Aynı nedir Aynı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Aynı" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Aynı, bk. ayni Aynı ağzı kullanmak : Aynı şeyi söylemek, aynı düşünceyi ileri sürmek. Aynı fotoğraf kares...

 
 
 

Aynı zamanda nedir ne demek

Aynı zamanda nedir Aynı zamanda; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Aynı zamanda" ile ilgili cümleler Aynı : Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Başkası değil, yine o. Benzer. Aralarında ayrım olmayan. Zaman : Belirlenmiş...

Aynıfer nedir Aynıfer; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Aynıfer isminin anlamı, Aynıfer ne demek: Göz nuru, gözün ışığı. Aynıfer ismi; Arapça, Farsça kökenli olup bir Kız ismidir. Aynı : Benzer. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. ...

Aynılaşma nedir ne demek

Aynılaşma nedir Aynılaşma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Aynı : Benzer. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Aralarında ayrım olmayan. Başkası değil, yine o Aynılaşmak : Aynı, benzer duruma gelmek. Durum : Bir şeyin...

Aynılık nedir ne demek

Aynılık nedir Aynı : Başkası değil, yine o. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Aralarında ayrım olmayan. Benzer. Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen bi...

Aynımah nedir Aynımah; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Aynımah isminin anlamı, Aynımah ne demek: Aya benzeyen, ayın benzeri, eşi, ay kadar güzel. Aynımah ismi; Arapça, Farsça kökenli olup bir Kız ismidir. Aynı : Benzer. Eski duru...

Aynın nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çehren, suretin, resmin. Aynı : Benzer. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Aralarında ayrım olmayan. Başkası değil, yine o Resmi : Devletin olan, devlete ait, devletle ilgili, özel karşıtı. Devle...

Aynısı nedir Aynısı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zamir olarak kullanılır. Aynı : Benzer. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Aralarında ayrım olmayan. Başkası değil, yine o Aynısını : Başkasını, diğerini, sairini. Aynısının tıpkısı :...

Aynısının tıpkısı nedir ne demek

Aynısının tıpkısı nedir Aynısının tıpkısı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Aynı : Aralarında ayrım olmayan. Başkası değil, yine o. Benzer. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Tıpkısı : Aynı. Tıpa : Tapa. Tıpatıp : Tastamam,...

Aynı çıkaklı nedir ne demek

Aynı çıkaklı nedir Aynı çıkaklı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Aynı organ tarafından boğumlanan seslere denir: b veu aynı çıkaklıdır. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Aynı : Benzer. Eski durumunda kalmış,...

Aynı heceden nedir ne demek

Aynı heceden nedir Aynı heceden; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Aynı heceden sayılan sesler için kullanılır: Kestide k ve s aynı hecedendir, fakat ke-ser'de aynı değil, ayrı heceden (hétérosyllabe) sayılı...

Aynıdane nedir ne demek

Aynıdane nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Renkli baş örtüsü. Aynı : Benzer. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Aralarında ayrım olmayan. Başkası değil, yine o Baş örtüsü : Kadınların saçlarını örtmek için kullandıkları örtü, başörtü, eşar...

Aynık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çocukların bilye oyunu araçlarından, (bilye gibi). Aynı : Benzer. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Aralarında ayrım olmayan. Başkası değil, yine o Bilye : Çocukların oynamak için kullandığı taş,...

Aynılaşmak nedir ne demek

Aynılaşmak nedir Aynılaşma : Aynılaşmak durumu Aynı : Benzer. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Aralarında ayrım olmayan. Başkası değil, yine o. Gelmek : Ulaşmak, varmak. Kazanılmak, sağlanılmak. Akmak. Herhangi bir sırada bulunmak. Bir ş...

Aynılık varsayımı nedir ne demek

Aynılık varsayımı nedir Aynılık varsayımı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Tekelci rekabet piyasasında tüm firmaların ürettiği malların istem ve maliyet fonksiyonlarının aynı olduğu varsayımı. Varsa : İhtimal ki,...

Aynımak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Büyümek, gelişmek, sağlığı düzelmek: Bizim çocuk aynımadı gitti. Aynı : Benzer. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Aralarında ayrım olmayan. Başkası değil, yine o Gelişmek : Büyüyüp boy atmak, yet...

Aynısefa nedir ne demek

Aynısefa nedir Aynısefa; bir bitki bilimi terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. Aynı : Aralarında ayrım olmayan. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Benzer. Başkası değil, yine o. Birleşik : Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, mütt...

Aynısını nedir ne demek

Aynısını nedir Teknik terim anlamı: Başkasını, diğerini, sairini. Aynısı : Ayırt edilemeyecek kadar benzerlik göstereni, benzeri, tıpkısı Aynı : Benzer. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Aralarında ayrım olmayan. Başkası değil, yine o. ...

Aynışlı nedir ne demek

Aynışlı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Akıllı, algılı. Aynı : Benzer. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Aralarında ayrım olmayan. Başkası değil, yine o Akıllı : Gerçeği iyi gören ve ona göre davranan, akil. Uyanık geçinen. Karşısındak...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim