Arch nedir English: A building, before it can be constructed, has to be visualized hundreds of times in the mind of an architect. Turkish: ...

 
 
 

Arch buttress nedir ne demek

Arch buttress nedir : Kavis çizdirmek. Kabartmak (hayvan sırtını). En başta. Hor gören. Nazlı. Çapkın. Şen. Kamburunu çıkarmak. Tepeden bakan. Kavis yapm...

Arch disturbances nedir ne demek

Arch disturbances nedir : En yukarıda. Kamburlaşmak. Kemerle donatmak. Şen. Kemer. En başta. Kubbelenmek. Tepeden bakan. Eğmeç. Kabartmak (hayvan sırtını). D...

Arch error nedir ne demek

Arch error nedir : En yukarıda. Kendiyle bağlaşımlı koşullu çokdeğişirlik. Kemer yapmak. Tepeden bakan. Cilveli. Kemer. Kamburunu çıkarmak. Şen. Kubbe...

Arch in mean model nedir ne demek

Arch in mean model nedir : Ayak tabanı kemeri. Baş. Kubbelenmek. En başta. Kabartmak (hayvan sırtını). Kavis. Nazlı. Kamburunu çıkarmak. Taban çukuru. In : De...

Arch m model nedir ne demek

Arch m model nedir : En yüksek düzeyde. Baş. Kavis yapmak. En başta. Kendiyle bağlaşımlı koşullu çokdeğişirlik. Ayak tabanı kemeri. Kamburunu çıkarmak. ...

Arch nudnik nedir ne demek

Arch nudnik nedir : Kemer yapmak. En yüksek düzeyde. Nazlı. Ayak tabanı kemeri. Tepeden bakan. Yay. Kavis çizdirmek. Baş. Kendiyle bağlaşımlı koşullu ç...

Arch of triumph nedir ne demek

Arch of triumph nedir : Şen. Ayak tabanı kemeri. En başta. Hor gören. Taban çukuru. En yukarıda. Kubbelenmek. En yüksek düzeyde. Kabartmak (hayvan sırtını)...

Arch stone nedir ne demek

Arch stone nedir : Şen. Taban çukuru. Hor gören. Eğmeç. En yüksek düzeyde. Kavis. Yay çizdirmek. Kendiyle bağlaşımlı koşullu çokdeğişirlik. En başta. ...

Arch test nedir ne demek

Arch test nedir : Kavis yapmak. Kamburunu çıkarmak. Yay. Kabartmak (hayvan sırtını). Kamburlaşmak. Kemerle donatmak. Tepeden bakan. Hor gören. Eğmeç....

Arch top nedir Arch top; Gitar alanında kullanılan bir kelimedir. Gitar terimi olarak anlamı: Gövdesinin veya kasasının kenarları ince olup orta kı...

Arfima arch model nedir ne demek

Arfima arch model nedir : Kendiyle bağlaşımlı kesirli bütünleşik hareketli ortalama. Arch : Kamburlaşmak. Yay. En yukarıda. Kemerle donatmak. Eğmeç. Taban çu...

Double threshold arch model nedir ne demek

Double threshold arch model nedir : Dublör. İki kişilik. Duble. İkiye katlamak. İkili. Çifte. Çift. İki kat. İki misli. İkişerli. Threshold : Eğik. Eşik. Başlangıç. Çö...

Lm arch test nedir ne demek

Lm arch test nedir : Sı ışık akısı birimi (1 kandela yeğinliğindeki ışık kaynağının, birim yay açıda, saniyede yaydığı ışık niceliği; yani böyle bir kay...

The arch enemy nedir ne demek

The arch enemy nedir : Belli bir objeyi veya kişiyi veya yeri nitelemek için kullanılır. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır. Belgili tanımlık. Bel...

Antitwilight arch nedir ne demek

Antitwilight arch nedir : Baş. Kubbelenmek. Yay. Kendiyle bağlaşımlı koşullu çokdeğişirlik. En yüksek düzeyde. Kemer. Kamburlaşmak. En başta. Tepeden bakan. ...

Articulated arch nedir ne demek

Articulated arch nedir : Römork bağlantısı. Mafsallı. Parçalı tip. Boğumlu. Açıkça söylenmiş. Eklemli. Eklemlenmiş. Oynaklı. Arch : Nazlı. Kamburlaşmak. Eğm...

Brick arch nedir ne demek

Brick arch nedir : Tuğla ile örmek. Tuğla biçiminde herhangi bir şey. Tuğla (genellikle deliksiz veya boşluksuz). Tuğla döşemek. Bir karton sigara. İy...

Bronchial arch nedir ne demek

Bronchial arch nedir : Bronşiyal. Akciğerlerdeki nefes borularına, bronşlara ait. Bronş. Solunum borularına ait. Bronşlarla ilgili. Arch : Şen. Baş. Teped...

Central arch nedir ne demek

Central arch nedir : Temel. Merkezsel. Ana. Önde gelen. Kolayca ulaşılan. Telefon santrali. Uygun. Telefon santralı. Özek doğrutusunda; özekten geçen do...

Arch brick nedir ne demek

Arch brick nedir : Kabartmak (hayvan sırtını). En yukarıda. Kamburunu çıkarmak. Eğmeç. Çapkın. Kemer. Şen. Nazlı. Kubbelenmek. Brick : İyi dost. Tuğla...

Arch bridge nedir ne demek

Arch bridge nedir : Kabartmak (hayvan sırtını). Kavis çizdirmek. Tepeden bakan. Taban çukuru. Cilveli. Kavis yapmak. Yay çizdirmek. En yukarıda. Kemer....

Arch dam nedir : Ayak tabanı kemeri. Kavis. Taban çukuru. Yay çizdirmek. Kabartmak (hayvan sırtını). En başta. Kubbelenmek. Kemerle donatmak. En yuk...

Arch enemy nedir ne demek

Arch enemy nedir English: The strangest thing is that he saved his arch enemy from an unavoidable death. Turkish: En tuhaf şey onun en büyük düşm...

Arch fiend nedir ne demek

Arch fiend nedir : Şen. Kemer. Kamburunu çıkarmak. Cilveli. En yukarıda. Eğmeç. En başta. Kemer yapmak. Kemerle donatmak. Çapkın. Fiend : Tiryaki. Çıl...

Arch lm test nedir ne demek

Arch lm test nedir : Kavis yapmak. Ayak tabanı kemeri. En başta. Kubbelenmek. Eğmeç. Kemer. Hor gören. Tepeden bakan. Kamburunu çıkarmak. Kavis. Lm : Lü...

Arch model nedir ne demek

Arch model nedir : Baş. Yay. Kemer yapmak. Cilveli. Yay çizdirmek. Kavis. Kavis yapmak. Taban çukuru. Eğmeç. Kendiyle bağlaşımlı koşullu çokdeğişirlik...

Arch of the instep nedir ne demek

Arch of the instep nedir : [#Kemerle donatmak. Kubbelenmek. En başta. Cilveli. Nazlı. [#Kavis. Şen. Kamburunu çıkarmak. Kabartmak (hayvan sırtını). Of : -in. ...

Arch process nedir ne demek

Arch process nedir : Yay. En yüksek düzeyde. Kendiyle bağlaşımlı koşullu çokdeğişirlik. Kemer yapmak. Nazlı. Taban çukuru. Eğmeç. Kabartmak (hayvan sırt...

Arch support nedir ne demek

Arch support nedir : Taban çukuru. Yay çizdirmek. En yukarıda. Ayak tabanı kemeri. Nazlı. Kemer. Kemerle donatmak. Kavis çizdirmek. En yüksek düzeyde. C...

Arch the back nedir ne demek

Arch the back nedir : Yay çizdirmek. Baş. Kubbelenmek. Kavis yapmak. Kavis çizdirmek. Hor gören. Taban çukuru. Kendiyle bağlaşımlı koşullu çokdeğişirlik....

Arch type variance nedir ne demek

Arch type variance nedir : Eğmeç. Kavis. Kubbelenmek. Kemer. En yukarıda. Kabartmak (hayvan sırtını). Şen. Tepeden bakan. Yay çizdirmek. Type : Tip. İçerik, b...

Asymmetric power arch model nedir ne demek

Asymmetric power arch model nedir : Bakışımlı olmayan geometrik nesne, özdecik ya da işlevlerin niteliği. Asimetrik yük. Bilgisayar, ekonomi, fizik, kimya alanlarında ...

Fractionally integrated asymmetric power arch model nedir ne demek

Fractionally integrated asymmetric power arch model nedir : Kısmi olarak. Azıcık. Kademeli olarak. Değersiz bir şekilde. Birazcık. Önemsiz bir şekilde. Integrated : Bütünlemiş. Tümlevi alınmı...

Steel arch support nedir ne demek

Steel arch support nedir : Katılaştırmak. Çelik gibi yapmak. Sertleştirmek. Çakmak. Hazırlamak. Çelik. Çeliklemek. Çelik kaplamak. Demirin, karbon ve % 2'ye d...

Threshold arch model nedir ne demek

Threshold arch model nedir : Kapı eşiği. Eşik (kapıya ait). Bilgisayar, biyoloji, ekonomi, fizik, kimya, gitar alanlarında kullanılır. Özellikle çarpışma olayla...

Aortic arch nedir ne demek

Aortic arch nedir : Ana atardamar ile ilgili (vücudun ana arteri). Aortla ilgili. Aortik. Ana atardamara ilişkin. Arch : Tepeden bakan. Kavis. Kemerle ...

Branchial arch nedir ne demek

Branchial arch nedir : Solungaçla ilgili. Solungaca özgü. Solungaçlı. Arch : Kendiyle bağlaşımlı koşullu çokdeğişirlik. Kavis çizdirmek. Kubbelenmek. Cilv...

Bridge arch nedir ne demek

Bridge arch nedir : Köprü kurmak. (oyun) briç. Işıklamanın yönetildiği ya da düzenlendiği sahne ağzının üstünde ve iç yanındaki köprü. Sahne asansörü. ...

Camber arch nedir ne demek

Camber arch nedir : Hafifçe bükülmek. Kabarıklık. Kavis. Tekerlek boylam düzleminin düşey düzleme olan eğikliği. Dışbükey yapmak. Eğrilik. Bombe. Şişki...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim