Argument nedir English: Ali could see that the argument was pointless. Turkish: Ali tartışmanın faydasız olduğunu görebiliyordu. English: A new argument was presented. Turkish: Yeni bir görüş sunuldu. English: Ali had an argume...

 
 
 

Argumentation nedir ne demek

Argumentation nedir of punishment : Bir hukuk davasında suçlunun alması gereken cezanın ne olacağı konusunda avukatların tartıştıkları süre. Ceza yargılaması. Argumentative : Kanıt türünden. Münakaşacı. Delil türünden. Tartışmalı. Tartışmaya ...

Argumentative nedir ne demek

Argumentative nedir English: I agree with you, so there's no need to be so argumentative. Turkish: Sana katılıyorum, o yüzden bu kadar kavgacı olmaya gerek yok. : Tartışmayı sever bir biçimde. Tartışmaya açık bir halde. Tartışmalı bir şe...

Argumentativeness nedir ne demek

Argumentativeness nedir : Tartışmacı. Tartışmaya açık. Eleştirici. Tartışmayı seven. Kanıt türünden. Münakaşacı. Tartışmalı. Tartışılır. Delil türünden. Argumentatively : Tartışmaya açık bir şekilde. Tartışmalı olarak. Kavgacı bir şekilde. Eleşti...

Arguments against nedir ne demek

Arguments against nedir : Tartışma. Münakaşa. Delil. İddia. Savunma. Görüş. Parametreler. Kanıt. İşlenen konu. Konu. Against : -e doğru. Mukabilinde. Kontra. Karşı. Aykırı. -e aykırı. -e zıt yönde. Ters olarak. Aleyhinde. Dayalı. [#Arguments for ...

Arguments for and against nedir ne demek

Arguments for and against nedir : Münakaşa. Görüş. Savunma. Konu. Parametreler. Delil. Kanıt. İddia. Tartışma. İşlenen konu. For : Dair. Bir takımyıldızın adı. Adına. Zarfında. Çünkü. Karşılığında. Yönünden. Şerefine. Namına. Ocak. [#And : Hem... hem de....

Argument completion technique nedir ne demek

Argument completion technique nedir : Kanıt. Belge. Tez. İddia. Değiştirgen. Konu. İşlenen konu. Çıkarım. Bir işlevin bir kesimin oluşturan bağımsız değişken; özellikle üçgenölçüsel işlevlerin açı cinsinden bağımsız değişkenleri. Tartışma. Completion : Tamam...

Argumental nedir ne demek

Argumental nedir : Uslamlama. Münakaşa. Yargılama. Kanıtlama. Tartışma. Argumentation of punishment : Bir hukuk davasında suçlunun alması gereken cezanın ne olacağı konusunda avukatların tartıştıkları süre. Ceza yargılaması. [#Argumentativ...

Argumentation of punishment nedir ne demek

Argumentation of punishment nedir : Yargılama. Uslamlama. Tartışma. Münakaşa. Kanıtlama. Of : -den. -nin. -li. -in. -den övünerek bahsetmek. Li. In. Den. Hakkında. Karşı. [#Punishment : Ceza. Eziyet. Zahmet. Zarar verme. Terbiye. Kötü davranma. Cezalandırm...

Argumentatively nedir ne demek

Argumentatively nedir : Kanıt türünden. Tartışmaya açık. Eleştirici. Delil türünden. Münakaşacı. Tartışmayı seven. Tartışmacı. Tartışılır. Tartışmalı. Argumentativeness : Tartışmaya açık olma niteliği. Tartışmacılık. Kavgacılık. Kavgacı yapı. [...

Arguments nedir ne demek

Arguments nedir English: Ali seldom wins arguments. Turkish: Ali nadiren tartışmaları kazanır. English: Marital arguments should always be constructive to a marriage. Turkish: Evlilik tartışmaları, bir evlilik için daima yapıcı ...

Arguments for nedir ne demek

Arguments for nedir : Tartışma. Kanıt. İddia. Delil. Görüş. Parametreler. Savunma. Münakaşa. İşlenen konu. Konu. For : -den dolayı. Bir takımyıldızın adı. Şerefine. -e. Olarak. -e karşı. -e göre. Namına. Adına. Zira. [#Arguments for and again...

Arguments in scripts nedir ne demek

Arguments in scripts nedir : Kanıt. Konu. Delil. Görüş. Parametreler. İddia. İşlenen konu. Münakaşa. Savunma. Tartışma. In : İktidardaki. Halinde. İçeri. İç. İçeri doğru yönelen. İçinde. Çok moda olan. De. İçeriye. Olarak. [#Scripts : Senet. Diyalog...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim