As nedir As; hayvan bilimi, kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "As" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Karşı gelme: Ana babaya as gelinmez. Gelincik denilen hayvan. Aşağı: As gel...

 
 
 

As a consequence of nedir ne demek

As a consequence of nedir English: The crop suffered serious damage as a consequence of the early frost. Turkish: Ekin erken donun bir sonucu olarak ciddi hasar gördü. : Olarak. Ki. İrken. Rağmen. Çünkü. İçin. Gibi. -e rağmen. Bir ekonomide fa...

As a favour nedir ne demek

As a favour nedir : Olarak. Gibi. Babında. Mademki. Halde. Ki. Diği gibi. Karşın. Çünkü. İken. A : Herhangi bir. Bir. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Atom ağırlığı. Miktar belirtir. En yüksek not. Pek iyi. İngiliz alfabesinin birinci harfi...

As a general rule nedir ne demek

As a general rule nedir English: As a general rule, it's simple to criticize, but difficult to produce alternative suggestions. Turkish: Genel bir kural olarak, eleştirmek kolaydır ama alternatif öneri üretmek zordur. : İken. Diği gibi. Bir ...

As a keepsake nedir ne demek

As a keepsake nedir : İken. -dikçe. Rağmen. İçin. Ki. Halde. Mademki. Dahi. -e rağmen. Çünkü. A : Belirli bir tür veya nitelikteki. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Bir. Herhangi bir. La (müzik terimi). Argonun simgesi. Amperin simgesi. En ...

As a loan nedir ne demek

As a loan nedir : İçin. Toplam sunum. Sırada. -dikçe. Dahi. Mademki. Halde. Ki. Bir ekonomide farklı fiyat düzeylerinde üretilip satılmak istenen reel gayrisafi yurtiçi hasıla düzeyleri. Rağmen. A : Argonun simgesi. Atom ağırlığı. Bir. En...

As a matter of course nedir ne demek

As a matter of course nedir English: She let him pay the bill as a matter of course. Turkish: O, doğal olarak faturayı ona ödetti. : Sırada. Babında. İrken. Mademki. Çünkü. Olarak. Gibi. Bir ekonomide farklı fiyat düzeylerinde üretilip satılmak ...

As a matter of fact nedir ne demek

As a matter of fact nedir English: He didn't tell a lie. As a matter of fact, he told the whole truth. Turkish: O yalan söylemedi. Aslında bütün gerçeği söyledi. English: I can't help you. As a matter of fact, I'm very busy just now. Turk...

As a means of nedir ne demek

As a means of nedir English: However, only the human community has verbal languages as a means of communication. Turkish: Ancak, sadece insan topluluğunun bir iletişim aracı olarak sözlü dili vardır. : Dahi. İrken. Sırada. İçin. Gibi. Ma...

As a compensation nedir ne demek

As a compensation nedir : Dahi. Kadar. Diği gibi. Sırada. İçin. Olarak. Ki. Toplam sunum. Çünkü. Halde. A : Argonun simgesi. Miktar belirtir. Belirli bir tür veya nitelikteki. Herhangi bir. Pek iyi. (herhangi) bir. En yüksek not. İngiliz alfabesi...

As a consequence nedir ne demek

As a consequence nedir English: My typwriter got broken; as a consequence, I borrowed my friend's. Turkish: Daktilom bozuldu; bunun sonucu olarak, arkadaşımınkini ödünç aldım. English: The crop suffered serious damage as a consequence of th...

As a favor nedir ne demek

As a favor nedir English: Everyone has a favorite. Turkish: Herkesin bir favorisi var. English: I think everyone has a favorite color. Turkish: Herkesin bir gözde rengi olduğunu düşünüyorum. English: Can you lend me your car, as ...

As a first impression nedir ne demek

As a first impression nedir : Rağmen. Çünkü. Madem. Karşın. Bir ekonomide farklı fiyat düzeylerinde üretilip satılmak istenen reel gayrisafi yurtiçi hasıla düzeyleri. İçin. Halde. Olduğu gibi. İken. A : Pek iyi. Bir. En yüksek not. İngiliz alfabesini...

As a joke nedir ne demek

As a joke nedir English: I just meant it as a joke. Turkish: Onu sadece bir şaka olarak yaptım. English: He said it as a joke. Turkish: O onu şaka olarak söyledi. English: I meant it as a joke. Turkish: Ben onu şaka olarak ...

As a last resort nedir ne demek

As a last resort nedir English: She is thinking of suing as a last resort. Turkish: O, son çare olarak dava açmayı düşünüyor. English: As a last resort, we can get Tom to help us. Turkish: Son çare olarak, Tom'u bize yardım ettirebilir...

As a man nedir English: A naïve fox does not exist. Likewise, there is no such thing as a man without faults. Turkish: Bir naif tilkisi yoktur. Aynı şekilde, hatasız bir adam diye bir şey de yoktur. English: He was respected both as...

As a matter of courtesy nedir ne demek

As a matter of courtesy nedir : Babında. Mademki. İrken. Bir ekonomide farklı fiyat düzeylerinde üretilip satılmak istenen reel gayrisafi yurtiçi hasıla düzeyleri. Olarak. Gibi. Olduğu gibi. Karşın. Rağmen. A : Bir. (herhangi) bir. Argonun simgesi. Mik...

As a matter of principle nedir ne demek

As a matter of principle nedir : Karşın. Olarak. Diği gibi. İçin. Bir ekonomide farklı fiyat düzeylerinde üretilip satılmak istenen reel gayrisafi yurtiçi hasıla düzeyleri. Sırada. Olduğu gibi. Babında. Toplam sunum. A : La (müzik terimi). (herhangi) bi...

As a mere formality nedir ne demek

As a mere formality nedir : Toplam sunum. İken. Kadar. Halde. Karşın. Gibi. İçin. Ki. Bir ekonomide farklı fiyat düzeylerinde üretilip satılmak istenen reel gayrisafi yurtiçi hasıla düzeyleri. Olarak. A : Atom ağırlığı. (herhangi) bir. İngiliz alfa...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim