Avra nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Daldırma. Dara. ana avrat küfretmek (veya düz veya dümdüz gitmek) : sövmek, küfretmek. at ile avrat yiğidin...

 
 
 

Avrad ağızlı nedir ne demek

Avrad ağızlı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kadın gibi konuşan erkek. Sözünden dönen, dönek. Karısının sözüyle davranışlarını düzenleyen, kılıbık. Avra...

Avraham nedir navratilova : Martina navratilova (1956 doğumlu). Amerika'ya iltica eden çekoslavak tenisçi. Examination of cadavre : Ölünün bakıtılm...

Avramak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kollamak, korumak, zaptetmek: Ali ağanın kızını aldın ama bakalım avrayabilecek misin?. Kavramak, alışmak. ...

Avran davran nedir ne demek

Avran davran nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Enine boyuna. Avra : Daldırma. Dara Avran : Obur. Davra : Saban kılıcını sıkan çivi. Davran : “. “Hazır ol,...

Avrana ağız nedir ne demek

Avrana ağız nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ağzı büyük, büyük ağızlı. Avra : Daldırma. Dara Avran : Obur. Avrana : Dişi deve. Yük devesi. Büyük tencere...

Avrat abla nedir ne demek

Avrat abla nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Boşboğaz erkek. Erken gelişmiş kız. Avra : Daldırma. Dara Abla : Bir kimsenin kendisinden büyük olan kız ka...

Avrat çekmek nedir ne demek

Avrat çekmek nedir Teknik terim anlamı: Kadın getirmek. Avra : Daldırma. Dara Avrat : Kadın. Karı, eş. Çekme : Çekmek işi. Yüksekteki ince dalları çekip...

Avrat oğlan nedir ne demek

Avrat oğlan nedir Teknik terim anlamı: Çoluk çocuk. Avra : Daldırma. Dara Avrat : Kadın. Karı, eş. Oğlan : Erkek çocuk. Cinsel bakımdan erkeklerin zevk...

Avratbaz nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kadın avcısı, zampara. Avra : Daldırma. Dara Avrat : Kadın. Karı, eş. Kadın avcısı : Kadınları baştan çıkar...

Avratlanmak nedir ne demek

Avratlanmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ev işlerinde becerikli, bilgili olmak. Mızıkçılık etmek. Avra : Daldırma. Dara Avrat : Kadın. Karı, eş. Mız...

Avratsı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kadınlığa özenen kız. Avra : Daldırma. Dara Avrat : Kadın. Karı, eş. Kadınlı : Kadını olan. Kadın : Erişkin...

Anasına avradına sövmek nedir ne demek

Anasına avradına sövmek nedir Avra : Daldırma. Dara Avrad : Kadın, karı, avrat. Kadın, eş. Sövme : Sövmek işi, sövgü, küfretme. Bir kimsenin namus, onur ve kişiliğ...

Dövülmüş avrat otu nedir ne demek

Dövülmüş avrat otu nedir Dövülmüş avrat otu; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yapısında nişasta, müsilaj, kalsiyum ...

Dul avrat oğlu nedir ne demek

Dul avrat oğlu nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Babasız büyüdüğü için terbiyesiz ve görgüsüz olan çocuk. Avra : Daldırma. Dara Avrat : Kadın. Karı, eş. Dul...

Er avradı nedir ne demek

Er avradı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İşini gücünü bırakıp daha çok süslenip püslenen kadın. Avra : Daldırma. Dara Avrad : Kadın, karı, avrat. Ka...

Er avrat olmak nedir ne demek

Er avrat olmak nedir Teknik terim anlamı: Karı koca olmak, izdivaç etmek. Avra : Daldırma. Dara Er avrat : Karı koca. Avrat : Kadın. Karı, eş. Er : Erkek....

Goca avrad nedir ne demek

Goca avrad nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yaşlı, ilk eş. Avra : Daldırma. Dara Avrad : Kadın, karı, avrat. Kadın, eş. Goca : İhtiyar, yaşlı. Büyük, i...

Acı kavrama nedir ne demek

Acı kavrama nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Zehirli ot yemekten ileri gelen bir hayvan hastalığı. Kavra : Büyük eğe Acı : Bazı maddelerin dilde bıraktı...

Açıkdavranış nedir ne demek

Açıkdavranış nedir Açıkdavranış; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir gözlem durumunda gözlenen kişinin söz, yazı y...

Avra çekmek nedir ne demek

Avra çekmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Asma çubuklarını toprağa gömerek yeni kökler elde etmek. Avra : Daldırma. Dara Çekme : Çekmek işi. Yüksekte...

Avrad nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kadın, karı, avrat. Kadın, eş. avradı eri saklar, peyniri deri : “her şey, durumuna uygun yöntemlerle sakla...

Avradapa nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kılıbık. Avra : Daldırma. Dara Avrad : Kadın, karı, avrat. Kadın, eş. Kılıbık : Karısının baskısı altında b...

Avrak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ahmak, aptal. Avra : Daldırma. Dara Ahmak : Aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala, aptal. Aptal : Ze...

Avran nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Obur. Avra : Daldırma. Dara Avran davran : Enine boyuna. Avrana : Dişi deve. Yük devesi. Büyük tencere, leğ...

Avrana nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dişi deve. Yük devesi. Büyük tencere, leğen. Ağzı büyük, büyük ağızlı. Dişi, yerli boz deve. Teknik terim a...

Avrat nedir Avrat; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Avrat" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Hoppa kadın. Oyuncu kadın, çengi. Kadın O...

Avrat ağızlı nedir ne demek

Avrat ağızlı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Karısının sözüyle hareket eden erkek. Avra : Daldırma. Dara Ağız : Yüzde, avurtlarla iki çene arasında bulu...

Avrat gişi nedir ne demek

Avrat gişi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Karı koca. Avra : Daldırma. Dara Gişi : Koca, eş. Kişi, insan. Zarif, kibar, soylu kişi. Kişi, erkek. Kadın...

Avrat pazarı nedir ne demek

Avrat pazarı nedir Yerel Türkçe anlamı: Kadınların öteberi sattıkları yer. Avrat : Kadın. Karı, eş. Pazar : Alışveriş. Tokat iline bağlı ilçelerden biri...

Avratdanmah nedir ne demek

Avratdanmah nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ev işlerinde becerikli, bilgili olmak. Avra : Daldırma. Dara Avrat : Kadın. Karı, eş. Becerikli : Becerisi ...

Avratlık nedir ne demek

Avratlık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İyi ev kadınlığı. Evi iyi yönetme, çekip çevirebilme yeteneği (kadında). Teknik terim anlamı: Zevcelik. Avr...

Anam avradım olsun nedir ne demek

Anam avradım olsun nedir Anam avradım olsun; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de argo olarak kullanılır. Avra : Daldırma. Dara Avrad : Kadın, karı, avrat. Kadın, e...

Bizim avrat nedir ne demek

Bizim avrat nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Koca karısı için söyler; bizim avrat, gari, gaşıh ortaği, gatun, gonci yağli, göz ağrısi, kafter, köroğli, ...

Dul avrat çocuğu nedir ne demek

Dul avrat çocuğu nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Babasız büyüdüğü için terbiyesiz ve görgüsüz olan çocuk. Avra : Daldırma. Dara Çocu : Çocuğu. Avrat : Kadın...

Dul avrat otu nedir ne demek

Dul avrat otu nedir Dul avrat otu; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bileşiminde şeker, nişasta, müsilaj, inmüli...

Er avrat nedir Teknik terim anlamı: Karı koca. Avra : Daldırma. Dara Avrat : Kadın. Karı, eş. Er : Erkek. Rütbesiz asker, nefer. Koca. Kahraman, yiğ...

Ev avradı nedir ne demek

Ev avradı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ev işlerini gereğiyle yapan, kendini ev işlerine bağlayan kadın. Avra : Daldırma. Dara Avrad : Kadın, karı,...

Yarım avrat nedir ne demek

Yarım avrat nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çok bilmiş kız çocuğu. Avra : Daldırma. Dara Avrat : Kadın. Karı, eş. Yarı : Bir bütünü oluşturan iki eşit ...

Açık davranış nedir ne demek

Açık davranış nedir Açık davranış; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Dıştaki bir gözlemcinin kolayca gözleyebileceği d...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim