Artmak nedir "Artmak" ile ilgili cümle Artma : Artmak işi. Büyük : Büyük abdest. Önemli. Üstün niteliği olan. Niceliği çok olan. Çok, ortalamayı a...

 
 
 

Ayneyıf artmak nedir ne demek

Ayneyıf artmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çoğalmak, üremek. İlerlemek, zenginleşmek. Ayne : Ayna. Aynı Artma : Artmak işi. Artmak : Büyük heybe. Değe...

Şebel artmak nedir ne demek

Şebel artmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Göz koymak, sahip çıkmak. Şebe : Fırtınanın oluşturduğu kar yığını Şebel : Kara, iftira. Artma : Artmak işi...

Abartmak nedir Yerel Türkçe anlamı: Pohpohlamak, öğmek. Üstün gelmek, yenmek. Kışkırtmak, teşvik etmek. Aşırmak, çalmak. Nazlandırmak, şımartmak. Ya...

Agartmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Beyazlatmak. Agar : Kırmızı alglerden özütlenen jelâtinimsi bir madde olan agar-agar'dan hazırlanarak bakte...

Akartmak nedir Teknik terim anlamı: Ağartmak. Akar : Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ vb. mülk, akaret. Halı, koltuk, yatak vb....

Alartmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gözleri açarak, dik dik bakmak. Alar : Onlar Alartma : Ara sıra açılan yağmurlu veya karlı hava: Vakit geçt...

Apartmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çalmak, aşırmak, alıp kaçmak, habersiz götürmek, gizlice almak. Götürmek, alıp götürmek. Kaldırmak. [bkz: a...

Arkasını çıkartmak nedir ne demek

Arkasını çıkartmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Üstünü çıkartmak, elbisesini soyunmak. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Arka : Bir şeyin temel tutulan yüzü...

Aşartmak nedir ne demek

Aşartmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Mübalâğa etmek. Aşar : Tarım ürünlerinden alınan onda bir oranındaki vergiler. Ondalık. Boyanacak iplik vey...

Aynartmak nedir ne demek

Aynartmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Görmezden gelerek savuşmak. Korkutacak gibi bakmak. Ayna : Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren, c...

Başartmak nedir ne demek

Başartmak nedir Başa : Ağabey. İleri gelen: Memleketin başaları toplanmış. Karı. Mutluluk, gönül rahatlığı Başar : “Bir işi istenilen biçimde bitir” ...

Bozartmak nedir ne demek

Bozartmak nedir Bozar : Ayıp, kusur Bozartma : Bozartmak işi. Boza : Arpa, darı, mısır, buğday vb. tahılların hamurunun ekşitilmesiyle yapılmış olan ...

Cıbartmak nedir ne demek

Cıbartmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Soymak, yüzmek. Çıplak vücuda değnek vurarak şişirmek. Cıba : Tüyü kırkılmış keçi ve koyun. [bkz: cılbak]. ...

Cibartmak nedir ne demek

Cibartmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çıplak vücuda değnek vurarak şişirmek. Ciba : Tüyü kırkılmış keçi ve koyun. Domuz yavrusu. Bebeklikten çıkm...

Coşartmak nedir ne demek

Coşartmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir şeyi abartarak anlatmak. Coşar : Coşkulu, heyecanlı Anlatmak : Bilgi vermek, izah etmek. Nakletmek. Bir...

Çıbartmak nedir ne demek

Çıbartmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Derisi kabaracak şekilde dövmek. Çıba : Zayıf, ince ve küçük Kabara : Dayanıklılık sağlamak amacıyla, ayakk...

Çıkartmak nedir ne demek

Çıkartmak nedir "Çıkartmak" ile ilgili cümle örnekleri Çıkartma : Çıkartmak işi. Özel olarak hazırlanıp bir yere yapıştırılan zamklı desen, resim vey...

Çoğartmak nedir ne demek

Çoğartmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Odunu ocak veya sobaya çaprazlama koymak, çatmak. Çoğa : Bebek, çocuk. Kadınların iş yaparken giydikleri da...

Diş ağartmak nedir ne demek

Diş ağartmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sırıtmak. Ağar : Ağaç gövdesinden oyulan su yalağı. Ahır. Ağır, yavaş. Ağır. Ağır, karşılığı ar. Sadık, doğ...

Afaangı artmak nedir ne demek

Afaangı artmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ateşi artmak, harareti yükselmek. Artma : Artmak işi Artmak : Büyük heybe. Değeri yükselmek, fazlalaşmak. Ç...

Ayak artmak nedir ne demek

Ayak artmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir kişiye manen yüklenmek, kötülüğüne çalışmak. Artma : Artmak işi Artmak : Büyük heybe. Değeri yükselmek,...

Eftiği artmak nedir ne demek

Eftiği artmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Telâşı, çabası artmak. Artma : Artmak işi Artmak : Büyük heybe. Değeri yükselmek, fazlalaşmak. Çoğalmak. Ha...

Zarbı artmak nedir ne demek

Zarbı artmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Azıtmak, şiddetlenmek (ağrı, sancı için). Zarb : Darbe, vuruş Artma : Artmak işi. Artmak : Büyük heybe. Değ...

Afartmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Mübalağa etmek, ofartmak, şişirmek. Aldatmak, kandırmak. Hırsızlık etmek, aşırmak, çalmak. Afar : Ispanak v...

Ağartmak nedir ne demek

Ağartmak nedir "Ağartmak" ile ilgili cümle örnekleri Ağartma : Ağartmak işi. Gözünü ağartmak : Gözlerini belertmek. Yüzünü ağartmak : Beğenilir iş y...

Aktartmak nedir ne demek

Aktartmak nedir Aktar : Baharat veya güzel kokular satan kimse veya dükkân. İğne, iplik, baharat, zarf, kâğıt, tütün vb. satılan dükkân. Aktarma : Bi...

Aleleyip asartmak nedir ne demek

Aleleyip asartmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Besleyip büyütmek: Çok aleleyip asarttık da şimdi bize bakmıyor. Alel : Her biri, bir karakterin farklı şek...

Ark dartmak nedir ne demek

Ark dartmak nedir Teknik terim anlamı: Ark açmak, cedvel açmak. Dartma : Harmanda sapları indirmeye, yaymaya yarayan ucu çatallı uzun ağaç, dirgen. Tar...

Asartmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Beslemek, büyütmek, yetiştirmek, korumak. Budamak, bakmak. Gururlandırmak, şımartmak. Saygı göstermek. Müba...

Ayartmak nedir "Ayartmak" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Uyarmak, ikaz etmek. Ayartma : Ayartmak işi. Ayar : Bir iş veya bir davranışta gerek...

Baş tartmak nedir ne demek

Baş tartmak nedir Teknik terim anlamı: Baş kaldırmak, isyan etmek. Baş : İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız ve benzerleri organları ka...

Bez ağartmak nedir ne demek

Bez ağartmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: El tezgâhında dokunan ipek bezi, rengini açmak üzere inek pisliğine yatırmak. Ağar : Ağaç gövdesinden oyula...

Can tartmak nedir ne demek

Can tartmak nedir Teknik terim anlamı: Can çekişmek. Can : İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık. Güç, di...

Cınkar çıkartmak nedir ne demek

Cınkar çıkartmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yerli yersiz kavga çıkarmak. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Çıkar : Dolaylı bir biçimde elde edilen kazan...

Cilbartmak nedir ne demek

Cilbartmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Budamak. Budamak : Daha çok ürün almak veya düzgün bir biçim vermek amacıyla ağaç, asma vb.nin dallarını ke...

Çeri tartmak nedir ne demek

Çeri tartmak nedir Teknik terim anlamı: Asker çekmek, asker toplayıp götürmek. Çeri : Asker Tart : Kovma, çıkarma. Kalıpta pişen bir tür meyveli pasta. ...

Çıhartmak nedir ne demek

Çıhartmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çıkartmak. Çıkarmak, bk. çıhadmak. Çıhar : Çıkar, kâr, fayda Mazah çıhartmak : İş açmak, oyun yapmak : Maza...

Çihartmak nedir ne demek

Çihartmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çıkartmak. Yokuş tırmandırmak. Çiha : Saksağan Gızi sağduca çihartmak : Gelinin bir yakınında düzenlenen eğ...

Dartmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Asılmak, abanmak. Uyuklamak. Çekmek, asılmak: Bu çocukların kulakları dartılmalı, yoksa uslanmazlar. [bkz: ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim