Artist nedir Artist; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Artist" ile ilgili cümleler Artist, sanatçı, sanatkâr, usta anlamlarına gelir. İsim hali sanat, yaratıcılık, ressamlık, ustalık, hüner, beceri gibi anlamları ifade eden art k...

 
 
 

Artistes nedir : Dansöz. Şarkıcı. Saline sanatçısı. Şantöz. Sahne sanatçısı. Aktör. Aerial artist : Hava cambazı. Bir sirkin tavanında ya da herhangi yüksek bir yerde beceriler gösteren cambaz. [#Chief make up artist : Başmakyajcı. Bütün...

Artistic creation nedir ne demek

Artistic creation nedir : Sanatsal yönü olan. Sanatlı. Sanatçı ruhlu. Sanat yönü olan. Güzel sanatlarla ilgili. Sanatçı ruhuna sahip. Sanatkarane. Artistik. Sanatsal. Creation : İcat. Yaradılış. Oluşum. Ortaya bir yapıt koyma. Atama. Eser. Kreasy...

Artistic director nedir ne demek

Artistic director nedir : Sanatsal. Sanatçı ruhuna sahip. Sanatçı ruhlu. Güzel sanatlarla ilgili. Sanatsal yönü olan. Sanatlı. Artistik. Sanatkarane. Sanat yönü olan. Director : Yönetmen. Bir oyunu, gerekli ön hazırlığı ve yorumu yaptıktan sonra,...

Artistic method nedir ne demek

Artistic method nedir : Sanatçı ruhuna sahip. Sanatkarane. Sanatlı. Sanat yönü olan. Sanatsal. Güzel sanatlarla ilgili. Sanatsal yönü olan. Artistik. Sanatçı ruhlu. Method : Usul. Yordam. İnceleme konusunun anlıksal düzeyde çoğaltımını yapmaya ...

Artistic production nedir ne demek

Artistic production nedir English: Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author. Turkish: Herkesin yarattığı, her türlü bi...

Artistic value nedir ne demek

Artistic value nedir : Sanatlı. Güzel sanatlarla ilgili. Artistik. Sanatçı ruhuna sahip. Sanatkarane. Sanatsal yönü olan. Sanat yönü olan. Sanatsal. Sanatçı ruhlu. Value : Değer. Kıymetini bilmek. Değerini bilmek. Keşide etmek. Ç.değer yargısı...

Artistical nedir ne demek

Artistical nedir : Estetik bir şekilde. Sanatsal bakış açısından. Artistik bir biçimde. Inartistically : Sanat sevgisi göstermeyen bir şekilde. Sanat değeri olmayan bir şekilde. Estetik olmayan bir şekilde. Sanatsal olmayan bir şekilde. Sa...

Artistik nedir Artistik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Artistik" ile ilgili cümleler Artist : Eğlence yerlerinde gösteri yapan kimse. Olduğundan başka türlü görünen, yapma...

Artistçe nedir ne demek

Artistçe nedir Artistçe; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Artistçe" ile ilgili cümle Artist : Eğlence yerlerinde gösteri yapan kimse. Güzel sanatlardan birini meslek edinen kimse, sanatçı, sanatkâr. Olduğundan başk...

Artiste nedir : Sahne sanatçısı. Dansöz. Aktör. Şarkıcı. Şantöz. Saline sanatçısı. Aerial artist : Bir sirkin tavanında ya da herhangi yüksek bir yerde beceriler gösteren cambaz. Hava cambazı. [#Chief make up artist : Sinema, televizyon...

Artistic nedir English: The desire to survive and the fear of death are artistic sentiments. Turkish: Hayatta kalma arzusu ve ölüm korkusu artistik duygulardır. English: Everyone has the right to the protection of the moral and mate...

Artistic dancing nedir ne demek

Artistic dancing nedir : Sanatsal. Artistik. Sanatçı ruhlu. Güzel sanatlarla ilgili. Sanat yönü olan. Sanatlı. Sanatsal yönü olan. Sanatçı ruhuna sahip. Sanatkarane. Dancing : Oynama. Dans etme. Dans. Dansederek. Danseden. [#Artistic creation : ...

Artistic inclinations nedir ne demek

Artistic inclinations nedir : Sanatçı ruhlu. Sanatsal. Sanatlı. Sanatkarane. Sanatçı ruhuna sahip. Güzel sanatlarla ilgili. Sanatsal yönü olan. Sanat yönü olan. Artistik. Inclinations : Eğiklik. Beğeni. Yatkınlık. Eğilim. Eğim açısı. Eğilme. Yatma. B...

Artistic photography nedir ne demek

Artistic photography nedir : Sanatsal yönü olan. Artistik. Sanat yönü olan. Güzel sanatlarla ilgili. Sanatçı ruhlu. Sanatkarane. Sanatlı. Sanatsal. Sanatçı ruhuna sahip. Photography : Fotoğraf çekme. Fotoğraf. Sinema, televizyon alanlarında kullanıl...

Artistic talent nedir ne demek

Artistic talent nedir : Sanatlı. Sanatçı ruhlu. Sanatçı ruhuna sahip. Artistik. Güzel sanatlarla ilgili. Sanatsal. Sanatkarane. Sanatsal yönü olan. Sanat yönü olan. Talent : Doğal yetenek. Marifet. Vergi. Yetenekli kimse. Allah vergisi. İstidat...

Artistic writing nedir ne demek

Artistic writing nedir : Sanat yönü olan. Sanatçı ruhlu. Sanatlı. Artistik. Sanatçı ruhuna sahip. Sanatkarane. Güzel sanatlarla ilgili. Sanatsal. Sanatsal yönü olan. Writing : Yazı yazma. El yazısı. Verileri, sürekli ya da geçici bir biçimde, bi...

Artistically nedir ne demek

Artistically nedir : Sanat değeri olmayan bir şekilde. Estetik olmayan bir şekilde. Sanatsal olmayan bir şekilde. Sanat değeri olmayan bir biçimde. Sanat sevgisi göstermeyen bir şekilde. Artistical : Sanatçı ruhlu. Artistik. Güzel sanatlarla...

Artistlik nedir ne demek

Artistlik nedir "Artistlik" ile ilgili cümleler Artist : Olduğundan başka türlü görünen, yapmacık ve abartılı davranan kimse. Güzel sanatlardan birini meslek edinen kimse, sanatçı, sanatkâr. Eğlence yerlerinde gösteri yapan kimse. Durum :...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim