Article nedir English: Ali cut the article out of the newspaper. Turkish: Ali gazeteden makaleyi kesti. English: Ali cut an interesting articl...

 
 
 

Article of trade nedir ne demek

Article of trade nedir : Nesne. Fıkra. Ayrıç. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Artikel. Tanımlık. Makale. Eşya. Şey. Çırak olarak vermek. Of : Nin....

Article of vertu nedir ne demek

Article of vertu nedir : Makale. Çırak olarak vermek. Bent. Nesne. Şey. Fıkra. Bir ölçüm sürekliliğinin çeşitli konumlarını dile getiren ve bir ölçme aracın...

Account of inventory article nedir ne demek

Account of inventory article nedir : Açıklamasını yapmak. Hesaplaşma. Banka hesabı. Sayışım. Tanım. Karşılığı para ile ölçülen bir değer ve işlemi sayışmanlık yazılıkla...

Definite article nedir ne demek

Definite article nedir : Nihai. Kesme. Belli. Açık. Mahdut. Kuşkusuz. Şüphesiz. Belirli. Kati. Article : Artikel. Madde. Tanımlık. Çırak olarak vermek. Eşya...

Fancy article nedir ne demek

Fancy article nedir : İmgelem. Moda. Garip. Sevmek. Hayal. Tasavvur etmek. Kuruntu. Süslü püslü. İstemek. Düşünmek. Article : Bent. Çırak olarak vermek. ...

Finished article nedir ne demek

Finished article nedir : Hazır. İmalatı tamamlanmış. Bitik. Mafiş. Tamamlanmış. Bitirilmiş. Cilalı. Tükenmiş. Bitmiş. Tam. Article : Bilgisayar, hukuk alanl...

Household article nedir ne demek

Household article nedir : Horanta (farsça). Aile. Ev veya hane halkı. Ortak bakım ve yönetim kolaylıklarından yararlanan bir konutta yaşayan bir aile ya da b...

Indefinite article nedir ne demek

Indefinite article nedir : Belgisiz. Mühletsiz. Kesin olmayan. Sonsuz. Belirtisiz. Sınırsız bir süre için. Süresiz. Belirsiz. Sınırsız. Sayısız. Article : Baş...

Magazine article nedir ne demek

Magazine article nedir English: I've got a magazine article I want to show you. Turkish: Sana göstermek istediğim bir dergi makalem var. English: Ali h...

Newspaper article nedir ne demek

Newspaper article nedir English: I've got a newspaper article I want to show you. Turkish: Sana göstermek istediğim bir gazete makalesi var. English: Th...

Reprinted article nedir ne demek

Reprinted article nedir : Yeni baskı. Ayrıbasım. Yeniden basılma. Tekrar basım. Yeniden basma. Tekrar basmak. Yeniden baskı. Yeni baskısını yapmak. [#Yeniden...

Trade article nedir ne demek

Trade article nedir : Almak. Sanat. Ticaret yapmak. Alışveriş. Eğitim, iktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. İşlenmemiş, işlenmiş, yapılmamış, taşınır...

Articles nedir English: Ali used to write articles for the local newspaper. Turkish: Ali yerel gazete için yazılar yazardı. English: Ali has wr...

Articles of apprenticeship nedir ne demek

Articles of apprenticeship nedir : Nizamname. Sözleşme. Makaleler. Şirket sözleşmesi. Mukavelename. Malzeme ve teçhizatlar. Mallar. Mal çeşitleri. Maddeler. Of : İle ...

Articles of incorporation nedir ne demek

Articles of incorporation nedir : Sözleşme. Malzeme ve teçhizatlar. Mallar. Nizamname. Maddeler. Mal çeşitleri. Makaleler. Mukavelename. Şirket sözleşmesi. Of : -den...

Fancy articles nedir ne demek

Fancy articles nedir : Fahiş. Arzu etmek. Fantezi. Moda. Garip. Süslü püslü. Aklında canlandırmak. Parlak renkli. İmgelem. Beğenmek. Articles : Maddeler. ...

First choice articles nedir ne demek

First choice articles nedir : İlk olarak. Önde gelen. İlkönce. Önce. Başlangıç. Birinci. Öncelikle. İlk. İlk kez. Birincilik. Choice : Seçiş. Tercih. Seçkin. Bir...

Manufactured articles nedir ne demek

Manufactured articles nedir : İmal edilen. Yapınsal. Üretilmiş. Mamul. İmal edilmiş. Yapılmış. Articles : Nizamname. Şirket sözleşmesi. Mukavelename. Maddeler. [...

Shipping articles nedir ne demek

Shipping articles nedir : Kargo. Nakliyat. Ticaret filosu. Nakliye. Gönderme. Gemiler. Gemi trafiği. Tonaj. Siparişi alıp gönderme. Nakletme. Articles : Sözl...

Article by article nedir ne demek

Article by article nedir : Çırak olarak vermek. Yazı. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Bir ölçüm sürekliliğinin çeşitli konumlarını dile getiren ve b...

Article of commerce nedir ne demek

Article of commerce nedir : Artikel. (sözleşmede) madde. Ayrıç. Bir ölçüm sürekliliğinin çeşitli konumlarını dile getiren ve bir ölçme aracını oluşturan tutum ...

Article of value nedir ne demek

Article of value nedir : Madde. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Makale. Bir ölçüm sürekliliğinin çeşitli konumlarını dile getiren ve bir ölçme ara...

Article of virtu nedir ne demek

Article of virtu nedir : Bir bütünü oluşturan alt öğelerden, bir dizelgenin alt başlıklarından her biri. Fıkra. Makale. Artikel. Madde. Yazıl. Sözleşmeyle b...

City article nedir ne demek

City article nedir : Şehir halkı. Büyük yerleşim yeri. Megapol. Şehir. Katedrali olan büyük yerleşim yeri. Sürekli toplumsal gelişme içinde bulunan ve t...

Extracted article nedir ne demek

Extracted article nedir : Çıkartılmış. Çekmek. Tatmak. Almak. Sağlamak. Çekilmiş. Söyletilmiş. Alıntı. İtiraf ettirilmiş. İhraç etmek. Article : Fıkra. Yazı....

Feature article nedir ne demek

Feature article nedir : Karakterize etmek. Ön plana çıkarmak. Özellik. Rol almak. Önem vermek. Yayınlamak. -e ağırlık vermek. Önemli bir öğesi olmak. Başro...

Genuine article nedir ne demek

Genuine article nedir : İçten. Halis muhlis. Hilesiz. Saf. Samimi. Öz. Sahici. İçi dışı bir. Hakiki. Özgün. Article : Artikel. Bir bütünü oluşturan alt öğe...

Imported article nedir ne demek

Imported article nedir : İthal. Alınan. İthal edilmiş yapılmış. İthal edilmiş. Alınmış. Article : Fıkra. (sözleşmede) madde. Madde. Bilgisayar, hukuk alanla...

Leading article nedir ne demek

Leading article nedir English: Have you read the leading article in today's paper? Turkish: Bugünkü gazetede baş makaleyi okudun mu? : İleri gelen. Kı...

Manufactured article nedir ne demek

Manufactured article nedir : İmal edilmiş. Yapılmış. Mamul. Yapınsal. İmal edilen. Üretilmiş. Article : Parça. Bir ölçüm sürekliliğinin çeşitli konumlarını dile...

Patent article nedir ne demek

Patent article nedir : Herhangi bir işin ya da tecim işleminin yapılabilmesi için devletçe kişiye ya da tecimsel kuruluşa verilen izin. yurda mal satma ya...

Semi manufactured article nedir ne demek

Semi manufactured article nedir : Yarı erekte. Tek duvarla bitişik müstakil ev. Yarım. Tır kamyonu. Tır. Kısmen. Yarı. Manufactured : İmal edilen. Mamul. Üretilmiş. ...

Articled nedir by article : Madde madde. Article of commerce : Ticaret anlaşması. of trade : Ticari eşya. Article of value : Kıymetli eşya. Değerli ...

Articles of agreement nedir ne demek

Articles of agreement nedir : Sözleşme. Şirket sözleşmesi. Malzeme ve teçhizatlar. Mukavelename. Makaleler. Nizamname. Mal çeşitleri. Mallar. Maddeler. Of : -nın...

Articles of association nedir ne demek

Articles of association nedir : Şirket sözleşmesi. [#Nizamname. Maddeler. Malzeme ve teçhizatlar. Mal çeşitleri. Mukavelename. Makaleler. [#Mallar. Of : Karşı. In....

Articles of war nedir ne demek

Articles of war nedir : Mal çeşitleri. Şirket sözleşmesi. Mallar. Malzeme ve teçhizatlar. Nizamname. Sözleşme. Mukavelename. Makaleler. Maddeler. Of : İle ...

Filtering articles nedir ne demek

Filtering articles nedir : Süzerken. Süzme. Süzgeçten geçirme. Süzüyor. Süzülüyor. Ekonomi, gitar alanlarında kullanılır. Süzüm. Süzgeç. Süzgeçleme. Sinyal gü...

Fragile articles nedir ne demek

Fragile articles nedir : Kolay kırılır. Alıngan. Hassas. İnce. Narin. Kırılabilir. Kırılgan. Gevrek. Nazik. Çıtkırıldım. Articles : Mukavelename. Sözleşme. ...

Marking articles nedir ne demek

Marking articles nedir : Nişan. Değerlendirme. İşaretler. Çabukluk. Not verme. Markaj. Markalama. Marka. İşaretleme. Articles : Maddeler. Nizamname. Sözleşm...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim