Art nedir "Art" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Mart. Biyoloji'deki anlamı: Art eteğinde namaz kılmak : Çok temiz huylu olmak. Ardı arası kesilmemek : Aralıksız olarak gelmek. Ardı kesilmemek : Arkası gelmemek, tükenmemek. Ard...

 
 
 

Art aradan nedir ne demek

Art aradan nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Haberi olmadan bir başkası adına yapılan iş. Aradan : Karasaban demirinin eklendiği, ve üstüne geçtiği ağaç parçası Art : Arka, geri. Arkada bulunan. Bir şeyin öbür yüzü. Bir başkası : Başkası. Ba...

Art arda takla nedir ne demek

Art arda takla nedir Art arda takla; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Zincirleme taklaların tümüne verilen ad. Arda : İşaret olarak yere dikilen çubuk. Maden üzerine kazıma yapmak ve çıkrıkta çevrilen şeyleri yo...

Art avurt ünsüzü nedir ne demek

Art avurt ünsüzü nedir Art avurt ünsüzü; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Dil ucunun dişlere dokunması, dil sırtının geriye doru yatıp büyükçe bir çukur oluşturması ve ciğerlerden gelen havanın daha geriden avurtlara çarpması ile oluşan...

Art ayaklı kertenkelegiller nedir ne demek

Art ayaklı kertenkelegiller nedir Art ayaklı kertenkelegiller; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Sürüngenler (Reptilia) sınıfının, pullu sürüngenler (Squamata) takımının, kertenkeleler (Lacertilia) alt takımından, yılanlara...

Art beyin nedir ne demek

Art beyin nedir Art beyin; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Beyincik ve medulla oblangata'dan oluşan ve temel vücut faaliyetleri ile ilgili olan beynin bir bölgesi. Metensefalon. Zooloji'deki ...

Art boyunlu nedir ne demek

Art boyunlu nedir Art boyunlu; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: kefile kefil. Art : Arka, geri. Arkada bulunan. Bir şeyin öbür yüzü Boyun : Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi. Testi, şişe,...

Art critic nedir ne demek

Art critic nedir : Sanat. İnsanoğlunun iç ve dış dünyasının etkisinde kalarak oluşturduğu duyulara yönelik beğenisel ve güzelduyusal (estetik) yönleri, yararlı yönlerinden daha çok olan nesne ya da onun bir bölümü. bk. aygıt. krş. halk san...

Art damak ünsüzü nedir ne demek

Art damak ünsüzü nedir Art damak ünsüzü; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Kalın ünlüler ile hece oluştururken dil sırtının geriye yumuşak damağa doğru yükseltilmesi ile çıkarılan. k, g, ğ, ñ gibi patlayıcı veya sızıcı damak ünsüzlerinde...

Art alan nedir Önceki : Önce olan, evvelki, mukaddem, sabık. Dönem : Belli özellikleri olan zaman parçası, periyot. Yasama meclisinin iki seçilişi arasındaki süre, devre. Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre. Yarıyıl. Bilgi...

Art and science nedir ne demek

Art and science nedir : Güzel sanatlar. Şeytanlık. Usül. Büyü. Ustalık. Gerçeği güzel tasarımlarla yansıtan özel bir toplumsal bilinç ve insan devinimi biçimi. Ressamlık. Kurnazlık. Bilim dalı. And : Hem... hem de. Bir de. Da... da... ya da de....

Art arda nedir Art arda; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Art arda" ile ilgili cümleler Arda : Maden üzerine kazıma yapmak ve çıkrıkta çevrilen şeyleri yontmak için kullanılan çelik kalem. İşaret olarak yere dikile...

Art avurt nedir ne demek

Art avurt nedir Art avurt; bir anatomi terimidir. Art avurt ünsüzü : Dil ucunun dişlere dokunması ve ciğerlerden gelen havanın daha geriden avurtlara çarpması ile oluşan kalın l ünsüzü: dal, bal, al vb. Avurt : Yanağın ağız boşluğu hizası...

Art ayaklı kertenkele nedir ne demek

Art ayaklı kertenkele nedir Art ayaklı kertenkele; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Pullu sürüngenler (Squamata) takımının, art ayaklı kertenkelegiller (Pygopodidae) familyasından, 58 cm kadar uzunlukta, Avustralya v...

Art bağırsak nedir ne demek

Art bağırsak nedir Art bağırsak; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Proktodeum; sindirim kanalının art bölgesi. İnsan embriyosunda vitellüs kesesinin kuyruk katlanması uzantısı. Bağı : Büyü. Hayvanların ayağın...

Art book nedir English: Where can I go to buy art books and catalogues?Turkish: Sanat kitapları ve kataloglar satın almak için nereye gidebilirim? English: Where can I go to buy art books and catalogs?Turkish: Sanat kitapları...

Art bölge nedir ne demek

Art bölge nedir Art bölge; bir coğrafya terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Bir limanı dışalım ve dışsatım etkinlikleri bakımından besleyen ve ona çeşitli ulaşım yollarıyla bağlı, dar veya geniş bölge. İngilizce'de Art bölge ne d...

Art damak nedir ne demek

Art damak nedir Art damak; bir anatomi terimidir. Gramer anlamı: Ağız boşluğunun üst kısmını çevreleyen kubbemsi yapıdaki damağın g, k, ğ, ñ gibi kalın sıradan ünsüzlerin boğumlanmalarında görev alan arka tarafı. Damağın yumuşak bölgesi d...

Art dealer nedir ne demek

Art dealer nedir English: Ali is an art dealer.Turkish: Ali bir sanat tüccarı. : Yaratıcılık. Güzel sanatlar. Bilim dalı. Usül. Beceri. Yöntem. Büyü. Sanat yapıtı. Sanat eseri. Dealer : Satıcı. Ticaretle uğraşan kişi. Bayi. Kağıtları...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim