Attitude nedir English: He assumed an aggressive attitude toward me. Turkish: Bana karşı saldırgan bir tavır takındı. English: His attitude dis...

 
 
 

Attitude control nedir ne demek

Attitude control nedir : Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Konum. Yöneliş. Düşünce. Tavır. Duruş. Durum. Oyunculukta bir karakterin ya da tipin yeti...

Attitude of mind nedir ne demek

Attitude of mind nedir : Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Oyunculukta bir karakterin ya da tipin yetişmesini, özelliklerini, kültürel çevresini ve ...

Attitude question nedir ne demek

Attitude question nedir : Fikir. Belli nesnelere, olaylara, kişilere karşı belli biçimde davranma yolunda toplumsal olarak kazanılmış eğilim ya da yönelim. D...

Attitude structure expectation nedir ne demek

Attitude structure expectation nedir : Durum. Dansçının gövdesini tek bacağı üzerine durdururken, öbür bacağını doksan derecelik bir açıyla kaldırması ve dizden bükerek g...

Hight attitude disease nedir ne demek

Hight attitude disease nedir : Diye çağrılan. Adlı. Adı verilen. (eski kullanım) adlı. Attitude : Belli nesnelere, olaylara, kişilere karşı belli biçimde davranma...

Careless attitude nedir ne demek

Careless attitude nedir : Bilgisiz. Özensiz. İlgisiz. Düşüncesiz. İhmalci. Lakayt. Aldırışsız. Kayıtsız. Pervasız. Dikkatsiz. Attitude : Yargı. Uyumlu duruş....

Favorable attitude nedir ne demek

Favorable attitude nedir : Lütufkar. Tatminkar. İyi niyetli. Müsait. Avantajlı. Olumlu. İyi. Faydalı. Elverişli. Hoşa giden. Attitude : Duruş. Düşünce. Belli ...

Narrow minded attitude nedir ne demek

Narrow minded attitude nedir : Az. Parasızlık. Kıt kanaat. Ensizleşmek. Sınırlı. Kısmak. Cüzi. Dar geçit. Daralmak. Anca yeten. Minded : İstekli. Fikirli. Niyetli...

Non scalable attitude nedir ne demek

Non scalable attitude nedir : Gayri. Siz. Karşıtı. Olmayan. Scalable : Tırmanılır. Çıkılabilir. Ölçeklenebilir. Ölçeklendirilebilir. Tırmanılabilir. Tırmanmaya e...

Pitch attitude nedir ne demek

Pitch attitude nedir : Yalpalamak. Basamak. Ziftlemek. Alan. Bilgisayar, fizik, gitar alanlarında kullanılır. Birdenbire düşmek. Yokuş (uçak). Sesin yükse...

Unfavorable attitude nedir ne demek

Unfavorable attitude nedir : Uygun olmayan. Elverişsiz. Olumsuz. Ters. Bir ölçek sınarının dile getirdiği yargıya katılmayan ya da olumsuz yanıt veren kişi, ona...

Attitude constellation nedir ne demek

Attitude constellation nedir : Düşünce. Konum. Davranış. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Yöneliş. Duruş. Bireyin insanlar, olaylar ve cansız varlıklar k...

Attitude continuum nedir ne demek

Attitude continuum nedir : Bakış açısı. Belli nesnelere, olaylara, kişilere karşı belli biçimde davranma yolunda toplumsal olarak kazanılmış eğilim ya da yöne...

Attitude indicator nedir ne demek

Attitude indicator nedir : Tavır. Durum. Davranış. Belli nesnelere, olaylara, kişilere karşı belli biçimde davranma yolunda toplumsal olarak kazanılmış eğilim...

Attitude pattern nedir ne demek

Attitude pattern nedir : Görüş. Durum. Duruş. Davranış. Tavır. Uyumlu duruş. Davranışları güdüleyen kalıplı ve kazanılmış eğilim ya da yatkınlık. Oyunculukt...

Attitude scale nedir ne demek

Attitude scale nedir : Tutum. Uyumlu duruş. Durum. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Poz. Yöneliş. Oyunculukta bir karakterin ya da tipin yetişmes...

Attitude test nedir ne demek

Attitude test nedir : Poz. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Konum. Belli nesnelere, olaylara, kişilere karşı belli biçimde davranma yolunda topl...

Assume a humble attitude nedir ne demek

Assume a humble attitude nedir : Yerine getirmek. Ele geçirmek. Üstüne almak. Addetmek. Varsaymak. Takınmak. Zannetmek. Hükmetmek. Üstlenmek. A : Amperin simgesi. B...

Fatherly attitude nedir ne demek

Fatherly attitude nedir : Baba gibi. Babacan bir tavırla. Babacan. Babaya ait. Attitude : Yargı. Duruş. Belli nesnelere, olaylara, kişilere karşı belli biçim...

Mental attitude nedir ne demek

Mental attitude nedir : Akıl. Ruhsal. Fikri. Zihnen. Akli. An etkinliğinin ürünü olan kavramsal işlevlere ilişkin. Kaçık. Deli. Akılsal. Mental. Attitude :...

Negative attitude nedir ne demek

Negative attitude nedir English: Why does Tom have such a negative attitude? Turkish: Neden Tom'un tutumları bu kadar negatif? : Olumsuz söz. Geri çevir...

Offensive attitude nedir ne demek

Offensive attitude nedir : İğrenç. Hücum. Çirkin. Saldırgan. Hakaret eden. Kötü. Saldırıyla ilgili. Pis. Ofansif. Taaruza ait. Attitude : Davranış. Oyunculukt...

Strike an attitude nedir ne demek

Strike an attitude nedir : Ayırmak. İşbırakımı. Maden bulma. Çalma. Vurma. Grev. Basmak (madeni parayı). İktisat, sinema, televizyon, ekonomi, sosyoloji alanl...

Attitudes nedir ne demek

Attitudes nedir English: One of the reasons is the difference between Japan and other countries in their attitudes toward education. Turkish: ja...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim