Arid nedir English: Exporting water from an arid country to the rainy Europe is pure folly. Turkish: Kurak bir ülkeden yağışlı Avrupa'ya su ihraç etmek saf çılgınlık. climate : Arid iklim. Kurak iklim. Arid land : Verimsiz topra...

 
 
 

Arid plain nedir ne demek

Arid plain nedir : Yağışsız. Sıkıcı. Kuru (iklim). Kupkuru. Cansız. Kurak. İlgi çekmeyen. Yavan. Sıcaktan kavrulmuş. Kuru. Plain : Düzlük. (sürekli) şikayet etmek. Yalın. Düz ya da azıcık eğimli, az çok kalın taşınmış toprak ve lığlarla ör...

Arid zone nedir ne demek

Arid zone nedir : Cansız. İlgi çekmeyen. Kuru. Tatsız. Çorak. Yağışsız. Kupkuru. Kurak (toprak). Sıcaktan kavrulmuş. Yavan. Zone : Kristalin üzerindeki bir kenara koşut bütün yüzeylerin tümü. Mıntıka. Benzer fauna ve flora ile belirlenen ...

Aridity nedir : Çoraklık. Kuraklık (toprakta). Yavanlık. Kuraklık. Sıkıcılık. Kuruluk. Susuzluk. Kuruluk (iklim veya hava için). Acaridiasis : Akaridiyazis. Akariozis. [#Ascaridida infections : Ascarididaenfeksiyonları. Ascaridida takım...

Aridness nedir climate : Arid iklim. Kurak iklim. Arid land : Verimsiz toprak. Tarım için çok kuru olan toprak. Çorak toprak veya arazi. Çorak arazi. Kavrulmuş toprak. plain : Az yağış miktarı alan düzlük toprak arazisi. Kurak ova. Arid ...

Arid climate nedir ne demek

Arid climate nedir : Yavan. Tatsız. Kuru (iklim). Kurak. Kurak (toprak). İlgi çekmeyen. Sıcaktan kavrulmuş. Kupkuru. Kavruk. Çatlamış. Climate : Havanın sıcaklık, basınç, nem, rüzgar gibi koşullarını topluca belirten terim. Klimat. Abuhava. ...

Arid land nedir ne demek

Arid land nedir : Sıkıcı. Çorak. İlgi çekmeyen. Çatlamış. Yağışsız. Tatsız. Cansız. Kupkuru. Kurak (toprak). Kuru. Land : İnmek. Memleket. Karaya getirmek. Ülke. Kara. Çakmak. Bir üretim faktörü olarak üretimin gerçekleştirildiği, korunab...

Arid region nedir ne demek

Arid region nedir : Sıkıcı. Kurak. Sıcaktan kavrulmuş. Tatsız. Kuru (iklim). Kupkuru. Çatlamış. Çorak. Kuru. İlgi çekmeyen. Region : Diyar. Yakınlarda dört bir yan, bölge. Alan. İklim. Nahiye. Az çok sınırları belli olan toprak parçası. Yör...

Aridities nedir ne demek

Aridities nedir : Kuruluk (iklim veya hava için). Yavanlık. Kuraklık. Sıkıcılık. Tatsızlık. Kuruluk. Susuzluk. Kuraklık (toprakta). Çoraklık. Cansızlık. Acaridiasis : Akariozis. Akaridiyazis. [#Ascaridida infections : Ascarididaenfeksiyon...

Aridly nedir climate : Arid iklim. Kurak iklim. Arid land : Kavrulmuş toprak. Çorak toprak veya arazi. Çorak arazi. Verimsiz toprak. Tarım için çok kuru olan toprak. plain : Kurak ova. Az yağış miktarı alan düzlük toprak arazisi. Arid ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim