Astronomi nedir ne demek

Astronomi nedir Astronomi; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Osmanlıca Astronomi ne demek? Astronomi Osmanlıca'da ne anlama gelir?: hey'et Astro...

 
 
 

Astronomical nedir ne demek

Astronomical nedir English: Some people believe that Galileo was the first person who built a telescope. While this is not true, he was the first person...

Astronomical dance nedir ne demek

Astronomical dance nedir : Muazzam. Aşırı. Astronomik. Çok büyük. Çok yüksek. Gökbilimle ilgili. Gökbilimsel. Dance : Müzik tartımına ve hızına uyularak yapıl...

Astronomical distance nedir ne demek

Astronomical distance nedir : Çok büyük. Çok yüksek. Astronomik. Aşırı. Gökbilimsel. Muazzam. Gökbilimle ilgili. Distance : Uzakta tutmak. Aralık. Fasıla. Uzağa ...

Astronomical observation nedir ne demek

Astronomical observation nedir : Gökbilimle ilgili. Çok büyük. Aşırı. Çok yüksek. Astronomik. Muazzam. Gökbilimsel. Observation : Kendiliğinden oluşan ya da koşulla...

Astronomical theodolite nedir ne demek

Astronomical theodolite nedir : Çok büyük. Aşırı. Astronomik. Muazzam. Çok yüksek. Gökbilimle ilgili. Gökbilimsel. Theodolite : Arazi ölçü aleti. Teodolit. Uzaktak...

Astronomical triangle nedir ne demek

Astronomical triangle nedir : Çok yüksek. Astronomik. Muazzam. Gökbilimle ilgili. Gökbilimsel. Çok büyük. Aşırı. Triangle : New york eyaletinde yerleşim yeri. Üç...

Astronomical unit nedir ne demek

Astronomical unit nedir English: One parsec is the distance at which one astronomical unit subtends an angle of one arcsecond. Turkish: Bir parsek bir a...

Astronomical year book nedir ne demek

Astronomical year book nedir : Gökbilimsel. Aşırı. Çok büyük. Çok yüksek. Astronomik. Gökbilimle ilgili. Muazzam. Year : 12 aylık süre. yıllar yasalarına göre çeş...

Astronomik nedir ne demek

Astronomik nedir Astronomik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Astronomik" ile ilgili cü...

Astronomik rakam nedir ne demek

Astronomik rakam nedir Astronomik : Aşırı, çok yüksek, çok veya aşırı fazla. Gök bilimsel. Astronomi : Gök bilimi. Astronom : Gök bilimci. Rakam : Nicelik, ...

Gastronomic nedir ne demek

Gastronomic nedir : İyi yemek yeme sanatına ait veya ilgili. Gastronomik. Yemek sanatı ile ilgili. Gastronomically : Gastronomik bir şekilde. Gastronom...

Gastronomically nedir ne demek

Gastronomically nedir : İyi yemek yeme sanatına ait veya ilgili. Yemek sanatı ile ilgili. Gastronomik. Gastronomic : Lezzetçilik ile ilgili. Yemekle ilgili...

Astronomic nedir ne demek

Astronomic nedir English: The Astronomical Unit (AU) is defined as the average distance between the Earth and the Sun. It is approximately 150 million...

Astronomic figures nedir ne demek

Astronomic figures nedir : Astronomik. Aşırı. Gökbilimsel. Çok yüksek. Figures : Sayılar. Semboller. Rakamlar. Basamaklar. Eşkal. Rakamsal veriler. [#Astronom...

Astronomical clock nedir ne demek

Astronomical clock nedir : Muazzam. Çok yüksek. Astronomik. Aşırı. Gökbilimsel. Çok büyük. Gökbilimle ilgili. Clock : Düzenli zaman aralıklarında vuruşlar üre...

Astronomical day nedir ne demek

Astronomical day nedir : Gökbilimsel. Muazzam. Gökbilimle ilgili. Aşırı. Çok yüksek. Astronomik. Çok büyük. Day : Devir. Sinema, televizyon alanlarında kull...

Astronomical figures nedir ne demek

Astronomical figures nedir : Çok büyük. Muazzam. Gökbilimle ilgili. Çok yüksek. Astronomik. Gökbilimsel. Aşırı. Figures : Rakamsal veriler. Rakamlar. Basamaklar...

Astronomical telescope nedir ne demek

Astronomical telescope nedir : Gökbilimsel. Aşırı. Astronomik. Muazzam. Çok yüksek. Çok büyük. Gökbilimle ilgili. Telescope : Gökcisimlerini büyüterek ayrıntıları...

Astronomical time nedir ne demek

Astronomical time nedir : Aşırı. Çok yüksek. Gökbilimle ilgili. Muazzam. Çok büyük. Astronomik. Gökbilimsel. Time : Vakit. Defa. Temposunu belirlemek. Zaman....

Astronomical twilight nedir ne demek

Astronomical twilight nedir : Astronomik. Gökbilimsel. Çok büyük. Çok yüksek. Gökbilimle ilgili. Aşırı. Muazzam. Twilight : Alaca karanlık. Güneş, gözlerinin az ...

Astronomical year nedir ne demek

Astronomical year nedir : Çok büyük. Gökbilimle ilgili. Çok yüksek. Gökbilimsel. Aşırı. Muazzam. Astronomik. Year : İhtiyarlık. Güneş'in ilkbahar noktasından...

Astronomically nedir ne demek

Astronomically nedir : Gastronomik bir şekilde. Gastronomik olarak. Ağzının tadını bilen kimsenin bakış açısı ile. Gastronomik bakış açısından. Astronomic...

Astronomik fiyat nedir ne demek

Astronomik fiyat nedir Astronomik : Gök bilimsel. Aşırı, çok yüksek, çok veya aşırı fazla. Astronomi : Gök bilimi. Astronom : Gök bilimci. Fiyat : Bir mal v...

Gastronomi nedir ne demek

Gastronomi nedir Gastronomi; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Gastronomi" ile ilgili cümle örnekleri Gastronomi, ve yemek arasındaki [#ilişkiyi...

Gastronomical nedir ne demek

Gastronomical nedir : Gastronomik olarak. Gastronomik bir şekilde. Ağzının tadını bilen kimsenin bakış açısı ile. Gastronomik bakış açısından. Gastronomi...

Gastronomist nedir ne demek

Gastronomist nedir : Yemeğe ait. Lezzetçilik ile ilgili. Mideye ait. Yemekle ilgili. Gastronomik. Gastronomical : İyi yemek yeme sanatına ait veya ilgil...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim