Artık nedir Artık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Artık" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Faziletli. Artık, bundan böyle, daha İki yaşından itibaren oğlaklıyan keçi. Artmış olan, artık Bundan sonra ar...

 
 
 

Artık alan nedir ne demek

Artık alan nedir Artık alan; Tenis alanında kullanılan bir sözcüktür. Tenis terimi olarak sözlük anlamı: Çiftlerde oyun içi sayılan ve tekler alanının iki yanında, tek ve çift oyun alanlarının yan çizgileri arasında kalan 1,37 m. enindeki...

Artık bölüğü nedir ne demek

Artık bölüğü nedir Artık bölüğü; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir eşleşimi sağlayan sayıların kümesi. Bölü : Bölme işlemini gösteren “/” veya “:” işaretlerinin okunuşu, taksim. Bir bayağı kesrin gös...

Artık çalışma nedir ne demek

Artık çalışma nedir Artık çalışma; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yasa ile sınırlandırılan olağan süreden daha çok çalışma. Görevliyi, işçiye yapılagelen işin önemi, ivediliği gibi nedenlerle kendi onamı da al...

Artık değer kuramı nedir ne demek

Artık değer kuramı nedir Artık değer kuramı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Kapitalist üretimin artık değer ve dolayısıyla emeğin sömürüsüne dayandığını ifade eden ve Karl Marx tarafından geliştirilen kuram. Artı...

Artık değişke nedir ne demek

Artık değişke nedir Artık değişke; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Bir veri kümesi değişkesinin, belirli dizgesel öğelerin etkilerinin kaldırılmasından sonra artakalan bölümü. Açıklanamayan nedenlere dayalı...

Artık diş nedir ne demek

Artık diş nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İnsanda asıl dişlerin yanında çıkan, düzgün olmıyan fazla diş. Atlarda çıkan ve yem yemelerine engel olan fazla diş. Yandan çıkan eğri diş. Diş : Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp koparmaya ...

Artık eksik nedir ne demek

Artık eksik nedir Teknik terim anlamı: Fazla noksan, yerli yersiz. Artı : Toplama işleminde + işaretinin adı, zait. Fazlalık. Sıfırdan büyük, önünde artı işareti bulunan (sayı), eksi karşıtı, pozitif Artık : İçildikten, yenildikten veya kul...

Artık emek nedir ne demek

Artık emek nedir Artık emek; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Marksist kuramda, artık değer elde etmek için işçilerin gerekli emek zaman dışında harcadıkları fazla emek. İngilizce'de Artık emek ne demek? Artık emek ...

Artık açıklama nedir ne demek

Artık açıklama nedir Artık açıklama; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Esasen kendi kendine anlaşılan bir ifadeye katılmış açıklayıcı söz (ARTIK AÇIKLAMALI, Epéxégétique). Açık : Açılmış, kapalı olmayan, kapal...

Artık akım nedir ne demek

Artık akım nedir Artık akım; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Damlayan civa elektrotta görülen eser safsızlıklardan da ileri gelebilen, küçük, faradayik olmayan akımlar. Akım : Akma işi. Sanatta, siyasette, ...

Artık bilgi nedir ne demek

Artık bilgi nedir Artık bilgi; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Gösteriminde artıklık bulunan bilgi. Artı : Toplama işleminde + işaretinin adı, zait. Fazlalık. Sıfırdan büyük, önünde artı işareti bulu...

Artık cisimler nedir ne demek

Artık cisimler nedir Artık cisimler; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Metabolizma sonucu hücre sitoplazmasında biçimlenen ve yaşlanma pigmentinin otofajik vakuollerde toplanması. Artı : Top...

Artık değer nedir ne demek

Artık değer nedir Artık değer; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Marksist kuramda emeğin, değişken sermayenin üzerinde üretime kattığı ve kapitalistin el koyduğu değer, diğer bir deyişle iktisadi artığın kaynağı emeği...

Artık değer oranı nedir ne demek

Artık değer oranı nedir Artık değer oranı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Marksist kuramda, sermayenin emek gücünü sömürme derecesini gösteren ve artık değerin değişken sermayeye bölünmesiyle hesaplanan oran. Ar...

Artık direnç nedir ne demek

Artık direnç nedir Artık direnç; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir metalin elektriksel direncinin düşük sıcaklıklarda kalan, sıcaklıktan bağımsız bölüğü. Artı : Toplama işleminde + işaretinin adı, zait. Fazlalık....

Artık eğsik nedir ne demek

Artık eğsik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gerçeğe uymaz, ileri geri: Benim ardımdan artık eğsik bir takım sözler söylemişsin. Eğsik : Kadın. Eksik, noksan Artı : Toplama işleminde + işaretinin adı, zait. Fazlalık. Sıfırdan büyük, önünde a...

Artık element nedir ne demek

Artık element nedir Artık element; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Erime ya da arıtma sonucu, metal ve alaşımların yapısında kalmış olan katışkı elementi. Elemen : Elek. Elek. (Emirdağ Afyonkarahisar...

Artık emek süresi nedir ne demek

Artık emek süresi nedir Artık emek süresi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Emekçinin artık değer üretimi için çalıştığı süre. Süre : Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölü...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim