Asıl nedir Asıl; arapça dilinden gelmektedir. "Asıl" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Ekin. Tarih'teki anlamı: Yeniçeri ocağından olanların ulufelerini gösteren defterin özgün nüshası. Aslı çıkmak : Gerçek olduğu anlaş...

 
 
 

Asıl bulgu belgesi nedir ne demek

Asıl bulgu belgesi nedir Teknik terim anlamı: Bulgu belgeleri kütüğüne ilk olarak yazılmış, bulgu için verilen belge. Bulgu belgesi : Bulgunun yeniliğini ve kütüğe yazıldığını gösteren belge. Yapım çalışmalarına ilişkin işlerde eskiyi iyileştirme,...

Asıl kaya nedir ne demek

Asıl kaya nedir Asıl kaya; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Altı oyulmuş yalı yar çeperi. Asıl : Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı. Gerçek, esas. Aranılan nitelikleri en çok kendinde toplamış ol...

Asıl nüsha nedir ne demek

Asıl nüsha nedir Asıl : Gerçeklik. Bir görevde sürekli bulunan, yedek karşıtı. (a'sıl) Gerçekten, gerçek olarak. Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı. Soy, nesep. Kök, köken, kaynak. Bir şeyin temelini oluşturan, ana. Aranılan nitelikle...

Asıl sayı sıfatı nedir ne demek

Asıl sayı sıfatı nedir Teknik terim anlamı: Somut ve soyut adların sayılarını gösteren sıfat. bir (çocuk); iki (cadde); sekiz (kitap); üç (ev) ve benzerleri bk. sayı sıfatı. Asıl sayı : Sıra veya üleştirme eki gibi ekler almamış olan yalın anlam...

Asıl tirsi nedir ne demek

Asıl tirsi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir balık cinsi. Asıl : Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı. Gerçek, esas. Aranılan nitelikleri en çok kendinde toplamış olan. Bir şeyin temelini oluşturan, ana. Bir görevde sürekli bulunan, y...

Asıl ululuğu nedir ne demek

Asıl ululuğu nedir Teknik terim anlamı: Soy yüceliği, asalet. Asıl : Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı. Gerçek, esas. Aranılan nitelikleri en çok kendinde toplamış olan. Bir şeyin temelini oluşturan, ana. Bir görevde sürekli bulunan, y...

Asıla kalmak nedir ne demek

Asıla kalmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Asılı kalmak, düşmeden durmak. Asıl : Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı. Gerçek, esas. Aranılan nitelikleri en çok kendinde toplamış olan. Bir şeyin temelini oluşturan, ana. Bir görevde süre...

Asılabilmek nedir ne demek

Asılabilmek nedir Asılabilme : Asılabilmek işi Asıl : Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı. Gerçek, esas. Aranılan nitelikleri en çok kendinde toplamış olan. Bir şeyin temelini oluşturan, ana. Bir görevde sürekli bulunan, yedek karşıtı. ...

Asıl anlam nedir ne demek

Asıl anlam nedir Teknik terim anlamı: Bir kelimenin karşıladığı ilk kavram, ana kavram: ayak kelimesinin asıl anlamı «insan ve hayvanda yürüme organı»’dır. Bu kelimenin masa ayağı, sandalye ayağı örneklerinde olduğu gibi herhangi bir nesne...

Asıl belirti nedir ne demek

Asıl belirti nedir Asıl belirti; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Herhangi bir hastalığın tanısında veteriner hekim tarafından kullanılan en önemli bulgu. Asıl : Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karş...

Asıl dilekli nedir ne demek

Asıl dilekli nedir Asıl dilekli; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Başka dillerde optatif aynı zamanda olanaklı kipin adı olduğundan, asıl dilek kipini anlatmak için kullanılır. Dilekli : Dilek anlatan kip. i...

Asıl kütük nedir ne demek

Asıl kütük nedir Teknik terim anlamı: Bir marka ya da bulgunun ilk kez yazıldığı yer, kütüğe geçirildiği sayfa. Asıl : Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı. Gerçek, esas. Aranılan nitelikleri en çok kendinde toplamış olan. Bir şeyin tem...

Asıl sayı nedir ne demek

Asıl sayı nedir Asıl sayı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sıra veya üleştirme eki gibi ekler almamış olan yalın anlamlı sayılardan her biri. Asıl : Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı. Gerçek, esas...

Asıl sayılar nedir ne demek

Asıl sayılar nedir Asıl sayılar; bir matematik terimidir. Gramer anlamı: Sayı kavramını göstermek üzere kullanılan kelimeler: bir, iki, beş, on, on yedi, seksen dört ve benzeri Bilimsel terim anlamı: (1, 2, 3, ...) Azerbaycan Türkçesi: migda...

Asıl tümleç veya nesne nedir ne demek

Asıl tümleç veya nesne nedir Asıl tümleç veya nesne; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Fiildeki anlamın tam olarak anlaşılabilmesi için cümle içinde bulunması mutlaka gerekli bulunan tümleç, ki dilimizde ya -i halinde...

Asıl vurgu nedir ne demek

Asıl vurgu nedir Asıl vurgu; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sesin yeğin, yani şiddetli olmasından ibaret vurgu, ki buna YEĞİNLİK, GÜRELLİK, SOLUNUM, BOĞUMLAMA veya DURGUNLUK VURGUSU (Accent d'intensité,...

Asılabilme nedir ne demek

Asılabilme nedir Asılabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Asıl : Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı. Gerçek, esas. Aranılan nitelikleri en çok kendinde toplamış olan. Bir şeyin temelini oluşturan, ana. Bir gö...

Asılacak nedir ne demek

Asılacak nedir Teknik terim anlamı: Asılmağa lâyık. Asıl : Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı. Gerçek, esas. Aranılan nitelikleri en çok kendinde toplamış olan. Bir şeyin temelini oluşturan, ana. Bir görevde sürekli bulunan, yedek k...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim