Araştırma nedir ne demek

Araştırma nedir "Araştırma" ile ilgili cümle örnekleri Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Bir gerçeği ortaya çıkarmak, bir sorunu çözümlemek ve eldeki ...

 
 
 

Araştırma filmi nedir ne demek

Araştırma filmi nedir Araştırma filmi; sinema, tv alanlarında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Herhangi bir bilimsel araştırmanın ...

Araştırma gideri nedir ne demek

Araştırma gideri nedir Araştırma gideri; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir araştırmanın işmen, gereç, zaman ve benze...

Araştırma kitaplığı nedir ne demek

Araştırma kitaplığı nedir Araştırma kitaplığı; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Araştırma kurumlarına ya da kümelerine hizmet ...

Araştırma kurmayı nedir ne demek

Araştırma kurmayı nedir Araştırma kurmayı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir araştırmanın tasarlanmasından sonuçland...

Araştırma türü nedir ne demek

Araştırma türü nedir Araştırma türü; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir araştırma tasarımında amaç, değişken ve va...

Kılavuzluk ve araştırma merkezi nedir ne demek

Kılavuzluk ve araştırma merkezi nedir Kılavuzluk ve araştırma merkezi; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Okul öncesinden üniversiteye de...

Türkiye bilimsel ve teknik araştırma kurumu ödülleri nedir ne demek

Türkiye bilimsel ve teknik araştırma kurumu ödülleri nedir Türkiye bilimsel ve teknik araştırma kurumu ödülleri; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: 1966 yılından...

Belgesel araştırma nedir ne demek

Belgesel araştırma nedir Belgesel araştırma; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Kişisel kanı, düşünce ve genellemeler yerine...

Deneysel araştırma nedir ne demek

Deneysel araştırma nedir Deneysel araştırma; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Başlıca yöntem olarak deneyden yararlanan ve...

İlişki kurucu araştırma nedir ne demek

İlişki kurucu araştırma nedir İlişki kurucu araştırma; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Olaylar arasında eğilim durumundaki d...

Karşıtkesimli araştırma nedir ne demek

Karşıtkesimli araştırma nedir Karşıtkesimli araştırma; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Evrenin, incelenen ayrıt ya da değişk...

Süremli araştırma nedir ne demek

Süremli araştırma nedir Süremli araştırma; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Aynı ya da rastlantılı birimlerden oluşmuş ...

Uygulamalı araştırma nedir ne demek

Uygulamalı araştırma nedir Uygulamalı araştırma; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Uygulamada işlevsel gereksinmelere karşıl...

Yerbetimsel araştırma nedir ne demek

Yerbetimsel araştırma nedir Yerbetimsel araştırma; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir kent ya da kasabanın düzentasarının hazırlan...

Araştırmacı nedir ne demek

Araştırmacı nedir "Araştırmacı" ile ilgili cümleler Araştırmacı, bilgi ya da [#doğrulamak amacıyla sistematik bir şekilde araştırma yapan kimsedir. Ara...

Araştırmak nedir ne demek

Araştırmak nedir "Araştırmak" ile ilgili cümleler Araştırma : Araştırmak işi, araştırı, istikşaf, taharri, tetkik. Bilim ve sanatla ilgili olarak yapı...

Alan araştırması nedir ne demek

Alan araştırması nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Toplumsal olguların örnekleme yoluyla incelenmesi yöntemi. Sosyoloji'deki anlamı: Türlü toplumsal o...

Eğitim araştırması nedir ne demek

Eğitim araştırması nedir Eğitim araştırması; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Eğitim alanında ya da eğitim sorunlarıyle il...

Halkbilim alan araştırması nedir ne demek

Halkbilim alan araştırması nedir Halkbilim alan araştırması; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Önceden hazırlanan bir araşt...

Araştırma aşamaları nedir ne demek

Araştırma aşamaları nedir Araştırma aşamaları; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir alan araştırmasında izlenen varsayım,...

Araştırma evreni nedir ne demek

Araştırma evreni nedir Araştırma evreni; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir araştırmada bilgi sağlamak üzere başvuru...

Araştırma geliştirme nedir ne demek

Araştırma geliştirme nedir Araştırma : Araştırmak işi, araştırı, istikşaf, taharri, tetkik. Bilim ve sanatla ilgili olarak yapılmış olan yöntemli çalışma, araşt...

Araştırma görevlisi nedir ne demek

Araştırma görevlisi nedir Araştırma görevlisi ya da Üniversite asistanı, asistanlık göre seçilir. Başlangıçta asil olarak tayin edilmeyen asistanlar, bu tariht...

Araştırma konusu nedir ne demek

Araştırma konusu nedir Araştırma konusu; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Araştırmada, elde edilecek bilgilerin sınırın...

Araştırma tasarımı nedir ne demek

Araştırma tasarımı nedir Araştırma tasarımı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir araştırmada, sorun, evren, uygulama tür...

Amerikan milli araştırma konseyi nedir ne demek

Amerikan milli araştırma konseyi nedir Amerikan milli araştırma konseyi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Amerika’da uluslararası...

Mali suçları araştırma kurulu nedir ne demek

Mali suçları araştırma kurulu nedir Mali suçları araştırma kurulu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Kara paranın aklanmasını önlemek ama...

Açınlayıcı araştırma nedir ne demek

Açınlayıcı araştırma nedir Açınlayıcı araştırma; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Olgular arasındaki örtük ilişkileri orta...

Betimleyici araştırma nedir ne demek

Betimleyici araştırma nedir Betimleyici araştırma; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İlişki kurucu ve varsayım sınayıcı araş...

Durum saptayıcı araştırma nedir ne demek

Durum saptayıcı araştırma nedir Durum saptayıcı araştırma; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir evrende belli ayrıtların gözlen...

Kabataslak araştırma nedir ne demek

Kabataslak araştırma nedir Kabataslak araştırma; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir bilimsel inceleme tasarımına dayanma...

Klinik araştırma nedir ne demek

Klinik araştırma nedir Klinik : Hekim olacak öğrencilerin hasta başında uygulamalı olarak ders gördükleri hasta koğuşu. Vücut muayenesinde görülen (hastalık...

Toplumsal araştırma nedir ne demek

Toplumsal araştırma nedir Toplumsal araştırma; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir toplumsal olayı benzeri olaylar için g...

Varsayım sınayıcı araştırma nedir ne demek

Varsayım sınayıcı araştırma nedir Varsayım sınayıcı araştırma; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir varsayımdan yola çıkan, gözlem...

Yineleyici araştırma nedir ne demek

Yineleyici araştırma nedir Yineleyici araştırma; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Aynı gözlem birimlerini zaman içinde izle...

Araştırmacılık nedir ne demek

Araştırmacılık nedir "Araştırmacılık" ile ilgili cümleler Araştırmacı : Araştırma yapan, inceleyen kimse, araştırıcı, araştırman, mütetebbi. Araştırma : A...

Araştırman nedir ne demek

Araştırman nedir Araştırma : Araştırmak işi, araştırı, istikşaf, taharri, tetkik. Bilim ve sanatla ilgili olarak yapılmış olan yöntemli çalışma, araşt...

Belgelik araştırması nedir ne demek

Belgelik araştırması nedir Belgelik araştırması; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ölçünlü bir kılavuz aracılığıyla, yığınla...

Gözlem araştırmaları nedir ne demek

Gözlem araştırmaları nedir Gözlem araştırmaları; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Gözlem yoluyla bilgi toplayarak işlemeye yöne...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim