Aykırı nedir Aykırı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Aykırı" ile ilgili cümleler Aykırı ilk kez Erol Kızıl ve Ali Genç ta...

 
 
 

Aykırı katmanlaşma nedir ne demek

Aykırı katmanlaşma nedir Aykırı katmanlaşma; bir jeoloji terimidir. Aykırı : Çapraz, ters. Toplumda görüş ve yaşayış biçimiyle uçlarda bulunan (kimse), marjin...

Dinsel duygulara aykırı imler nedir ne demek

Dinsel duygulara aykırı imler nedir Teknik terim anlamı: Dinsel duygulara aykırı olması nedeniyle kütüğe yazılmayan imler. Aykırı : Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmi...

Sağlığa aykırı imler nedir ne demek

Sağlığa aykırı imler nedir Teknik terim anlamı: Kamu sağlığına aykırı bazı öğeleri bulunduran imler (Marka olarak kabul edilemez). Aykırı : Alışılmışa, doğru ol...

Gerçeğe aykırı nedir ne demek

Gerçeğe aykırı nedir Gerçeğe aykırı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Aykırı : Bütün noktaları aynı düzlemde bulunmayan. Çapraz, te...

Kamu sağlığına aykırı nedir ne demek

Kamu sağlığına aykırı nedir Teknik terim anlamı: Marka olarak kütüğe yazılmayı engelleyen nedenlerden biri. Aykırı : Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygu...

Kurala aykırı nedir ne demek

Kurala aykırı nedir Kurala aykırı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Kural : Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke. Bir...

Aykırılamak nedir ne demek

Aykırılamak nedir "Aykırılamak" ile ilgili cümle örnekleri Aykırı : Gidilen yol üzerinde olmayıp gidiş yönüne ters düşen. Alışılmışa, doğru olarak kabu...

Aykırılaşmak nedir ne demek

Aykırılaşmak nedir Aykırı : Çapraz, ters. Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir, muhalif. Gidilen yol üzerinde ol...

Anlam aykırılığı nedir ne demek

Anlam aykırılığı nedir Anlam aykırılığı; bir dil bilgisi terimidir. Edebi terim anlamı: Okumada, söylemede, deyitlemede, alınan tavrın, ağızdan çıkan sözler...

Birlik çıkarına aykırılık nedir ne demek

Birlik çıkarına aykırılık nedir Teknik terim anlamı: Yapıt iyeleri birliğindeki bir kişinin birlik çıkarına aykırı davranması. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Aykır...

Hal aykırılığı nedir ne demek

Hal aykırılığı nedir Hal aykırılığı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Mantığın gerektirdiği halden başka bir isim halin...

Kurala aykırılık nedir ne demek

Kurala aykırılık nedir Kurala aykırılık; bir edebiyat terimidir. Edebi terim anlamı: (Söz sanatı terimi) Dilde doğru ve alışılmış yoldan ayrılma. Bilimsel t...

Tarihsel aykırılık nedir ne demek

Tarihsel aykırılık nedir Tarihsel aykırılık; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Eleştiri ya da güldürü sağlamak amacıyla tarihse...

Haykırı mastarı nedir ne demek

Haykırı mastarı nedir Haykırı mastarı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir haykırı cümlesinde kullanılan mastar: Üstelik...

Haykırış nedir ne demek

Haykırış nedir "Haykırış" ile ilgili cümle örnekleri Haykırı : Bağırma. Haykırışmak : Karşılıklı haykırmak. Haykırma : Haykırmak işi. Haykırışma : H...

Haykırışmak nedir ne demek

Haykırışmak nedir "Haykırışmak" ile ilgili cümleler Haykırış : Haykırma sesi. Haykırma işi. Haykırı : Bağırma. Karşılık : Bir şey alınırken karşı taraf...

Aykırı doğrular nedir ne demek

Aykırı doğrular nedir Aykırı doğrular; bir matematik terimidir. Aykırı : Çapraz, ters. Bütün noktaları aynı düzlemde bulunmayan. Gidilen yol üzerinde olmay...

Aykırı düşünce nedir ne demek

Aykırı düşünce nedir Aykırı : Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir, muhalif. Toplumda görüş ve yaşayış biçimiyle u...

Cinsel töreye aykırı imler nedir ne demek

Cinsel töreye aykırı imler nedir Teknik terim anlamı: Toplumun cinsel anlayışına aykırı düşen markalarda kullanılan imler. Töreye aykırı : Marka olarak kabul edilmeye...

Olana aykırı koşullu önerme nedir ne demek

Olana aykırı koşullu önerme nedir Olana aykırı koşullu önerme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Olmuş bir durumu olmamış sayarak t...

Sağlığa aykırı işleyim nedir ne demek

Sağlığa aykırı işleyim nedir Sağlığa aykırı işleyim; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir kentte, insanların sağlığı yönünden dokunc...

Kamu düzenine aykırı nedir ne demek

Kamu düzenine aykırı nedir Teknik terim anlamı: Kamunun dirlik ve düzenini bozacak nitelik. Düzeni : İki tepe arasındaki düz yerler, vadi Aykırı : Alışılmışa, d...

Kamu yararına aykırı nedir ne demek

Kamu yararına aykırı nedir Teknik terim anlamı: Kamu yararına aykırı davranışlar. Aykırı : Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun olmayan, karşıt, ters, ...

Töreye aykırı nedir ne demek

Töreye aykırı nedir Teknik terim anlamı: Marka olarak kabul edilmeyen imlerdeki töreye aykırılık. Aykırı : Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun ...

Aykırılaşma nedir ne demek

Aykırılaşma nedir Aykırı : Toplumda görüş ve yaşayış biçimiyle uçlarda bulunan (kimse), marjinal. Bütün noktaları aynı düzlemde bulunmayan. Çapraz, ter...

Aykırılık nedir ne demek

Aykırılık nedir Gerçeğe aykırılık : Gerçek dışılık. Kurala aykırılık : Dil kurallarına aykırı olarak kelime kullanma, kıyasa muhalefet. Anlam aykırıl...

Basın yasasına aykırılık nedir ne demek

Basın yasasına aykırılık nedir Teknik terim anlamı: Basın yasasında konulan kurallara aykırı davranış. Basın yasası : Basın işlerini düzenlemek amacı ile hazırlanan...

Gerçeğe aykırılık nedir ne demek

Gerçeğe aykırılık nedir Aykırılık : Aykırı olma durumu, mugayeret, muhaliflik, muhalefet, tehalüf. Aykırı : Toplumda görüş ve yaşayış biçimiyle uçlarda bulun...

Kullanışa aykırılık nedir ne demek

Kullanışa aykırılık nedir Kullanışa aykırılık; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İçinde gramer yanlışı olmadığı halde kullanış...

Şiveye aykırılık nedir ne demek

Şiveye aykırılık nedir Şiveye aykırılık; Yazın alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Konuşmada, yazıda dil kurallarına, daha çok da, güze...

Haykırı nedir ne demek

Haykırı nedir Bilimsel terim anlamı: Tam bir cümle olmamakla beraber söylendiği ton dolay isiyle tam bir cümleden daha çok anlatımlı olan söz. Hoş ...

Haykırıcı nedir ne demek

Haykırıcı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Geriden av kaldıran kimse: Haykırıcının sesi kısıldı. Haykırı : Bağırma Sesi kıs : Sesin gürlüğünün azaltıl...

Haykırışma nedir ne demek

Haykırışma nedir Haykırışma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Haykırı : Bağırma Haykırış : Haykırma işi. Haykırma sesi. Haykırış...

Usaaykırı nedir ne demek

Usaaykırı nedir Usaaykırı; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Düşünce ve usa karşıt, usla anlaşılamayan, mantı...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim