Asmak nedir "Asmak" ile ilgili cümle Asıp kesmek : İşbaşında bulunan bir kimse yasayı çiğneyerek sert davranmak. Asma : Asmagillerden, dalları ça...

 
 
 

Konkaşları asmak nedir ne demek

Konkaşları asmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dargınlık belirtmek üzere surat asmak. Konk : Kok kömürü Konka : Dış kulak yoluna açılan boşluk. Spiral şek...

Abartıyı basmak nedir ne demek

Abartıyı basmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Karşısındakini korkutmak için bağırmak. Abar : Şaşma ve korku ünlemi Abartı : Bir şeyi, bir olayı olduğunda...

Al basmak nedir ne demek

Al basmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Loğusalık Sırasında, hasta kötü bir ruh tarafından boğucu ve öldürücü krizlere maruz kalmak. Kâbus basmak. ...

Ayağı düz basmak nedir ne demek

Ayağı düz basmak nedir Teknik terim anlamı: İşi yoluna girmek. Ayağ : Lâkap. Ayak. Rüşvet. Kadeh. Tas, çanak. Basamak Basma : Basmak işi. Gazete, dergi, kit...

Badaraya basmak nedir ne demek

Badaraya basmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tuzağa düşmek, aldanmak. Bada : Beceriksiz, iş bilmez, tertipsiz, şaşkın. Savrulmak üzere yığılmış ekin, tı...

Barına daş basmak nedir ne demek

Barına daş basmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Büyük acılara dayanabilmek, katlanmak. Barı : Çit. Bari, keşke, hiç olmazsa, öyle ise. Bahçe duvarı, çit, a...

Basmakalıp nedir ne demek

Basmakalıp nedir Basmakalıp; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Basmakalıp" ile ilgili cümleler Basmak : Küçük çocuklar ayakta d...

Basmakalıplık nedir ne demek

Basmakalıplık nedir "Basmakalıplık" ile ilgili cümleler Basmakalıp : Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan bir biçimde, sloganv...

Beze basmak nedir ne demek

Beze basmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ekmeğin yağda kızartılması ile yapılan bir çeşit yemek. Basma : Basmak işi. Gazete, dergi, kitap vb. bası i...

Bızık basmak nedir ne demek

Bızık basmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Parmak atmak. Bızık : Buzağı. Sıkıntı. Kıça atılan parmak. Sidik Basma : Basmak işi. Gazete, dergi, kitap v...

Boka basmak nedir ne demek

Boka basmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Belâya çatmak, suç işlemek: Korkarım, bu oğlan bir boka basacak. Basma : Basmak işi. Gazete, dergi, kitap v...

Çanına ot basmak nedir ne demek

Çanına ot basmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Susturmak, gururunu kırarak sesini kesmek. Basma : Basmak işi. Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmı...

Damasmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İmrenmek. Damas : Ümit: Ben bu işten damasımı kestim Dama : Karelere ayrılmış zemin üzerinde on altı taşla ...

Dölek basmak nedir ne demek

Dölek basmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tökezlememek, düşmemek için dikkatle basmak. Döle : Boynuzu çıkması gerektiği halde çıkmamış olan hayvan: D...

Esik basmak nedir ne demek

Esik basmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tökezlenmek, sendelemek, ayağı kaymak, ayağı sürçmek. Basma : Basmak işi. Gazete, dergi, kitap vb. bası ile...

Gav basmak nedir ne demek

Gav basmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Eski türkçe kav (çakmak fitili): Acele etmek. Gav : Tahıl tanelerinin kabuğu, kapçık. Ağaçlarda meydana gel...

Giye basmak nedir ne demek

Giye basmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Birinin üzerine sözle ya da bir şeyle saldırmak. Giye : Ot: Koyuna giye getirmeye gidem. Çorap şişi Basma :...

Göz basmak nedir ne demek

Göz basmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Nazar değmek. Basma : Basmak işi. Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmış yazılı şeyler, matbua. İska...

Hırkat basmak nedir ne demek

Hırkat basmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir olayın ya da sözün sonradan etkisiyle sıkıntı basmak, ağlamak istemek. Hırk : Sürülüp dinlenmeye, nadas...

Baş asmak nedir ne demek

Baş asmak nedir Teknik terim anlamı: Başım kaldırıp düşünmek. Baş : İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız ve benzerleri organları kapsa...

Danışık asmak nedir ne demek

Danışık asmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Düğün yapacak olan, düğün hakkındaki düşüncelerini öğrenmek için memleketin ileri gelenlerini yemekli bir t...

Munzur asmak nedir ne demek

Munzur asmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Surat asmak. Munzur : Zararlı insan ya da hayvan, baş belası. Burun. Çene. Hayvan burnu. Domuzun çene, ağız...

Ak basmak nedir ne demek

Ak basmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gözlere beyaz leke inmek, boz inmek. Ak : Kar, süt vb.nin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı. Bu renkte ol...

Ardın basmak nedir ne demek

Ardın basmak nedir Teknik terim anlamı: Peşini bırakmıyarak takibetmek, geriden vurmak. Ardı : Soğan, sarımsak bağları, demetleri. Heybenin iki gözünü a...

Badala basmak nedir ne demek

Badala basmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tuzağa düşmek, aldanmak. Çocuk yaşına girmek, yaşını doldurmak. Bada : Beceriksiz, iş bilmez, tertipsiz, şa...

Bağrına daş basmak nedir ne demek

Bağrına daş basmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kendini zorlayarak büyük bir acıyı unutmaya çalışmak. Daş : Taş. Elmas, pırlanta gibi kıymetli taşlar. Muha...

Basmak nedir "Basmak" ile ilgili cümle Bas : Sesi böyle olan sanatçı. En kalın sesli orkestra çalgısı. En kalın erkek sesi. Basıp geçmek : Önde gi...

Basmakalıplaşmak nedir ne demek

Basmakalıplaşmak nedir "Basmakalıplaşmak" ile ilgili cümle örnekleri Basmakalıp : Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan, harcıâlem...

Bel basmak nedir ne demek

Bel basmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İşaret koymak, işaretlemek. Basma : Basmak işi. Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmış yazılı şeyler...

Bezeneğine basmak nedir ne demek

Bezeneğine basmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ekmeğin yağda kızartılması ile yapılan bir çeşit yemek. Bezene : Bezelye Basma : Basmak işi. Gazete, dergi,...

Birbirini basmak nedir ne demek

Birbirini basmak nedir Teknik terim anlamı: Birbirini çiğnemek. Birbir : Yabancı olmayan, akraba, yakın. Akraba, yakın Basma : Basmak işi. Gazete, dergi, ki...

Cıdırına basmak nedir ne demek

Cıdırına basmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Öfkesini tahrik etmek. Onuruna dokunmak. Cıdır : Küçük, zayıf, ince. Öfke, sinir. [bkz: cıdırgı]. Öfkeyi ta...

Çem basmak nedir ne demek

Çem basmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Konuyu kapatmak: Sen o tarafa çem bas. Çem : Zararlı otlarla dolu olan yer. 2.Çayır çimen. Karamuk ve benze...

Dik basmak nedir ne demek

Dik basmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kimseye aldırış etmeyerek kendi bildiğini yapmak. Yan çizmek, işin olmasına çaba göstermemek. Basma : Basma...

Düğünlük basmak nedir ne demek

Düğünlük basmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kız istemek. Düğünlük : Ordu ili, Fatsa belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge Basma : Basmak işi. Gaz...

Gasmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir yeri ikiye ayırmak: Evi gastıracağım. Daraltmak. Kısaltmak: Benim ceketin kolunu biraz gas. Aldatmak. G...

Gaysa basmak nedir ne demek

Gaysa basmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yağmur ve selden sonra kuruyan toprağın üstü sertleşmek, kabuk bağlamak. Gaysa : Yağmurdan, selden sonra ku...

Gorasmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Özlemek, hasretlenmek. Gora : Anahtar. Sürgü. Demir çivi. Çorap. Göre. Göre, nazaran. Koyun ve kuzuların bo...

Gurk basmak nedir ne demek

Gurk basmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kümes hayvanları kuluçka olmak. Basma : Basmak işi. Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmış yazılı şe...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim