Author nedir English: In the introduction, the author is stating as follows. Turkish: Giriş bölümünde, yazar aşağıda gösterildiği gibi belirt...

 
 
 

Author catalog nedir ne demek

Author catalog nedir : Yazar. Bir kitabın yazılmasından ya da derlenmesinden sorumlu olan özel ya da tüzel kişi. Gazete ve dergilere yazılar yazan ya da o...

Author of film nedir ne demek

Author of film nedir : Bir kitabın yazılmasından ya da derlenmesinden sorumlu olan özel ya da tüzel kişi. Gazete ve dergilere yazılar yazan ya da ortaya b...

Author publisher nedir ne demek

Author publisher nedir : Gazete ve dergilere yazılar yazan ya da ortaya bir kitap koyan kimse. Bir kitabın yazılmasından ya da derlenmesinden sorumlu olan ö...

Co author nedir ne demek

Co author nedir : Kol. Birlikte. Batı birleşik devletler'de bir eyalet. Colorado (kolorado). Vietnam'da yaşayan etnik bir grup. Kobaltın simgesi. Kor...

Corporate author nedir ne demek

Corporate author nedir : Şirkete ait. Ortak. Şirket. Birleşmiş. Anonim şirkete ait. Toplu. Birleşik. Kurumsal. Tüzel. Birlik olmuş. Author : Gazete ve dergi...

Film of author nedir ne demek

Film of author nedir : Zar vb kaplamak. Kaplamak (zar vb.). Bir çözeltinin yüzeyinde ya da karışmayan iki sıvının ara yüzeyinde oluşan katman. Film yapmak...

Joint author nedir ne demek

Joint author nedir : İki borunun birbirine birleştirildiği yer. Çatlak. Ek yeri. Bilgisayar, jeoloji alanlarında kullanılır. Birleşme yeri. Birlikte. Ek...

Printing privilege of the author nedir ne demek

Printing privilege of the author nedir : Şekil. Tab etme. Baskı. Matbaa harfleriyle yazma. Kağıt, kumaş vb. üzerine birtakım kalıplardan yararlanarak elle, özel aygıt ya da...

Well known author nedir ne demek

Well known author nedir : Su kuyusu. Petrol kuyusu. Fışkırıp akmak. Kaynamak. Merdiven boşluğu. İyi. Apartman boşluğu. Yeraltı suyundan yararlanmak üzere ins...

Authoress nedir ne demek

Authoress nedir : [#Yaratıcı. Kadın yazar. Bayan yazar. Authored : Başlatılmış. Başlayan. Yazılmış. Yazılan. [#Coauthored : Beraber yazılmış. Beraber...

Authorial nedir ne demek

Authorial nedir : Multimedya gösterimi için hazırlama. Yaratım. Metin yazma ve hazırlama. (bilgisayar) yazma. Yazarlık. Yazarlık yapma. Oluşturma. Ya...

Authoring language nedir ne demek

Authoring language nedir : Yazarlık. Yaratım. Oluşturma. Yazarlık yapma. Multimedya gösterimi için hazırlama. (bilgisayar) yazma. Metin yazma ve hazırlama. Ya...

Authorisation nedir ne demek

Authorisation nedir e authorisation certificate : E yetki belgesi. Uluslararası taşımacılık yapacak kamu kurumlarına ve kamu yararına çalışan kuruluşlara...

Authorise nedir ne demek

Authorise nedir English: Unless otherwise decided by the directors, if the company has a common seal and it is affixed to a document, the document mu...

Authorises nedir ne demek

Authorises nedir : Yetkilendirmek. Yetki vermek. İzin vermek. Onaylamak. Salahiyet vermek. Memur etmek. Yetkili kılmak. Ruhsat vermek. Authorised : Ye...

Authoritarian nedir ne demek

Authoritarian nedir personality : Otoriter karakter. Üstlük-astlık ilişkilerine aşırı önem veren, kişiye saygısı az, saymacı, eleştirisiz uyan, bireyliği...

Authoritarian planning nedir ne demek

Authoritarian planning nedir : Zorgulu. Otorite yanlısı. Sıkı yönetim taraftarı. Yetkeci. Otoriter. Planning : Plancılık. Planlama yapma. Tek noktalı kesme aleti ...

Authoritarianisms nedir ne demek

Authoritarianisms nedir : Otoritecilik. Otoriterizm. Otoritercilik. Otoriter rejim. Sıkı yönetim. Üstlük-astlık ilişkilerine aşırı önem verme, kişilere az sa...

Authoritative nedir ne demek

Authoritative nedir : Resmi bir biçimde. Otoriter bir biçimde. Otoriter bir şekilde. Kesin bir şekilde. Resmi bir şekilde. Yetkili olarak. İddialı bir şe...

Author authority file nedir ne demek

Author authority file nedir : Gazete ve dergilere yazılar yazan ya da ortaya bir kitap koyan kimse. Yazar. Bir kitabın yazılmasından ya da derlenmesinden sorumlu...

Author card nedir ne demek

Author card nedir : Gazete ve dergilere yazılar yazan ya da ortaya bir kitap koyan kimse. Yazar. Bir kitabın yazılmasından ya da derlenmesinden sorumlu...

Author mark nedir ne demek

Author mark nedir : Gazete ve dergilere yazılar yazan ya da ortaya bir kitap koyan kimse. Yazar. Bir kitabın yazılmasından ya da derlenmesinden sorumlu...

Author of the script nedir ne demek

Author of the script nedir : Gazete ve dergilere yazılar yazan ya da ortaya bir kitap koyan kimse. Yazar. Bir kitabın yazılmasından ya da derlenmesinden sorumlu...

By author nedir ne demek

By author nedir : Takma. Yan. Nezdinde. Geçişli biçimde. Yakın. Geçip. Evde. İkinci derecede. -e bakarak. Eve. Author : Bir kitabın yazılmasından ya ...

Complete works of an author nedir ne demek

Complete works of an author nedir : Eksiksiz. Bütün. Bütünlemek. Tamamı. Yerine getirmek. Tamamlamak. İyice. Bitev. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Bitmiş....

Dramatic author nedir ne demek

Dramatic author nedir : Tiyatroya ait. Gerilimli olan. Oyumsal. Etkileyici. Heyecanlı. Çarpıcı. Duyguları kamçılayan. Tiyatro ile ilgili. Heyecanladırıcı. ...

Interests of author nedir ne demek

Interests of author nedir : Çıkarlar. Menfaatler. İş yaşamının veya toplumun etkili insan grubu. İlgi alanları. Of : Li. Den. -nın. -den. -li. -dan. -nin. -in....

Percentage payment to author nedir ne demek

Percentage payment to author nedir : Hisse. Pay. Ekonomi, veterinerlik alanlarında kullanılır. Yüzde sayışımı ile yüzde oranı denilen ve aracıya verilen para. Sınıfsal ...

Rights of author nedir ne demek

Rights of author nedir : Derleyip toplamak. Dik konuma getirmek. Haklar. Çeki düzen vermek. Telafi etmek. İtibarını iade etmek. Doğrultmak. Haklı çıkarmak. ...

Authored nedir : Beraber yazılan. Beraber yazılmış. Authoress : Bayan yazar. Kadın yazar. [#Authoresses : Yazar. Yaratıcı. Bayan yazar. Kadın yazar....

Authoresses nedir ne demek

Authoresses nedir : Bayan yazar. Kadın yazar. Authored : Yazılan. Başlayan. Başlatılmış. Yazılmış. [#Coauthored : Beraber yazılmış. Beraber yazılan. Sö...

Authoring nedir ne demek

Authoring nedir language : Yazarlık dili. Authoring tools : Yazarlık araçları. authoring : Çoklu ortamlı yazarlık. Coauthoring : Yardımcı yazar. Eş y...

Authoring tools nedir ne demek

Authoring tools nedir : Yaratım. Yazarlık. Multimedya gösterimi için hazırlama. Yazma. (bilgisayar) yazma. Yazarlık yapma. Oluşturma. Metin yazma ve hazırl...

Authorisations nedir ne demek

Authorisations nedir e authorisation certificate : Uluslararası taşımacılık yapacak kamu kurumlarına ve kamu yararına çalışan kuruluşlara verilen belge. E...

Authorised nedir ne demek

Authorised nedir English: Unless otherwise decided by the directors, if the company has a common seal and it is affixed to a document, the document mu...

Authorising nedir ne demek

Authorising nedir : Yetkilendirme. İzin. Ruhsatname. Cevaz. Resmi izin. Güçlendirme. Vekaletname. Yetki. Görev verme. Yetki verme. Authorisations : Müs...

Authoritarian personality nedir ne demek

Authoritarian personality nedir : Otoriter. Zorgulu. Otorite yanlısı. Yetkeci. Sıkı yönetim taraftarı. Personality : Benlik. Bireyin toplumsal yaşamı içinde edindiği...

Authoritarianism nedir ne demek

Authoritarianism nedir : Otoritercilik. Otoritecilik. Otoriter rejim. Yetkecilik. Otoriterizm. Mutlak idare. Sıkı yönetim. Otoritarizm. Authoritarian person...

Authoritarians nedir ne demek

Authoritarians nedir personality : Otoriter kişilik. Yetkeci kişilik. Üstlük-astlık ilişkilerine aşırı önem veren, kişiye saygısı az, saymacı, eleştirisiz...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim