Ayrı nedir Ayrı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Ayrı" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Uzak, ırak. Çalı ya da baş...

 
 
 

Ayrı cinsten nedir ne demek

Ayrı cinsten nedir Ayrı cinsten; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Cins : Pek çok ortak özellikleri bulunan türler topluluğu. Soy,...

Ayrı çekmek nedir ne demek

Ayrı çekmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Karşı koymak, muhalefet etmek, tersine gitmek, istediği gibi hareket etmek. Birliği bozmak. Karşı koymak. A...

Ayrı çıkaklı nedir ne demek

Ayrı çıkaklı nedir Ayrı çıkaklı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Ayrı organlar tarafından boğumlanan seslere denir: ...

Ayrı eksenli daraltıcı nedir ne demek

Ayrı eksenli daraltıcı nedir Ayrı eksenli daraltıcı; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Boruların eksenlerini değiştirerek çaplarını ...

Ayrı eşeylilik nedir ne demek

Ayrı eşeylilik nedir Ayrı eşeylilik; Biyoloji, Veteriner, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Eşeylerin ayrılması; değişi...

Ayrı mıknatıslı ses nedir ne demek

Ayrı mıknatıslı ses nedir Ayrı mıknatıslı ses; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir görüntü kuşağıyla ilgil...

Ayrı seç olmak nedir ne demek

Ayrı seç olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Başka muameleye tabi olmak, eşitlik gösterilmemek: Düğüne gittik, baktım ayrı seç oluyoruz, hemen sıvıştım ...

Ayrı taç yapraklılar nedir ne demek

Ayrı taç yapraklılar nedir Ayrı taç yapraklılar; bir bitki bilimi terimidir. Yapraklı : Çankırı iline bağlı ilçelerden biri. Yaprağı olan. Yaprak : Kat kat ayrı...

Basit ayrı dikiş nedir ne demek

Basit ayrı dikiş nedir Basit ayrı dikiş; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yarada sağ veya soldan başlamak suretiyl...

Ayrıbasım nedir ne demek

Ayrıbasım nedir Ayrıbasım; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Genellikle süreli yayınlardaki yazıların ya da birden çok...

Ayrıbiçimlenme nedir ne demek

Ayrıbiçimlenme nedir Ayrıbiçimlenme; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir öğe atomlarının ya da bir bileşik moleküllerinin...

Ayrıcalı nedir ne demek

Ayrıcalı nedir Ayrıcalı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Ayrıcalık : Başkalarından ayrı ve üstün tutulma durumu, imtiyaz. Ay...

Ayrıcalığı kaldırma nedir ne demek

Ayrıcalığı kaldırma nedir Teknik terim anlamı: Ayıracılığın verenlerce geri alınması. Ayrı : Başka, başka türlü. Aynı yerde kalan. Yalnız, tek başına Ayrıca : ...

Ayrıcalık dizgesi nedir ne demek

Ayrıcalık dizgesi nedir Teknik terim anlamı: Bulgularda ayrıcalığı temel alan dizge. Ayrı : Başka, başka türlü. Aynı yerde kalan. Yalnız, tek başına Ayrıca :...

Ayrıcalık verme nedir ne demek

Ayrıcalık verme nedir Teknik terim anlamı: Bir markaya da bulgu için birine ayrıcalık tanıma. Ayrı : Başka, başka türlü. Aynı yerde kalan. Yalnız, tek başı...

Ayrıcalıklı nedir ne demek

Ayrıcalıklı nedir Ayrıcalıklı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bilimsel terim anlamı: Ayrıcalık elde eden. İngilizce'de Ayrıcal...

Ayrıcalıklı eyaletler nedir ne demek

Ayrıcalıklı eyaletler nedir Ayrıcalıklı eyaletler; Tarih alanında kullanılan bir kelimedir. Tarih terimi olarak anlamı: Yönetim biçimleri ötekilerden ayrı olara...

Ayrıcalıklı pay belgiti nedir ne demek

Ayrıcalıklı pay belgiti nedir Ayrıcalıklı pay belgiti; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ortaklık ana sözleşmesiyle kimi paylara kâr ...

Ayrıcalıksız nedir ne demek

Ayrıcalıksız nedir Ayrıcalıksız; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Ayrıcalık : Başkalarından ayrı ve üstün tutulma durumu, imtiyaz...

Ayrı ayrı nedir ne demek

Ayrı ayrı nedir Ayrı ayrı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Ayrı ayrı" ile ilgili cümle örnekleri Değişik : Yedek iç çamaşırı...

Ayrı basım nedir ne demek

Ayrı basım nedir "Ayrı basım" ile ilgili cümleler Basım : Basımcılık. Bası işi, tipografi. Genel : Bir genelleme sonucunda elde edilen. Herkesin yarar...

Ayrı çanak yapraklılar nedir ne demek

Ayrı çanak yapraklılar nedir Ayrı çanak yapraklılar; bir bitki bilimi terimidir. Çanak : Çevresine göre alçakta bulunan, derinliği genişliğinden az olan arazi. Gö...

Ayrı çevirim nedir ne demek

Ayrı çevirim nedir Ayrı çevirim; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Ses ile resmin aynı anda ayrı kuşa...

Ayrı değişkeli nedir ne demek

Ayrı değişkeli nedir Ayrı değişkeli; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (bağlanım çözümlemesi) Bir bağlanım denkleminde h...

Ayrı eşeyli nedir ne demek

Ayrı eşeyli nedir Ayrı eşeyli; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Eşey organlarının ayrı bireyler üzerinde ...

Ayrı gayrı nedir ne demek

Ayrı gayrı nedir Ayrısı gayrısı olmamak : Birbirinden hiçbir şey esirgemeyecek durumda olmak, samimi olmak. İnsan : Huy ve ahlak yönünden üstün niteli...

Ayrı optik ses nedir ne demek

Ayrı optik ses nedir Ayrı optik ses; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir görüntü kuşağıyla ilgili opti...

Ayrı seçi nedir ne demek

Ayrı seçi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Farklı muamele, ayrık işlem. ayrı seçi yapmak : birkaç şey arasında fark gözetmek. Seçi : Seçme işi. Ayırma...

Ayrı yumurta ikizleri nedir ne demek

Ayrı yumurta ikizleri nedir Ayrı yumurta ikizleri; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: İki ya da daha fazla yumurta ...

Ayrıbasıklık nedir ne demek

Ayrıbasıklık nedir Ayrıbasıklık; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: İki değişkenli sıklık dağılımında değişkenlere ili...

Ayrıbiçim nedir ne demek

Ayrıbiçim nedir Ayrıbiçim; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bir öğenin, bir bileşiğin atom ya da moleküllerinin ayrı ...

Ayrıca nedir Ayrıca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Ayrıca" ile ilgili cümle Ayrıcalı : Ayrık. Ayrıcalık : Başkalarından ...

Ayrıcalı indirim nedir ne demek

Ayrıcalı indirim nedir Ayrıcalı indirim; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir satış kuruluşunun yalnız belli, bir kişi yararın...

Ayrıcalık nedir ne demek

Ayrıcalık nedir "Ayrıcalık" ile ilgili cümle örnekleri Coğrafya'daki terim anlamı: Bir devletin yabancı bir devlete ya da çok kez olduğu gibi bir ort...

Ayrıcalık hakkı nedir ne demek

Ayrıcalık hakkı nedir Teknik terim anlamı: Ayrıcalık ile sağlanan ve sınırı böylece belli edilen hak. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakla ve a...

Ayrıcalıklar hakkında kararname nedir ne demek

Ayrıcalıklar hakkında kararname nedir Teknik terim anlamı: 30.8.1777 tarihli ve ilk yasalar yayımlanıncaya dek uygulanan bir Fransız hukuk belgesi. Hakk : Hak. Hak, hisse ...

Ayrıcalıklı alan nedir ne demek

Ayrıcalıklı alan nedir Ayrıcalıklı alan; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir sözleşme veya izin belgesiyle belli kişilere a...

Ayrıcalıklı hisse senedi nedir ne demek

Ayrıcalıklı hisse senedi nedir Ayrıcalıklı hisse senedi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir şirkette daha önce kâr payı alma hakk...

Ayrıcalıklı tutman nedir ne demek

Ayrıcalıklı tutman nedir Ayrıcalıklı tutman; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tutmanlık sözleşmesi sona erinceye değin, bir konu...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim