Anlatı nedir "Anlatı" ile ilgili cümle örnekleri Gösteri Sanat terimi olarak anlamı: Anlatılacak şey. Bilimsel terim anlamı: Roman, öykü, masal, o...

 
 
 

Anlatılabilme nedir ne demek

Anlatılabilme nedir Anlatılabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Anlat : Ekin demetlerini arabaya koymaya ve harmanı aktarmaya y...

Anlatılış nedir ne demek

Anlatılış nedir Anlatılış; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Anlat : Ekin demetlerini arabaya koymaya ve harmanı aktarmaya yarıy...

Anlatılmak nedir ne demek

Anlatılmak nedir "Anlatılmak" ile ilgili cümle örnekleri Anlatı : Roman, hikâye, masal vb. edebî türlerde bir olay dizisini anlatma biçimi, hikâyeleme...

Anlatım aracı nedir ne demek

Anlatım aracı nedir Anlatım aracı; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Bir şeyi anlatmada kullanılan gereç ya da...

Anlatım bilimsel nedir ne demek

Anlatım bilimsel nedir Anlatım bilimsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Anlatım : Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir konuyu söz veya y...

Anlatım cimnastiği nedir ne demek

Anlatım cimnastiği nedir Anlatım cimnastiği; Jimnastik, Aerobik alanlarında kullanılan bir terimdir. Spor'daki anlamı: Müzik ve ritim yardımıyla yapılan, iti...

Anlatım tonu nedir ne demek

Anlatım tonu nedir Anlatım : Anlatma işi. Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir konuyu söz veya yazı ile bildirme, ifade. Anlatı : Ayrıntılarıyla anlatma. Rom...

Anlatımbilim nedir ne demek

Anlatımbilim nedir Anlatımbilim; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Anlamın bütün incelik ve derinliğiyle kavratma yollarını...

Anlatımcılık nedir ne demek

Anlatımcılık nedir Anlatımcılık; bir felsefe terimidir. Bilimsel terim anlamı: İzlenimciliğe tepki olarak doğan, dış dünyanın insan üzerindeki etkisini ...

Anlatımlı devinimler nedir ne demek

Anlatımlı devinimler nedir Anlatımlı devinimler; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Gövde devinimleri, kendini taşıma, konuşma...

Anlatımlı ölçek nedir ne demek

Anlatımlı ölçek nedir Anlatımlı ölçek; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sınarları yanıtlayıcı kişilerce onaylanıp yad...

Anlatımsal nedir ne demek

Anlatımsal nedir Anlatımsal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Anlat : Ekin demetlerini arabaya koymaya ve harmanı aktarmaya yar...

Anlatımsal sağaltım nedir ne demek

Anlatımsal sağaltım nedir Anlatımsal sağaltım; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Ruhsal hastalıkları ortaya çıkaran bilinçal...

Anlatısal nedir ne demek

Anlatısal nedir Anlatısal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Anlat : Ekin demetlerini arabaya koymaya ve harmanı aktarmaya yarı...

Anlatıverme nedir ne demek

Anlatıverme nedir Anlatıverme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Anlat : Ekin demetlerini arabaya koymaya ve harmanı aktarmaya yar...

Devimsel anlatım nedir ne demek

Devimsel anlatım nedir Devimsel anlatım; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Öykünme, resim yapma gibi kas ve sinir etkinlik...

Düz anlatım nedir ne demek

Düz anlatım nedir Düz anlatım; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Filmin konusunun başından sonuna de...

Masalın anlatısı nedir ne demek

Masalın anlatısı nedir Masalın anlatısı; Edebiyat alanında kullanılan bir sözcüktür. Edebi anlamı: Masaldan çıkarılan ders düşünülmeksizin masalın söz kısm...

Örtük anlatımlar nedir ne demek

Örtük anlatımlar nedir Örtük anlatımlar; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: [bkz: örtük ipuçları]. Anlat : Ekin demetler...

Anlatı türleri nedir ne demek

Anlatı türleri nedir Anlatı türleri; Yazın alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Roman, öykü, masal, oyun gibi öykülemeye dayanan yazın ...

Anlatıcı nedir ne demek

Anlatıcı nedir Anlatıcı; Gösteri, Yazın alanlarında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Ortaçağ'da oyun sırasında az da olsa anlatan, öz...

Anlatılabilmek nedir ne demek

Anlatılabilmek nedir Anlat : Ekin demetlerini arabaya koymaya ve harmanı aktarmaya yarıyan, üç, dört, beş, yedi çatallı olabilen, uzun saplı aygıt, dirgen...

Anlatılma nedir ne demek

Anlatılma nedir "Anlatılma" ile ilgili cümle Anlatı : Ayrıntılarıyla anlatma. Roman, hikâye, masal vb. edebî türlerde bir olay dizisini anlatma biçim...

Anlatım nedir "Anlatım" ile ilgili cümle Dil bilgisi olarak anlamı: Bir düşünce veya duyguyu bildirmek üzere kullanılan yargılı veya yargısız sözcü...

Anlatım bilimi nedir ne demek

Anlatım bilimi nedir Gramer anlamı: Dilde anlatım ile düşünce arasındaki bağlantı ilişkilerini ele alan; kişilerin, şairlerin ve yazarların dilini anlatım...

Anlatım bozukluğu nedir ne demek

Anlatım bozukluğu nedir Anlatım bozukluğu; Yazın alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Türlü nedenlerle tümceyi, düşünce ve duyguyu ya anla...

Anlatım dansı nedir ne demek

Anlatım dansı nedir Anlatım dansı; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir konuyu ya da ilişkiyi gösteren dans. Anlat : Ekin...

Anlatım yitimi nedir ne demek

Anlatım yitimi nedir Anlatım yitimi; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Düşündüğünü dile getirme; söz, yazı ve imleri an...

Anlatımcı nedir ne demek

Anlatımcı nedir Anlatımcı; bir edebiyat terimidir. Anlatım : Anlatma işi. Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir konuyu söz veya yazı ile bildirme, ifade. A...

Anlatımlı nedir ne demek

Anlatımlı nedir Anlatımlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Edebi terim anlamı: Fikir ve duyguyu iyice anlatan. Osmanlıca Anla...

Anlatımlı ikizleme nedir ne demek

Anlatımlı ikizleme nedir Anlatımlı ikizleme; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Baba, dede, cici gibi hece Düzlemelerinin anl...

Anlatımlı tonlama nedir ne demek

Anlatımlı tonlama nedir Anlatımlı tonlama; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Heyecan, acıma, alay gibi duygular (HEYECAN vey...

Anlatımsal davranış nedir ne demek

Anlatımsal davranış nedir Anlatımsal davranış; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Canlının düşünce, duygu ve coşkularını yans...

Anlatımsallık nedir ne demek

Anlatımsallık nedir Anlatımsallık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Anlat : Ekin demetlerini arabaya koymaya ve harmanı aktarmaya y...

Anlatış nedir ne demek

Anlatış nedir "Anlatış" ile ilgili cümle örnekleri Bilimsel terim anlamı: Yazın alanında anlatma biçimi, anlatım özelliği. Osmanlıca Anlatış ne dem...

Anlatıvermek nedir ne demek

Anlatıvermek nedir Anlat : Ekin demetlerini arabaya koymaya ve harmanı aktarmaya yarıyan, üç, dört, beş, yedi çatallı olabilen, uzun saplı aygıt, dirgen...

Dolaylı anlatım nedir ne demek

Dolaylı anlatım nedir Dolaylı anlatım; Yazın alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir sözün olduğu gibi kelimesi kelimesine değil de kon...

Habercinin anlatısı nedir ne demek

Habercinin anlatısı nedir Habercinin anlatısı; Tiyatro alanında kullanılan bir terimdir. Tiyatro'daki anlamı: Klasik Yunan tiyatrosunda seyircilerin görmediği...

Nesnel anlatış nedir ne demek

Nesnel anlatış nedir Nesnel anlatış; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Alıcının, konuyu yansız bir tanı...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim