Asit nedir Asit; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Biyoloji'deki anlamı: Bir çözeltiye H+ iyonu (proton) çıkaran madde. Kimya'daki anlamı: 1.Suda çözündüğünde hidronyum iyonu (H3O+) veren kimyasal madde. 2.(...

 
 
 

Asit anyonik sürfektanlar nedir ne demek

Asit anyonik sürfektanlar nedir Asit anyonik sürfektanlar; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Genellikle fosforik asidin birleşimlerinden elde edilen ve gıda temas yüzeyleriyle süt taşıyıcı borularda oluşan kireç ...

Asit baz belirteçleri nedir ne demek

Asit baz belirteçleri nedir Asit baz belirteçleri; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Asit ve baz şekilleri farklı ve kuvvetli renkte olan zayıf organik asitler veya bazlar. Asit : Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirm...

Asit borik nedir ne demek

Asit borik nedir Asit borik; bir kimya terimidir. "Asit borik" ile ilgili cümle örnekleri Asit : Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik...

Asit deterjan lif tayini nedir ne demek

Asit deterjan lif tayini nedir Asit deterjan lif tayini; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yem örneğinde bitki hücre duvarı bileşiklerinden asit deterjan lif solüsyonlarında çözünmeyen selüloz, lignin ve kül mik...

Asit deterjan lignin tayini nedir ne demek

Asit deterjan lignin tayini nedir Asit deterjan lignin tayini; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yem örneğinde bitki hücre duvarı bileşiklerinden lignin miktarının hesaplanması işlemi. Asit deterjan lignin : Yemler...

Asit dirençli alaşım nedir ne demek

Asit dirençli alaşım nedir Asit dirençli alaşım; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Asit ve asitli çözeltilere karşı yenim direnci gösteren alaşım. Alaş : Siyahla beyaz karışık renk, siyahlı beyazlı. Sıcak su....

Asit dirençli emaye nedir ne demek

Asit dirençli emaye nedir Asit dirençli emaye; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Asitlere ve asit çözeltilere karşı yenim direnci olan emaye. Asit dirençli : Asitlere karşı yenim dirençliliği taşıyan Asit : T...

Asit fast nedir ne demek

Asit fast nedir Asit fast; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Aside dirençli. Asit : Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz...

Asit albümin nedir ne demek

Asit albümin nedir Asit albümin; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Asitler içinde çözünen ve asit reaksiyon gösteren protein. Albüm : Fotoğraf, pul vb.ni dizip saklamaya yarayan bir defter türü. Herha...

Asit alkol nedir ne demek

Asit alkol nedir Asit alkol; bir kimya terimidir. Veterinerlik alanındaki anlamları: % 1 oranında hidroklorik asit içeren % 70’lik etil alkol. İngilizce'de Asit alkol ne demek? Asit alkol ingilizcesi nedir?: acid alcohol Asit : Turnusolün ...

Asit ayrışma sabiti nedir ne demek

Asit ayrışma sabiti nedir Asit ayrışma sabiti; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Zayıf bir HA asidi ile onun konjuge bazı A- arasında seyreltik çözeltide mevcut olan dengeyi belirten bir ifade. Asit : Turnusolün mavi ...

Asit baz dengesi nedir ne demek

Asit baz dengesi nedir Asit baz dengesi; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Kanda uygun pH'yı devam ettirmek üzere asitlerin bazlara oranındaki denge. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kanda uygun pH’yı d...

Asit deterjan lif nedir ne demek

Asit deterjan lif nedir Asit deterjan lif; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bitki hücre duvarında yer alan ve asit deterjan solüsyonlarda çözünmeyen, selüloz, lignin, kutin ve slikadan oluşan, yemlerin s...

Asit deterjan lignin nedir ne demek

Asit deterjan lignin nedir Asit deterjan lignin; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yemlerin sindirilebilirliği ve net enerji değerini belirlemede kullanılan, bitki hücre duvarında yer alan, asit deterjan sol...

Asit dirençli nedir ne demek

Asit dirençli nedir Asit dirençli; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Asitlere karşı yenim dirençliliği taşıyan. Asit : Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidr...

Asit dirençli çelik nedir ne demek

Asit dirençli çelik nedir Asit dirençli çelik; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Asit ve asitli çözeltilere karşı yenim direnci gösteren çelik. Asit dirençli : Asitlere karşı yenim dirençliliği taşıyan Çeli :...

Asit dirençli metal nedir ne demek

Asit dirençli metal nedir Asit dirençli metal; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Asit ve asitli çözeltilere karşı yenim direnci gösteren metal. Asit dirençli : Asitlere karşı yenim dirençliliği taşıyan Asit ...

Asit fenik nedir ne demek

Asit fenik nedir Asit fenik; bir kimya terimidir. Asit : Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik, hamız. Fenik : Çok az para. Alman mark...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim