Arrive nedir English: Ali didn't arrive home until dawn. Turkish: Ali gün ağarana kadar eve gelmedi. English: "When does your sister come back from work?" "I don't know, but I think she'll arrive at home a few minutes before me." ...

 
 
 

Arrive at a decision nedir ne demek

Arrive at a decision nedir : Ulaşmak. Dayanmak. Dönmek. Gelmek. Varmak. Gelip dayanmak. Üstesinden gelmek. Vasıl olmak. Yetişmek. Başarmak. At : Ye. Üzere. Üzerinde. De. Nezdinde. E. Bir iş veya hareketten bahsederken kullanılır. Bir zamanı belirtme...

Arrive early nedir ne demek

Arrive early nedir English: I thought the plan was to arrive early. Turkish: Planın erken geleceğini düşündüm. English: I'll try to arrive early. Turkish: Erken varmaya çalışacağım. English: I'll try my best to arrive early. T...

Arrive late nedir ne demek

Arrive late nedir English: Why do you always arrive late? Turkish: Neden her zaman geç gelirsin? English: We always arrive late. Turkish: Biz her zaman geç geliriz. English: Heroes always arrive late. Turkish: Kahramanlar her...

Arrived at nedir ne demek

Arrived at nedir English: Ali and Bill arrived at the conclusion independently of each other. Turkish: Ali ve Bill birbirlerinden bağımsız olarak karara vardılar. English: Ali and Mary booked a room with two beds, but when they arrive...

Arrived on time nedir ne demek

Arrived on time nedir English: He arrived on time in spite of the rain. Turkish: Yağmura rağmen zamanında vardı. English: In spite of the heavy traffic, we arrived on time. Turkish: Yoğun trafiğe rağmen zamanında vardık. English: Jale...

Arriver nedir : Varış yerine ulaşmış olan kimse. Gelen kimse. Bir yere varan kimse. Arrive at : [#Varmak. (bir yere) ulaşmak. Ulaşmak. Yerine ulaşmak. at a conclusion : Neticeye varmak. Sonuca varmak. Hüküm veya görüşe varmak. Sonuçland...

Arrives nedir English: Ali arrives at his office at around 8 o'clock. Turkish: Ali saat 8 civarında ofisine gelir. English: Ali always arrives early. Turkish: Ali her zaman erken gelir. English: Ali arrives today. Turkish...

Arrive at nedir ne demek

Arrive at nedir English: Ali was the first to arrive at the scene of the accident. Turkish: Ali kaza yerine gelen ilk kişiydi. English: Ali will arrive at around 2:30. Turkish: Ali 2.30 civarında gelecek. English: Ali didn't arr...

Arrive at a conclusion nedir ne demek

Arrive at a conclusion nedir : Vasıl olmak. Bir ereğe ulaşmak. Dayanmak. Başarı kazanmak. Gelip çatmak. Gelip dayanmak. Gelmek. Yetişmek. Varmak. Üstesinden gelmek. At : Ya. Ye. Bir zamanı belirtmek için kullanılır. Yanında. Üzere. Bir hareketin hedef...

Arrive at maturity nedir ne demek

Arrive at maturity nedir : Başarmak. Varmak. Dönmek. Doğmak. Gelip dayanmak. Yetişmek. Üstesinden gelmek. Ayak basmak. Başarı kazanmak. Dayanmak. At : Bir yeri belirtmek için kullanılır. Da. Ye. Üzerinde. Bir iş veya hareketten bahsederken kullanı...

Arrive home nedir ne demek

Arrive home nedir English: Ali didn't arrive home until dawn. Turkish: Ali gün ağarana kadar eve gelmedi. English: What time do you arrive home? Turkish: Ne zaman eve geliyorsun? English: We won't be able to arrive home in time. ...

Arrived nedir English: Ali and Bill arrived at different conclusions from each other. Turkish: Ali ve Bill birbirlerinden farklı sonuçlara ulaştılar. English: About sixty men from the tribe quickly arrived riding horses. Turki...

Arrived late nedir ne demek

Arrived late nedir English: Ali arrived late as usual. Turkish: Ali her zamanki gibi geç geldi. English: They arrived late because of the storm. Turkish: Fırtınadan dolayı geç vardılar. English: Ali arrived late at the station. ...

Arrivederci nedir ne demek

Arrivederci nedir at : Varmak. Arrived late : Oraya gecikme ile geldi. Geç kaldı. Zamanında orada değildi. on time : Zamanında ulaştı. Zamanında geldi. Orada olması beklenen zamanda oraya ulaştı. The time has arrived : Zaman geldi. Vakit ul...

Arrivers nedir : Varış yerine ulaşmış olan kimse. Bir yere varan kimse. Gelen kimse. Arrive at : Yerine ulaşmak. [#Varmak. Ulaşmak. (bir yere) ulaşmak. at a conclusion : Hüküm veya görüşe varmak. Neticeye varmak. Kanaate varmak. Sonuçlan...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim