Arabi nedir Arabi; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir. Yerel Türkçe anlamı: Acaba. Irak Arapçası (veya Irak Yahudi Arapçası, Arabi, Yahudik) Eskiden Irak'ta [#yaşamış veya hâlen I...

 
 
 

Arabi sheep nedir ne demek

Arabi sheep nedir : Kuzu. Süklüm püklüm tip. Davar. Koyun. Evcil koyun. Çift parmaklılar (artiodactyla) takımının, boynuzlugiller (bovidae) familyasından, tıknaz, sağlam yapılı, eti, derisi ve kılı için yetiştirilen, bütün dünyaya yayılmış ...

Arabia nedir English: Saudi Arabia is the largest country in the Middle East.Turkish: Suudi Arabistan Orta Doğu'nun en büyük ülkesidir. English: I've seen just now that the ambassador of Saudi Arabia has resigned.Turkish: S...

Arabian american company nedir ne demek

Arabian american company nedir : Arap atı. Arabistan ile ilgili. Arabistan'a özgü. Arabistanlı. Arabi. Arap. American : Amerika'ya özgü. Amerika. Amerikalı. Amerikan. [#Company : Tayfa. Ortaklık. Arkadaş çevresi. Birlik. Bölük. Eşlik. Topluluk. Misafir....

Arabian camel nedir ne demek

Arabian camel nedir : Arabi. Arap. Arap atı. Arabistan ile ilgili. Arabistanlı. Arabistan'a özgü. Camel : Tombaz. Gemi yüzdürme dubası. Deve. Hecin. Duba. Gemi yüzdürme aracı. Kayık biçiminde yüzdürme dubası. [#Arabian american company : Arap...

Arabian desert nedir ne demek

Arabian desert nedir : Arap. Arabistanlı. Arabistan'a özgü. Arap atı. Arabistan ile ilgili. Arabi. Desert : Yüzüstü bırakmak. Ayrılmak. Terketmek. Taraf değiştirmek. Özellikle sıcak ve ılıman iklim bölgelerinde geniş alanlar kaplayan kurak, sü...

Arabian nights nedir ne demek

Arabian nights nedir : Arap atı. Arap. Arabistan ile ilgili. Arabi. Arabistan'a özgü. Arabistanlı. Nights : Gece. Geceler. Geceleri. Her gece. [#The arabian nights : Binbir gece masalları. Arabian american company : Arap amerikan şirketi. Merk...

Arabian standard time nedir ne demek

Arabian standard time nedir : Arap atı. Arabistanlı. Arabi. Arap. Arabistan'a özgü. Arabistan ile ilgili. Standard : Yüksek atlamalarda kullanılan ayak, çıta ve çıta dayanağından kurulu atlama aracı. Kimi özdeklerin bileşimlerine, arılık kertelerine ...

Arabic nedir English: Ali started learning Arabic for fun.Turkish: Ali eğlencesine Arapça öğrenmeye başladı. English: I can't read Arabic script.Turkish: Arapça yazı okuyamam English: I am taking Arabic Level 5 this semeste...

Arabi bazarlıh nedir ne demek

Arabi bazarlıh nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Aşağı yukarı yapılan pazarlık. Arab : Siyah filmin negatif hâli Arabi : Arapça. Araplarla ilgili, Araplara özgü olan. Baza : Mobilyanın uzunluğunca konulan dar ayak. Dolap gövdesinin zemine düzgün...

Arabi koyunu nedir ne demek

Arabi koyunu nedir Arabi koyunu; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: İran’ın güney batısında, Irak’ın kuzeyinde ve Arabistan’ın kuzeydoğusunda bulunan, kuyruğu yağlı etçi, yapağısı halı üretimi için uy...

Arabi yüzlü nedir ne demek

Arabi yüzlü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İnce uzun yüzlü. Arab : Siyah filmin negatif hâli Arabi : Arapça. Araplarla ilgili, Araplara özgü olan. Yüzlü : Yüzü herhangi bir nitelikte olan. Şımartılmış, yüz bulmuş (kimse). Uzun : İki ucu ar...

Arabian nedir English: Jale raises Arabian horses.Turkish: Jale, Arap atları yetiştiriyor. English: The Persian Gulf is located between Iran (Persia) and the Arabian Peninsula.Turkish: Basra Körfezi, İran ve Arap Yarımadası ...

Arabian bird nedir ne demek

Arabian bird nedir : Arap. Arabistan'a özgü. Arap atı. Arabi. Arabistan ile ilgili. Arabistanlı. Bird : Uydu. İnsan. Uzay gemisi. Roket. Manita. Kişi. Güdümlü mermi. Kız. Kus. Tip. [#Arabian american company : Merkezleri amerika'da bulunan ç...

Arabian daylight time nedir ne demek

Arabian daylight time nedir : Arabistan ile ilgili. Arap. Arabistan'a özgü. Arabistanlı. Arap atı. Arabi. Daylight : Gündüz ışığı. Seher. Gündüz. Gösterme. Aydınlık. Gündüzleri güneşin gönderdiği ışınlardan oluşan ışık. sinema ve televizyonda kullanı...

Arabian horse nedir ne demek

Arabian horse nedir English: We raise Arabian horses.Turkish: Biz Arap atları yetiştiririz. English: Ali raises Arabian horses.Turkish: Ali Arap atları yetiştirir. English: Jale raises Arabian horses.Turkish: Jale, Arap atla...

Arabian sea nedir ne demek

Arabian sea nedir : Arap. Arabistan'a özgü. Arap atı. Arabistanlı. Arabi. Arabistan ile ilgili. Sea : Okyanus. Denizle ilgili. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı tuzlu su kütlesi. Yerkabuğunun çukur kesimlerini ...

Arabians nedir american company : Merkezleri amerika'da bulunan çok uluslu büyük şirketler. Arap amerikan şirketi. Arabian bird : Arap kuşu. Anka kuşu. camel : Arap devesi. Hecin devesi. Tek hörgüçlü deve. Arabian daylight time : Arabist...

Arabic characters nedir ne demek

Arabic characters nedir : Arapça. Normalrakam. Arap. Araplara özgü. Characters : Tabiat. Huy. Özellik. Karakterler. Harf. Sıfat. Karakteristik yapı. Nitelik. Oyun kişileri. İşaret. [#Arabic dagger : Arap hançeri. Arap ülkelerinde üretilen ve kull...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim