Articulate nedir ne demek

Articulate nedir English: Ali was articulate. Turkish: Ali konuşkandı. English: Ali is articulate. Turkish: Ali konuşkan. English: She was a...

 
 
 

Articulated joint nedir ne demek

Articulated joint nedir : Oynaklı. Parçalı tip. Römork bağlantısı. Boğumlu. [#Eklemlenmiş. Açıkça söylenmiş. Eklemli. Mafsallı. Joint : Çatlak. Ortak. Birlik...

Articulated shaft nedir ne demek

Articulated shaft nedir : Römork bağlantısı. Parçalı tip. Boğumlu. Açıkça söylenmiş. Oynaklı. Eklemlenmiş. Eklemli. Mafsallı. Shaft : Araba oku. Ön bölümü ma...

Articulated vehicle nedir ne demek

Articulated vehicle nedir : Eklemli. Boğumlu. Parçalı tip. Oynaklı. Römork bağlantısı. Mafsallı. Açıkça söylenmiş. Eklemlenmiş. Vehicle : Taşıma aracı. Taşıt. ...

Articulateness nedir ne demek

Articulateness nedir : Sessizlik. Kendini iyi ifade edememe. Dilsizlik. Belirsizlik. Suskunluk (bir öfke veya şaşkınlıktan dolayı). Anlaşılmazlık. Açık ol...

Dearticulate nedir ne demek

Dearticulate nedir : Kol ve bacakların eklemden kesilmesi işlemi, disartikülasyon. Deartikülasyon. Dezartikülasyon. Sözcükler, direkt olarak Dearticulat...

Disarticulated nedir ne demek

Disarticulated nedir : Parçaları eklem yerlerinden ayırmak. Ayırmak. Eklem yerlerinden ayırmak. Eklem yerlerinden parçalamak. Disarticulating : Ayırmak. P...

Inarticulate animal nedir ne demek

Inarticulate animal nedir : İnartikülat. Kendini iyi ifade edemeyen. İyi ifade edilmemiş. Konuşamaz. Eklemsiz. Derdini anlatamayan. Dilsiz. Belirsiz. Konuşma ö...

Inarticulately nedir ne demek

Inarticulately nedir animal : Eklemsiz hayvan. Eklemli olmayan hayvan. Inarticulate with rage : Sinirinden konuşamayan. : Belirsiz. Konuşma özürlü. Eklems...

Particulate nedir ne demek

Particulate nedir : Partiküller. Parçacıklar. Particular : Belirli. Özellik. Mahsus. Tikel. Ayrıntı. Detaylı. Muayyen. Tam. Madde. Olağandışı. [#Partic...

Rearticulate nedir ne demek

Rearticulate nedir Sözcükler, direkt olarak Rearticulate ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. :...

Unarticulated nedir ne demek

Unarticulated nedir : Belirsiz. Muğlak. Açık olmayan. Kolayca anlaşılmayan. Unarticulately : Muğlak bir şekilde. Karmaşık bir şekilde. Açık olmayan bir ş...

Articulated nedir ne demek

Articulated nedir arch : Eklemli yay bağ. Articulated joint : Mafsallı bağlantı. Oynaklı ek. lorry : Tır kamyonu. Tır. Treyler. Articulated shaft : Maf...

Articulated arch nedir ne demek

Articulated arch nedir : Römork bağlantısı. Mafsallı. Parçalı tip. Boğumlu. Açıkça söylenmiş. Eklemli. Eklemlenmiş. Oynaklı. Arch : Nazlı. Kamburlaşmak. Eğm...

Articulated lorry nedir ne demek

Articulated lorry nedir : Eklemlenmiş. Açıkça söylenmiş. Oynaklı. [#Römork bağlantısı. Parçalı tip. Eklemli. Boğumlu. Mafsallı. Lorry : Yanları açık ve dört ...

Articulated steel bar nedir ne demek

Articulated steel bar nedir : Mafsallı. Eklemli. Eklemlenmiş. Oynaklı. Römork bağlantısı. Parçalı tip. Açıkça söylenmiş. Boğumlu. Steel : Çakmak. Güçlendirmek. Ç...

Articulately nedir ne demek

Articulately nedir : Açık olmayan bir şekilde. Anlaşılmaz bir şekilde. İyi ifade edilmemiş bir şekilde. Belirsizce. Dilsiz bir halde. Unarticulately : K...

Articulates nedir ne demek

Articulates nedir : Partiküller. Parçacıklar. Articulate : Hecelemek. Dile getirmek. Açık seçik konuşmak. Açık bir şekilde ifade etmek. Anlaşılır. Söyl...

Disarticulate nedir ne demek

Disarticulate nedir : Ayırmak. Eklem yerlerinden parçalamak. Parçaları eklem yerlerinden ayırmak. Eklem yerlerinden ayırmak. Disarticulating : Ayırmak. E...

Inarticulate nedir ne demek

Inarticulate nedir English: Ali is inarticulate. Turkish: Ali dilsiz. animal : Eklemli olmayan hayvan. Eklemsiz hayvan. Inarticulate with rage : Si...

Inarticulate with rage nedir ne demek

Inarticulate with rage nedir : Konuşamaz. Konuşma özürlü. İnartikülat. Dilsiz. Derdini anlatamayan. Eklemsiz. Belirsiz. İyi ifade edilmemiş. Anlaşılmaz. Kendini i...

Inarticulateness nedir ne demek

Inarticulateness nedir animal : Eklemli olmayan hayvan. Eklemsiz hayvan. Inarticulate with rage : Sinirinden konuşamayan. : Dilsiz. Konuşamaz. Belirsiz. Der...

Particulates nedir ne demek

Particulates nedir : Partikülat. Katı parçacık. Özellik. Çözünmez. İri parçacıklı. Particular : Farklı. Ayrıntı. Husus. Müşkülpesent. Özel. Mahsus. Özel...

Unarticulate nedir ne demek

Unarticulate nedir : Muğlak. Açık olmayan. Mafsalsız. Belirsiz. Boğumsuz. Tutarlı bir şekilde belirtilmeyen. Kolayca anlaşılmayan. Eklemsiz. Unarticulat...

Unarticulately nedir ne demek

Unarticulately nedir : Kolayca anlaşılmayan. Açık olmayan. Belirsiz. Muğlak. Unarticulated : Mafsalsız. Tutarlı bir şekilde belirtilmeyen. Eklemsiz. Muğla...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim