Aynı nedir Aynı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Aynı" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Aynı, bk. ayni A...

 
 
 

Aynı zamanda nedir ne demek

Aynı zamanda nedir Aynı zamanda; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Aynı zamanda" ile ilgili cümleler Aynı : Eski durumunda kalmış,...

Aynıfer nedir Aynıfer; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Aynıfer isminin anlamı, Aynıfer ne demek: Göz nuru, gözün ışığı. Aynıfer ismi; Arapça...

Aynılaşma nedir ne demek

Aynılaşma nedir Aynılaşma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Aynı : Benzer. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Aralarında ayrım ...

Aynılık nedir ne demek

Aynılık nedir Aynı : Başkası değil, yine o. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Aralarında ayrım olmayan. Benzer. Durum : Duruş biçimi, konum, tavır...

Aynımah nedir Aynımah; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Aynımah isminin anlamı, Aynımah ne demek: Aya benzeyen, ayın benzeri, eşi, ay kadar g...

Aynın nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çehren, suretin, resmin. Aynı : Benzer. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Aralarında ayrım olmayan. Başkas...

Aynısı nedir Aynısı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zamir olarak kullanılır. Aynı : Benzer. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Aralarında ayrım ol...

Aynısının tıpkısı nedir ne demek

Aynısının tıpkısı nedir Aynısının tıpkısı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Aynı : Aralarında ayrım olmayan. Başkası değil, yine o. Be...

Aynışsız nedir ne demek

Aynışsız nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Algısız, akılsız. Aynı : Benzer. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Aralarında ayrım olmayan. Başkası değil...

Aynıyla nedir Aynıyla; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Aynıyla" ile ilgili cümle örnekleri Aynıyla vaki : Tamı tamına olan,...

Tıpkısının aynısı nedir ne demek

Tıpkısının aynısı nedir Tıpkısının aynısı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Tıpkısı : Aynı. Aynı : Başkası değil, yine o. Eski durumun...

Haynı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çekingen, insan içine sokulmayan kişi. Hayn : Hey hey ! Çekingen : Her şeyden çekinen, ürkek, tutuk (kimse)...

Yaynıhmah nedir ne demek

Yaynıhmah nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yerinden atılmak. Yerinden : Soylu Yerinde : İyi, yeterli. Zamanı, yeri uygun düşerek, gerektiği biçimde. D...

Yaynıkmak nedir ne demek

Yaynıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dikkat dağılmak. Genişlemek, ferahlamak. Yerinden, yuvasından uzaklaşmak, soğumak, tedirgin olmak. Yaynık :...

Yaynıtmak nedir ne demek

Yaynıtmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ürkütmek. Ürkütmek : Ürküntü vermek. Kuşkulandırmak. Korkutup kaçırmak. Herhangi bir etkiyle bitkinin geliş...

Aynı çıkaklı nedir ne demek

Aynı çıkaklı nedir Aynı çıkaklı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Aynı organ tarafından boğumlanan seslere denir: b ve...

Aynı heceden nedir ne demek

Aynı heceden nedir Aynı heceden; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Aynı heceden sayılan sesler için kullanılır: Kestid...

Aynıdane nedir ne demek

Aynıdane nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Renkli baş örtüsü. Aynı : Benzer. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Aralarında ayrım olmayan. Başkası deği...

Aynık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çocukların bilye oyunu araçlarından, (bilye gibi). Aynı : Benzer. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Aralar...

Aynılaşmak nedir ne demek

Aynılaşmak nedir Aynılaşma : Aynılaşmak durumu Aynı : Benzer. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Aralarında ayrım olmayan. Başkası değil, yine o. Gelm...

Aynılık varsayımı nedir ne demek

Aynılık varsayımı nedir Aynılık varsayımı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Tekelci rekabet piyasasında tüm firmaların ürett...

Aynımak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Büyümek, gelişmek, sağlığı düzelmek: Bizim çocuk aynımadı gitti. Aynı : Benzer. Eski durumunda kalmış, deği...

Aynısefa nedir ne demek

Aynısefa nedir Aynısefa; bir bitki bilimi terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. Aynı : Aralarında ayrım olmayan. Eski durumunda kalmış, değ...

Aynısını nedir ne demek

Aynısını nedir Teknik terim anlamı: Başkasını, diğerini, sairini. Aynısı : Ayırt edilemeyecek kadar benzerlik göstereni, benzeri, tıpkısı Aynı : Ben...

Aynışlı nedir ne demek

Aynışlı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Akıllı, algılı. Aynı : Benzer. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Aralarında ayrım olmayan. Başkası değil, ...

Aynıtmak nedir ne demek

Aynıtmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Geliştirmek, büyütmek. Aynı : Benzer. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Aralarında ayrım olmayan. Başkası ...

Aynız buynuz nedir ne demek

Aynız buynuz nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Eğri büğrü. Buynuz : Boynuz. Keçiboynuzu. Boynuza benzeyen kilim, halı motifi. Güzel çiçekli ağaç. Eski tür...

Baynımak nedir ne demek

Baynımak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Büyümek, gelişmek, serpilmek, şişmanlamak. Saadete ermek, arzularına kavuşmak. Şişmanlamak : Şişman duruma ...

Maymaynımak nedir ne demek

Maymaynımak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Alıklaşmak. Alıklaşmak : Alık duruma gelmek, bir şey karşısında aptallaşıp şaşırmak, şaşkınlaşmak, aptallaş...

Yaynık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dağınık öteberi. Ayran kabı. Yaynıkmak : Dikkat dağılmak. Genişlemek, ferahlamak. Yerinden, yuvasından uzak...

Yaynıktırmak nedir ne demek

Yaynıktırmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tedirgin etmek, yıldırmak, soğutmak, yerinden uzaklaştırmak. Birinin dikkatini dağıtmak, ilgisini başka yer...

Yerinden yaynıkmak nedir ne demek

Yerinden yaynıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yerinden oynamak, ayrılmak: Yerinden yaynığana yitmiş iki bela. Yaynık : Dağınık öteberi. Ayran kabı Yaynık...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim