Atış nedir Atış yeri : Ateşli silahlarla atış alıştırmaları yapılmış olan yer, poligon. Çengel atış : Basketbolda çembere yan durarak tek elle baş üzerinden geçirilerek atılan şut, hukşat. Çift atış : Çıkış hakeminin, çıkışın yanlış ...

 
 
 

Atışabilme nedir ne demek

Atışabilme nedir Atışabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Atış : Atma işi. Kalp ya da nabzın vuruşu, çarpışı Atışabilmek : Atışma imkânı veya olasılığı bulunmak. İngilizce'de Atış bilgisi ne demek ? : ballistics A...

Atışdırmak nedir ne demek

Atışdırmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Geciktirmek, atlatmak. Tokatlamak, biraz dövmek. Atış : Atma işi. Kalp ya da nabzın vuruşu, çarpışı Geciktirmek : Gecikmesine sebep olmak, tehir etmek. Tokatlamak : Tokat atmak. Bir kimseyi doland...

Atışlı sarkaç nedir ne demek

Atışlı sarkaç nedir Atışlı sarkaç; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir merminin yatay hız birleşenini ölçmek için kullanılan ve bir düzlemde salınabilen nesne. Sarka : Üstü sırma işlemeli, kadife ya da çuhadan yapıl...

Atışmak nedir ne demek

Atışmak nedir "Atışmak" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Saz şairleri birbirlerine şaka yollu karşılıklarda bulunmak. Diğer sözlük anlamları: Birbirine atmak. Atışma : Saz şairleri, belli bir ayak üzerine karşılıklı deyiş söyleme. ...

Atıştırabilmek nedir ne demek

Atıştırabilmek nedir Atıştırabilme : Atıştırabilmek işi Atış : Atma işi. Kalp ya da nabzın vuruşu, çarpışı. Atıştırma : Atıştırmak işi. Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herhangi bir durumda olmak. Olasılı : Olasılığa dayanan...

Atıştırıverme nedir ne demek

Atıştırıverme nedir Atıştırıverme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Atış : Atma işi. Kalp ya da nabzın vuruşu, çarpışı Atıştırıvermek : Çabucak atıştırmak. İngilizce'de Atışlı sarkaç ne demek ? : ballistic pendulum Atışt...

Atıştırma nedir ne demek

Atıştırma nedir Atıştırma yeri : Müzik dinlenilen ve ayaküstü yemek yenilen eğlence yeri. Atış : Kalp veya nabzın vuruşu, çarpışı. Atma işi. Atıştırmak : Acele olarak yemek veya içmek. Yağmur veya kar serpiştirmek. Atıştırmalık : Çerez. A...

Atıştırmak nedir ne demek

Atıştırmak nedir "Atıştırmak" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Dövmek, tokatlamak: Bizim çocuğa atıştırmış. Bir şeyler yapmak. Atıştırma : Atıştırmak işi. Atış : Atma işi. Kalp veya nabzın vuruşu, çarpışı. Yemek : Konuklara yiyecek...

Atış bilgisi nedir ne demek

Atış bilgisi nedir Atış bilgisi; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Mermi atışlarını inceleyen işleybilim dalı. Atış : Atma işi. Kalp ya da nabzın vuruşu, çarpışı Bilgi : İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkel...

Atış yeri nedir ne demek

Atış yeri nedir Atış : Kalp veya nabzın vuruşu, çarpışı. Atma işi. Ateşli : Heyecanlı, coşkulu. Ateşi olan. Cinsel istekleri güçlü olan. Silah : Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç. Savunmak veya saldırmak için kullanılan nes...

Atışabilmek nedir ne demek

Atışabilmek nedir Atışabilme : Atışabilmek işi Atış : Atma işi. Kalp ya da nabzın vuruşu, çarpışı. Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herhangi bir durumda olmak. Olasılı : Olasılığa dayanan, belkili, ihtimalli, muhtemel. Be...

Atışlı akımölçer nedir ne demek

Atışlı akımölçer nedir Atışlı akımölçer; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Anlık bir akım atımının taşıdığı elektrik yükü tutarını veren akımölçer. Akım : Akma işi. Sanatta, siyasette, düşünce hayatında ortaya çıkan yeni ...

Atışma nedir "Atışma" ile ilgili cümle Gitar terimi olarak anlamı: İki veya daha fazla çalgı ustasının, hangisinin çalgıya daha hâkim olduğunu göstermek amacıyla belli bir ritim üzerinde sırayla solo atmalarına dayalı yarışma. Bilimsel...

Atıştırabilme nedir ne demek

Atıştırabilme nedir Atıştırabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Atış : Atma işi. Kalp ya da nabzın vuruşu, çarpışı Atıştırabilmek : Atıştırma imkânı veya olasılığı bulunmak. İngilizce'de Atışlı sarkaç ne demek ? : ba...

Atıştırış nedir ne demek

Atıştırış nedir Atıştırış; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Atış : Atma işi. Kalp ya da nabzın vuruşu, çarpışı Atıştırma : Atıştırmak işi. İngilizce'de Atışlı sarkaç ne demek ? : ballistic pendulum Atıştırma işi...

Atıştırıvermek nedir ne demek

Atıştırıvermek nedir Atıştırıverme : Atıştırıvermek işi Atış : Atma işi. Kalp ya da nabzın vuruşu, çarpışı. Atıştırmak : Acele olarak yemek ya da içmek. Yağmur veya kar serpiştirmek. Atıştırma : Atıştırmak işi. Çabucak : Vakit geçirmeden, kısa...

Atıştırma yeri nedir ne demek

Atıştırma yeri nedir Atıştırma : Atıştırmak işi. Atış : Kalp veya nabzın vuruşu, çarpışı. Atma işi. Müzik : Bu biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan eserlerin okunması veya çalınması. Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uy...

Atıştırmalık nedir ne demek

Atıştırmalık nedir Atıştırma : Atıştırmak işi. Atış : Atma işi. Kalp veya nabzın vuruşu, çarpışı. Çerez : Asıl yemekten sayılmayan, peynir, zeytin vb. yiyecekler. Yemek dışında yenilen yaş veya kuru yemiş vb. şeyler, atıştırmalık. Çerez Atış...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim