamlılık nedir Gramer anlamı: Bir kelimede temel anlamla bağlantılı birden çok anlamın bulunması; bir kelimenin, anlam gelişmesi yoluyla, asıl anlam...

İki anlamlılık nedir ne demek

İki anlamlılık nedir Anlamlılık : Anlamlı olma durumu, manidarlık. Anlamlı : İçeriği olan. Anlamı olan, manalı. Gizli bir anlamı olan, düşündürücü, manida...

Tek anlamlık nedir ne demek

Tek anlamlık nedir Tek anlamlık; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir soru ya da bir sınarın anlamca karışıklılığa...

Yakın anlamlılık nedir ne demek

Yakın anlamlılık nedir Gramer anlamı: İki veya daha çok kelimenin birbirine yakın anlam taşıması, aralarında çok küçük bir anlam farkının bulunması:bıkmak /...

Eşanlamlı nedir ne demek

Eşanlamlı nedir Eşanlamlı; Bilişim, Yazın alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bilgi erişimde, özdeş kavramları göster...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim