Army nedir English: A strong army protected the city. Turkish: Güçlü bir ordu şehri korudu. English: After a brief interlude, Caesar decided to join the army once again and left Rome. While he was sailing across the sea, a group...

 
 
 

Army command nedir ne demek

Army command nedir : Topluluk. Asker. Kalabalık. Ordu. Kara ordusu. Command : Yönetmek. Kumanda. Hak etmek. Hakim olmak. Kontrol. Layık olmak. Bilgisayar, jimnastik alanlarında kullanılır. Buyruk. Kumanda etmek. Emretmek. [#Army commander : ...

Army corps nedir ne demek

Army corps nedir : Ordu. Kara ordusu. Asker. Kalabalık. Topluluk. Corps : Topluluk. [#Kurul. Sınıf. Teşkilat. Kolordu. [#Heyet. Birlik. [#Army ant : Karınca ordusu. Asker karınca. Diğer böcekler ile beslenen ısıtan tropikal karınca. Army b...

Army group nedir ne demek

Army group nedir : Topluluk. Kara ordusu. Asker. Ordu. Kalabalık. Group : Toplanmak. Zümre. Deneyim ya da çözümleme için birtakım birey, nesne ya da gözlemlerden oluşan topluluk. bir okulda, bir derslikte öğrencilerin belli bir eğitim ya d...

Army hut nedir : Kalabalık. Asker. Kara ordusu. Ordu. Topluluk. Hut : Barakaya yerleştirmek. Baraka. Kulübe. Kümes. Gecekondu mahallesi. Gecekondu. Barındırmak. [#Army ant : Diğer böcekler ile beslenen ısıtan tropikal karınca. Karınca or...

Army of occupation nedir ne demek

Army of occupation nedir : Asker. Ordu. Kara ordusu. Topluluk. Kalabalık. Of : Nin. -li. In. Hakkında. -nın. Karşı. -den. Den. Li. İle ilgili. [#Occupation : İşgal. Bir kimsenin geçimini sağlamak için sürekli yaptığı; bilgi, eğitim veya yaratıcı g...

Army officer nedir ne demek

Army officer nedir English: He is an army officer. Turkish: O, bir subaydır. : Asker. Kalabalık. Ordu. Kara ordusu. Topluluk. Officer : [#Görevli. Makam sahibi. Subay. memuru. İdare etmek. Polis memuru. Sakçı memuru. [#Memur. Subayları ...

Army radio nedir ne demek

Army radio nedir : Kara ordusu. Kalabalık. Ordu. Topluluk. Asker. Army ant : Diğer böcekler ile beslenen ısıtan tropikal karınca. Asker karınca. Karınca ordusu. [#Army base : Ordu üssü. Kara kuvvetleri üssü. Ordugah. Army command : Ordu ko...

Army regulations nedir ne demek

Army regulations nedir : Asker. Kalabalık. Ordu. Topluluk. Kara ordusu. Regulations : Yasalar. Düzenlemeler. Nizamname. Tüzükler. Tüzük. Bir bilgi toplama sürecini yöneten, uygulanması gerekli kural ve işlemleri gösteren eylem kılavuzu. Mevzuat....

Army ant nedir : Topluluk. Ordu. Kalabalık. Asker. Kara ordusu. Ant : Karınca. Karıncalar familyasından, duyargaları dirsekli, çeneleri güçlü, boyları birkaç milimetre olan ve oldukça kalabalık bir toplum düzeni içerisinde yaşayan zarkan...

Army base nedir ne demek

Army base nedir English: Roger Miller entered the United States Army at the age of seventeen. He was sent to an army base near Atlanta, Georgia. Turkish: Roger Miller Amerikan Birleşik Devletleri Ordusu'na on yedi yaşında katıldı. At...

Army commander nedir ne demek

Army commander nedir : Topluluk. Asker. Kara ordusu. Ordu. Kalabalık. Commander : Başbuğ. Amir. Önder. Deniz binbaşısı. Kumanda aleti. Şef. Deniz yarbayı. Komutan. Baş. Tarikat şefi. [#Army ant : Diğer böcekler ile beslenen ısıtan tropikal kar...

Army engineer nedir ne demek

Army engineer nedir : Asker. Kalabalık. Ordu. Topluluk. Kara ordusu. Engineer : Planlayıp düzenlemek. Mühendisliğini yapmak. Tekniker. Fen uzmanı. Fen adamı. Mühendis. Makinist. Makinistlik. Teknisyen. Makine mühendisi. [#Army ant : Karınca o...

Army headquarters nedir ne demek

Army headquarters nedir : Topluluk. Ordu. Kalabalık. Asker. Kara ordusu. Headquarters : Genel merkez. Kumanda merkezi. Merkezde çalışanlar. Şirket merkezi. Yönetim merkezi. Merkez. Karakol. İdari merkez. Garnizon. Karargah. [#Army ant : Karınca o...

Army in the field nedir ne demek

Army in the field nedir : Ordu. Topluluk. Kara ordusu. Kalabalık. Asker. In : Olarak. Mevsimi gelmiş. Çok moda olan. Tutulan. İçinde. İktidardaki. İçeri doğru yönelen. İçeriye. İçine. Gelmiş olan. [#The : Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi...

Army of south lebanon nedir ne demek

Army of south lebanon nedir : Ordu. Topluluk. Asker. Kara ordusu. Kalabalık. Of : -in. -nın. -li. Karşı. -nin. -den. Li. -dan. Nin. İle ilgili. [#South : Güney ülkeleri. Güneyde. Lodos. Güney. Sol el doğuya ve sağ el batıya yönelmek üzere ayakta dura...

Army property nedir ne demek

Army property nedir : Kara ordusu. Topluluk. Asker. Ordu. Kalabalık. Property : Sahne elbiseleri. Birey, aile, akraba ya da toplulukların, ilgili oldukları toplumun anlayış ölçülerine uygun bir biçimde üzerlerinde hak iyesi oldukları özdeksel...

Army register nedir ne demek

Army register nedir : Kara ordusu. Topluluk. Kalabalık. Asker. Ordu. Register : Yazmaç. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Emme ızgarası. Sicile geçirmek. Satırları hizalamak. Etki yaratmak. Sicil. Havanın odaya üflendiği ağız. İyice...

Army reserve nedir ne demek

Army reserve nedir : Asker. Ordu. Topluluk. Kalabalık. Kara ordusu. Reserve : Biriki. Ertelemek. Hakkı saklı tutmak. Rezerve. Yedek, ihtiyat. Bilgisayar, coğrafya, iktisat, madencilik, ekonomi, veterinerlik, uluslararası ilişkiler alanlarınd...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim